Presentatie Lekker Fit! voor scholen

Report
Datum
Naam school
Naam presentator
Organisatie presentator
Inhoud presentatie
• gezonde leefstijl;
• de methode;
• aan de slag.
www.lekkerfitopschool.nl
Overgewicht
• fit zijn;
• steeds meer (jongere) kinderen met overgewicht;
• oorzaak: verstoorde balans voeding-bewegen
Het beste resultaat door samenwerking
Landelijk
Gezonde School
Zilveren Kruis/
Achmea en
De Friesland
Convenant Gezond Gewicht
(JOGG)
NISB
Gezonderwijs
Zorgverzekeraars
Voedingscentrum
TNO
KVLO / Jan Luiting Fonds
En meer…
4
Het beste resultaat in samenwerking
Landelijk
Regionaal en lokaal
Sportservice
Provincie
Zorgverzekeraars
Gemeente
GGD
Jeugdgezondheidszorg
Brede school
Sportevents
5
Het beste resultaat in samenwerking
Landelijk
Zoals:
Super shopper
Super chefs
Ga voor Gezond
Smaaklessen
Kies voor Hart en Sport
Hartenrace
Nationaal schoolontbijt
Schoolgruiten
De klas beweegt
En nog veel meer
mogelijkheden
Regionaal en lokaal
School
Landelijke projecten
Lesmethode Lekker fit!
Ouderbetrokkenheid
Sportdag
Gezond traktatiebeleid
Route naar school
6
Gezonde leefstijl
• jong geleerd, oud gedaan;
• situatie op school;
• Wat wil de school bereiken?
Wat is Lekker Fit!?
Een leefstijlmethode voor de hele basisschool
• groep 1 t/m 8;
• combinatie voeding, bewegen en het maken van
gezonde keuzes;
• gedragsveranderingslijn met de stappen: IK DOE, IK
WEET, IK GA DOEN, IK BLIJF DOEN.
Doel: overgewicht, bewegingsarmoede en
ongezonde leefstijl preventief
bestrijden.
Uitgangspunten
•
•
•
•
•
•
positieve benadering: fit zijn staat centraal;
geïntegreerde theorie- en praktijklessen;
ervaringsgericht en samenwerkend leren;
persoonlijke situatie van de leerling;
ouders betrekken;
afspraken maken.
Leerlijn
•
•
•
•
•
belang van bewegen en kennis van het lichaam;
begrijpen, ervaren en uitvoeren van bewegingsvormen;
herkennen van gezonde voeding;
begrijpen van de energiebalans;
bewust zijn van en invloed hebben
op de eigen leefstijl.
De methode
• Werkboekjes
– 2 werkboekjes per jaar. Nieuw en actueel;
– 1 werkboekje per 2 groepen.
• Afsprakenposter
• Minihandleiding voor de leerkracht
• Beweeg- en sportkaarten
– 4 beweegkaarten per jaar. Voor gymzaal of schoolplein;
– 4 sportkaarten per jaar (groep 3 t/m 8).
• Basishandleiding
– uitleg over werken met Lekker Fit! en achtergrondinformatie.
• Onderbouwing
– de basis van Lekker Fit!: onderzoeken en inzichten.
Werkboekjes, beweeg- en sportkaarten
[
De lessen
– 10-16 uur per leerjaar, theorie en praktijk;
– goed inpasbaar in de reguliere uren voor gym
en biologie, of in een aparte projectweek;
– makkelijk uitvoerbaar met de
minihandleiding.
Aan de slag
•
•
•
•
startdatum;
aanspreekpunt;
uitwerking programma;
ondersteuning
– GGD/gemeente/sportorganisatie;
– www.lekkerfitopschool.nl.
Verdere info
•
•
•
•
www.lekkerfitopschool.nl;
digitale nieuwsbrief Lekker Fit!;
handleiding voor intermediairs;
contactpersoon voor de school:
- Naam:…………………………..
- Organisatie:…………………..
- Telefoon:…………………………
- E-mail:…………………………….

similar documents