218-201 př.nl - Základní škola TG Masaryka Drásov

Report
Ovládnutí Středomoří
Dějepis
VY_32_INOVACE_310, 16. sada, D
ANOTACE
Materiál seznamuje žáky s důvody, průběhem a výsledkem válek mezi
Kartágem a Římem .
Druh učebního
materiálu
DUM
Očekávané výstupy
Žák se obeznámí s průběhem punských válek a nejslavnějšími vojevůdci,
pochopí a vysvětlí význam nadvlády nad Středomořím. Zodpoví kvízové
otázky.
Pro koho je materiál
určen
Žáci, základní škola, 6. ročník, předmět dějepis
Autor
Mgr. Monika Chudárková
Datum vzniku
16. 4. 2012
Vzdělávací oblast
Člověk a společnost
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Punské války
Autorem materiálu a všech jeho částí je Mgr. Monika Chudárková
Kliknutím odstraň nesprávné odpovědi:
Jaké zvíře bylo ve znaku římských legií?
drak
orel
lev
sokol
Jak se nazývala dřevěná hradba, chránící tábor legie?
centurie
forum
sternum
palisáda
Které z uvedených anglických měst vzniklo podle
názvu z římského vojenského tábora?
Dower
Worchester
Newcastle
Chesterfield
Který barbarský národ dobyl roku 387 př. n. l. Řím ?
Galové
Keltové
Germáni
Féničané
124 př. n. l.
265 př. n. l.
Kdy Římané ovládli celou Itálii?
856 př. n. l.
399 př. n. l.
Autorem materiálu a všech jeho částí je Mgr. Monika Chudárková
• Po ovládnutí Itálie se objevuje nový nepřítel –
Kartágo (osady na Sicílii)
• První válka (264-241 př.n.l.): Řím - převaha na
souši, Kartágo loďstvo, které ničilo římský
obchod. Řím nucen vybudovat obrovské
loďstvo. Vítězství → Řím pánem Sicílie.
Autorem materiálu a všech jeho částí je Mgr. Monika Chudárková
• Druhá válka (218-201 př.n.l.):
Kartágo ovládalo dnešní
Španělsko – těžba stříbra =>
obrovské bohatství a moc.
• válka vedena Kartaginci na
území Itálie. Řím vítězí díky
obrovským obětem.
Autorem materiálu a všech jeho částí je Mgr. Monika Chudárková
• Hanibal – skvělý vojevůdce Kartága, přešel
s armádou přes Alpy, skoro dobyl Řím.
• Římané (vojevůdce Scipio) napadají Afriku, Hanibal
odvolán, nedaleko Kartága poražen.
Hanibal využíval válečných
slonů, kteří jeho nepřátele děsili. Při
přechodu Alp během tažení na Řím
však všichni sloni krom jediného
zahynuli.
Římané také brzy zjistili, že
stačí slona poranit, aby se stal
neovladatelným a nebezpečným i pro
vlastní vojáky.
Autorem materiálu a všech jeho částí je Mgr. Monika Chudárková
• Kartágo krutě potrestáno – odebrání území,
zákaz i obraných válek + ztráta válečných slonů
a loďstva
• Třetí válka (149-146 př. n. l.) – jen epizoda během
tažení do Řecka – Řím útočí, Kartágo zcela
zničeno a vymazáno ze světa. Současně
ovládnuta i Makedonie a Řecko.
Autorem materiálu a všech jeho částí je Mgr. Monika Chudárková
Kliknutím odstraň nesprávné odpovědi:
Kdo rozpoutal první punskou válku?
Řekové
Kartáginci
Římané
Punové
Jak se jmenoval slavný vojevůdce Kartága?
Hanibal
Scipio
Alexandr
Attila
Tento vojevůdce se proslavil především přechodem Alp
s celým vojskem. Ve které z punských válek to bylo?
v první
ve druhé
ve třetí
ve čtvrté
Kde leželo město Kartágo před svým zničením?
v Asii
v Africe
na Sicílii
ve Španělsku
Ve kterém století př. n. l. probíhaly punské války?
v 8.-7.
ve 4.
ve 3.-2.
Autorem materiálu a všech jeho částí je Mgr. Monika Chudárková
v prvním
Použité zdroje:
fotografie – soukromý archiv Mgr. Moniky Chudárkové
AUTOREM MATERIÁLU A VŠECH JEHO ČÁSTÍ, NENÍ-LI UVEDENO JINAK, JE MGR. MONIKA CHUDÁRKOVÁ

similar documents