De Gouden Eeuw - De Zeven Gaven

Report
De 17e eeuw
1600-1700
De Gouden Eeuw

 In de eerste helft van de gouden eeuw was de 80jarige oorlog nog bezig. Maar in het westen werd
niet meer gevochten.
 De periode 1600-1700 (de 17e eeuw) werd zo
genoemd omdat het heel goed ging met De
Republiek der Nederlanden.
 1. Er werd veel geld verdiend met handelen
 2. Het ging goed met de schilderkunst
 3. Wetenschappers deden nieuwe ontdekkingen

 Fragment beeldbank – Gouden Eeuw
 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20120530_goud
eneeuw02
 Fragment Beeldbank – Rembrandt van Rijn
 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20120530_goud
eneeuw03
 Fragment beeldbank – De slavernij in de Gouden Eeuw
 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20120530_goud
eneeuw01
 Fragment Beeldbank – Rijkdom in de Gouden Eeuw
 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20050614_goud
eneeuw02

 Aflevering Klokhuis- De Gouden Eeuw
 http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/2124
 Aflevering – De Slavernij Junior
 http://www.schooltv.nl/docent/project/3296108/d
e-slavernij-junior/3305132/afleveringen/
Beroemde namen:

 Christiaan Huygens vond het slingeruurwerk uit
 Antonie van Leeuwenhoek vond de microscoop uit
 Rembrandt van Rijn schilderde o.a. de Nachtwacht
De Nachtwacht
Door Rembrandt van Rijn
Handel

 De Republiek had een goede vloot (goede en sterke
schepen!)
 Straatvaart: De handel met landen als: Spanje, Italië,
Marokko, Tunesië, Algerije, Griekenland
 Er werd veel gehandeld in zilver, goud, wijn, zout,
kledingstoffen en specerijen
 De Republiek werd steeds machtiger en ging verder
de zeeën en oceanen bevaren. Meer landen
ontdekken betekende meer handel en dus meer geld
verdienen!
VOC

 De kooplieden (handelaren) handelden met landen
in Azië.
 Om goed te kunnen samenwerken richtten de
Hollanders de VOC op.
 Verenigde Oost Indische Compagnie (Compagnie=
bedrijf)
 Wie geen lid was mocht geen handel drijven!
De vaarroute van de
VOC

WIC

 Kooplieden gingen op hun schepen nòg meer landen
bezoeken. En in 1621 werd de WIC opgericht.
 De West- Indische Compagnie
 Die handelaren voeren naar Amerika en Afrika
 In Afrika kochten zij slaven, die werden verkocht in
Amerika en van het geld werd suiker gekocht,
daarna reisden ze terug naar De Republiek
 Onderweg overvielen ze Spaanse schepen en
beroofden de Spaanse kooplieden
De vaarroute van de
WIC

Stapelmarkt

 De handel werd in Amsterdam verzameld en
doorverkocht. Het was zoveel, dat het de
stapelmarkt werd genoemd.
 Ook werd er veel geld verdiend aan de visserij
(haring, maar ook walvissen werden gevangen)
 Ook de ontdekkingsreizen gingen door
Standen

 Er waren in de gouden eeuw 4 standen inde
maatschappij:
 1. Regenten (Kleine, maar machtige en rijkste groep.
Zij hadden vaak regeringsbanen)
 2. Gegoede burgers (Rijk, maar minder machtig. Zij
waren vaak kooplieden of eigenaren van fabrieken)
 3. Kleine burgerij (Verdienen genoeg om van te
leven, kleine handelaren, schoolmeester)
 4. Het gemeen (Had soms wel, soms geen werk. De
grootste groep/ stand. Geen werk betekende
bedelen)
Oorlog met Engeland

 De Engelsen waren jaloers op de Nederlandse vloot
(alle schepen bij elkaar)
 Oorlogen op zee werden vaak uitgevochten tussen
twee schepen, maar Michiel de Ruyter besloot met
veel schepen tegelijk Engeland aan te vallen.
 Handelsschepen werden omgebouwd tot
oorlogsschepen.
 Uiteindelijk wonnen de Nederlanders de oorlog
tegen de Engelsen (1677) en besloten ze samen te
werken.
Rampjaar 1672

 In 1672 vielen Engeland, Duitsland èn Munster en
Keulen tegelijk de Republiek der Nederlanden aan.
 Stadhouder Willem III leidde het leger. Op zee
verliep de oorlog heel goed door admiraal De
Ruyter.
 Op het land ging het slecht. Johan de Wit was
raadspensionaris en leidde de oorlog op het land.
Het volk gaf hem de schuld, hij was omgekocht
vonden zij. Hij werd vermoord
 Omdat Nederland van alle kanten werd aangevallen,
werd 1672 ook wel het rampjaar genoemd.
Vrede in 1678

 In 1674 tekenden de Engelsen en Duitsers de vrede
met de Republiek
 In 1678 deden de Fransen dat ook
 De Republiek was niet beter geworden door zoveel
oorlog. Oorlogen kosten veel geld en andere landen
waren nu machtiger geworden. De Gouden Eeuw
was voorbij

similar documents