19 - Gymnázium Tanvald

Report
ŠKOLA:
Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.1.07/1.5.00/34.0434
NÁZEV PROJEKTU:
Šablony – Gymnázium Tanvald
ČÍSLO ŠABLONY:
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
AUTOR:
Mgr. Hana KEPROVÁ
TEMATICKÁ OBLAST:
LITERATURA
NÁZEV DUMu:
ŘÍMSKÁ LITERATURA 2
POŘADOVÉ ČÍSLO DUMu: 19
KÓD DUMu:
HK_CJ1R_19
DATUM TVORBY:
23.11.2013
ANOTACE (ROČNÍK):
1.ročník
Prezentace se zaměřuje na klasické období římské literatury.
Charakterizuje Ciceronovo i Augustovo období, pro názornost je doplněna
mapami území římského impéria. Seznamuje s nejvýznamnějšími autory
tohoto období a jejich díly.
METODICKÝ POKYN: Prezentace navazuje na materiál Římská literatura 1 .
2. KLASICKÉ OBDOBÍ
Ciceronovo období
1.st.př.n.l. – 30 př.n.l.


Římané si podmanili Egypt
občanské války ⇒ krize římské republiky
vláda Octaviana Augusta
 27 př.n.l. – 14 n.l.
 většina provincií - dlouhotrvající etapa vnitřního míru,
stability, bezpečnosti a blahobytu
 podpora umění a věd
 rozvoj řečnictví, poezie, historie

⇓
základ římského písemnictví
Augustus
 1.císař římské říše

(1.st.př.n.l.)


politik, filosof
teoretik řečnictví
Řečník
filipiky
vytříbený jazyk ⇒
vzor a norma klasické latiny




(1.st.př.n.l.)
státník, vojevůdce, politik

dobyl Gálii, dostal se do Británie a za řeku Rýn

49 př.n.l. překročil řeku Rubikon (hranice Itálie) >
občanská válka
slavný výrok „ALEA IACTA EST“ (kostky jsou vrženy)


první triumvirát > rozpad triumvirátu > doživotní diktátor
> zavražděn 44 př.n.l. (senátoři včele s Brutem)

historická próza
Zápisky o válce galské
 osobní vzpomínky
na dobývání Gálie
pozn.
 Caesar – historická postava
→ inspirace mnoha autorů
 (Shakespeare, Voltaire,
Voskovec a Werich, …)

(70 – 19 př.n.l.)
největší římský básník
vychází z helénismu
⇓
Bukolika (Zpěvy pastýřské)
- 10 eklog po vzoru Theokrita


Georgika (Zpěvy rolnické)
- idealizace venkova, vzor Hesiodos
- mravní ponaučení
snaha obrodit římskou společnost
⇓
Aeneis (Aeneida)
 římský národní epos (asi na objednávku)
 inspirace Homérem

vybájený hlavní hrdina prchá z hořící Tróje → různá
dobrodružství
 podřizuje se osudu, plní povinnosti k bohům, vlasti a
rodině (obdoba středověkého ideálu rytířství)


Vergilius oblíben po celý středověk

Aeneas – charakterový typ
blízký středověkým rytířům ⇒ rytířský
epos

4.ekloga :
narodí se chlapec, který přinese začátek nového
věku
pro křesťany proroctví o Kristově narození



(43 př.n.l. – 18 n.l.)



básník s velkým nadáním
námět: milostný cit
spontánní verše, hravé, rozkošnické
dílo:
 Lásky

Umění milovat

Listy milostné (heroin)
Proměny (Metamorfózy)


vrchol tvorby
250 zpracovaných řeckých a římských bájí


společný motiv: proměna člověka
např. nymfa Dafné odmítá lásku Apollóna (vavřín)
pyšná Niobé (plačící kámen)
věrní manželé Filemon a Baucis (splynou ve strom)
Caesar (hvězda)

pomíjivost lidského života, proměnlivost světa

na konci života ve vyhnanství – pobřeží Černého moře
⇒ stesk po domově

⇒ Žalozpěvy

(65 – 8 př.n.l.)


básník
radosti a strasti soukromého
života



Sochorová Marie: Literatura v kostce pro SŠ, Fragment, 2007, ISBN 978-80-253-0652-9
Hrabák Josef: Literatura pro 1.ročník středních škol, SPN, 1977, publikace č. 71-15-11
Prokop Vladimír: Dějiny literatury od starověku do počátku 19.století, O.K.-Soft, 2003

CRISTIANO64. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.11.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Augusto_30aC_-_6dC_55%25CS_jpg.JPG
NIERMANN, Tiel. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.11.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Statue-Augustus.jpg
CRISTIANO64. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.11.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tiberio_14_-_37dC_jpg.jpg
PEDERSEN, Gunar Bach. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.11.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thorvaldsen_Cicero.jpg
YONGE, Charlotte Mary. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.11.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Young_Folks%27_History_of_Rome_illus254.png
WRIGHT, A.hunter. Wikipedia [online]. [cit. 15.1.2014]. Dostupný na WWW:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Publius_Vergilius_Maro1.jpg
GABOR. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.11.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Publius_Ovidius_Naso.jpg
GABOR. Wikipedia.cz [online]. [cit. 26.11.2013]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Quintus_Horatius_Flaccus.jpg








similar documents