Communicatie Participatiewet

Report
Communicatie Participatiewet

Campagne

Klantcommunicatie

Feeling houden met doelgroep

Samenwerking Cliëntenraad
COMMUNICATIE PARTICIPATIEWET
1
Campagne Participatiewet



Start na instemming Eerste Kamer op 1 juli en loopt tot eind
2014
Doelgroep: Wajongers en hun ouders, verzorgers of
begeleiders
De communicatie is duidelijk, begripvol en persoonlijk:
Tone of voice
 Visualisatie met campagnemannetje
 Veel mogelijkheden voor persoonlijk contact


We sluiten aan bij de belevingswereld van de doelgroep en
houden rekening met de omgeving:
Clusteren informatie rond 3 hoofdvragen bij de doelgroep: werk,
beoordeling en uitkering
 Doseren informatie over de veranderingen

COMMUNICATIE PARTICIPATIEWET
2
Campagnemiddelen
Wanneer
Wat krijgt, hoort of ziet de klant
Juli
1e algemene brief aan zittend bestand
Juli – ev
campagne pagina met animatiefilmpjes op
uwv.nl
Juli, okt, nov
radiospots, advertenties en internetbanners
Sept
2e brief met uitnodiging voor informatiemarkt
Okt, nov
informatiemarkten in de regio
COMMUNICATIE PARTICIPATIEWET
3
Uwv.nl
Filmpjes
 Je wordt opnieuw beoordeeld.
 Misschien kun je werken.
 Wat betekent dit voor je inkomen?
(Filmpjes tonen!)
COMMUNICATIE PARTICIPATIEWET
4
Banners
Filmpjes
Mailings
Informatiemarkt
Samenwerking
partners
Communicatie participatiewet
5
Advertenties
UWV.nl
Filmpjes
Mailings
Leaflet
FAQ’s
Samenwerking
partners
COMMUNICATIE PARTICIPATIEWET
Informatiemarkt
Klantencontactcener
P-wet
spreekuren
6
Klantcommunicatie - Wajongers
In aansluiting op de campagne:
 uwv.nl: informatie over de veranderingen op subsites
oWajong en nWajong en verwijzing naar werk.nl
 campagnebanner op homepage uwv.nl
 link naar themadossier op homepage
uwv.nl/particulieren
 nieuwsbericht
 KCC staat klaar om klantvragen te beantwoorden
 Perspectief online
COMMUNICATIE PARTICIPATIEWET
7
Klantcommunicatie - Wajongers
Na de zomer:
 Algemene brief met leaflet en uitnodiging infomarkt


leaflet: informatie over beoordelingsproces en
mogelijkheden om te gaan werken
informatiemarkt in de regio in okt/nov: een extra
mogelijkheid om vragen te stellen
 Perspectief
omgeving


online als platform voor Wajongers en
human interest insteek
UWV benaderbaar
COMMUNICATIE PARTICIPATIEWET
8
Klantcommunicatie - Wajongers
En daarna:
 uwv.nl: informeren over overgangsregeling op datum x
 uwv.nl: klantproces Wajong 2015 met beslisboom
 uwv.nl: informatie over de veranderingen op subsites
oWajong en nWajong uitbreiden/aanpassen
 Intensivering re-integratie oWajong (pilot en regulier)
En vanaf 2015:
 communicatie over de herindelingsoperatie met
vooraankondiging, klantreactie en beschikking
COMMUNICATIE PARTICIPATIEWET
9
Klantcommunicatie - werkgevers
 nieuwsbericht
op uwv.nl
 nieuwsbericht/artikel in werkgevers nieuwsbrief
 KCC heeft vragen en antwoorden voor werkgevers
 FAQ’s voor account managers
COMMUNICATIE PARTICIPATIEWET
10
Balans in communicatie voor Wajong klant
Algemene voorlichting
UWV.nl
Leaflet
Filmpjes
FAQ’s
Mailings
Samenwerking
partners
COMMUNICATIE PARTICIPATIEWET
Persoonlijke informatie
KCC
Vooraankondiging
herindeling
Informatiemarkt
CommunityPerspectief
online
MijnUWV
P-wet
spreekuren
11
Feeling houden met doelgroep
 monitoring
klantvragen en social media gedrag
 inzichten uit deskresearch
 kwalitatief onderzoek van campagnemiddelen
 online platform Perspectief online
 contacten met stakeholders
 contact met Cliëntenraden
COMMUNICATIE PARTICIPATIEWET
12
Samenwerking Clientenraad
Voorzet:
 Betrekken bij nog te ontwikkelen communicatie-uitingen

Afgevaardigde groep die meevalideert
 Rol

spelen bij de informatiemarkten
Stand bemannen
COMMUNICATIE PARTICIPATIEWET
13

similar documents