Presentatie Lucas Meijs - vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin

Report
Over de rol van de beroepskracht en
de vrijwilliger in de pedagogische civil society:
over meerwaarde èn grenzen.
Wat zijn de maatschappelijke tendensen?
Wat komt er allemaal op het bordje van burgers en organisaties?
Kun je een civil society wel ‘van bovenaf’ organiseren?
prof.dr. Lucas C.P.M. Meijs
@LucasMeijs
(zelf)
Strategic Philanthropy
@Msc_sustainable (master rsm)
© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, [email protected] www.ecsp.nl
Pedagogische civil society
RMO / De Winter
• Tussen gezin en formele hulpverlening bevindt zich
‘the village’
– Publieke ruimte waarin andere volwassenen en peers
mee-opvoeden
– Gaat uit van positief jeugdbeleid ipv risico profielen
• Crisis = handelingsverlegenheid
– Vermeend gebrek aan professionaliteit
– Vermeend gebrek aan titel
• Oplossing = Vrijwilligerswerk
– formele titel
– inhoudelijke begrenzing of back up
© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, [email protected] www.ecsp.nl
Stand vrijwillige inzet
Tussen 30 tot 40% van 18+ doet vrijwilligerswerk, met een
gemiddelde van tussen de 4 en 5 uur per week, per vrijwilliger,
ongeveer even veel mannen als vrouwen, gemiddeld ouder, hoger
opgeleid, blanker, drukker, ´rijker´ en meer in dorpen.
LAGE SCHATTING
• 4.000.000 vrijwilligers
• 200 uur per jaar
Deze slide gebruik ik nu al bijna 20 jaar
• Kwantitatief is er niet veel veranderd
• Kwalitatief / organisatorisch is er veel
veranderd
• Ongeveer 500.000 FTE
© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, [email protected] www.ecsp.nl
Nieuwe vormen van
vrijwilligerswerk …
• De explicitering van het eigen belang van de
vrijwilliger
• De opkomst van ‘episodisch’, ‘derde partij’, en
‘geleid’ vrijwilligerswerk
• Duurzaamheid perspectief op vrijwillige energie
als ‘olie’, ‘vissen’ en ‘zonne-energie’ als
gedeelde hulpbron van de samenleving
• De zoektocht naar re-embedding: functioneel
organiseren, normatief forceren en vertrouwd
vragen
© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, [email protected] www.ecsp.nl
Nieuwe vormen van
vrijwilligersmanagement…
WERVING
Intern
Extern
Intern
mutual support
(bv sportvereniging)
service
delivery /
campaigning
Extern
Werknemersvrijwilligerswerk
Service learning
Maatschappelijke
stage
Vrijwilligerscentrale
Laluz / Cares
PLAATSING
© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, [email protected] www.ecsp.nl
Drie doelstellingen
Drie organisaties
Drie x civil society ….
© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, [email protected] www.ecsp.nl
Drie typen
Civil Society
OVERHEID
Politieke actie
/ burgerparticipatie?
Sociale
cohesie
Campaigning
(ngo)
Service
Mutual
(npo)
(mso)
MARKT
CIVIL SOCIETY
Van Tulder / Meijs
© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, [email protected] www.ecsp.nl
WMO
Civil Society is dynamiek!
• MADD
• DAMM
– Mothers Against Drunk
Drivers
– Candy Lynne Lightner
1980
– Heel effectief in
fondsenwerving voor
anti-dronken rijden
industrie
• Privaat geld voor
publieke boetes
© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, [email protected] www.ecsp.nl
– Drivers against
MADD methods
• Tegen de Anti
dronken rijden
industrie
– Drunks Against Mad
Mothers
• Vrouwen moeten
achter het aanrecht
De waarde van
vrijwilligerswerk
© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, [email protected] www.ecsp.nl
Vijf keer waarde
• Economische waarde
• Samenlevingswaarde
– Wat zou dit nu in
euro’s waard zijn?
• Individuele waarde
– Wat heeft de
vrijwilliger eraan?
– Wat is de extra
waarde voor de
samenleving?
• Legitimiteit
• Client waarde
vrijwilligerswerk
– Wat maakt het uit
voor de cliënt dat het
vrijwilligerswerk is?
© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, [email protected] www.ecsp.nl
– Het effect van
individuele
(h)erkenning van de
doelgroep omdat er
vrijwilligers zijn?
Client waarde
vrijwilliger versus beroepskracht
• Professionaliteit
• Altruïsme
V<B
V>B
• Afstand
Vrijwilliger dichtbij
• Ervaringsdeskundigheid Vrijwilliger hoger
• Betrouwbaarheid
• Geheimhouding
• Macht
© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, [email protected] www.ecsp.nl
Commitment <-> baan
Roddel <-> dossier
Beroepskracht
STAAT / OVERHEID
HONGER
KOOPKRACHT
PUBLIEK
- RECHT
- BURGERS
BURGERS /
HUISHOUDENS
BEDRIJVEN /
MARKT
© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, [email protected] www.ecsp.nl
SOLIDARITEIT /
OVERDRACHT
PARTICULIER
- GUNST
- DOELGROEP
CIVIL
SOCIETY
Van indirecte naar directe solidariteit
Indirecte en directe
solidariteit zijn geen
communicerende
vaten.
Waar overheid terug
trekt stapt samenleving
niet altijd in want
mensen kiezen zelf
Directe solidariteit kan
wellicht het fundament
onder solidariteit
verstevigen omdat het
de ervaring weer terug
brengt.
© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, [email protected] www.ecsp.nl
Afwegingen rond solidariteit
Dimensie
IDENTITEIT
BELANGEN
KENNIS
ORGANISATIE
Motief
Positief
Negatief
Diversiteit
Vergroot interdependentie
Vermindert identificatie met de
ander
Gelijkheid
Vergroot identificatie met de
ander
Leidt tot individualisme en dwang
Eigen belang
Leidt tot productiviteit en zet
mensen in beweging
Vergroot individualisme
Publiek belang
Maakt collectiviteit mogelijk
Kracht van individu wordt ontkracht
Wel weten
Kennis is noodzakelijke
voorwaarde solidariteit
De wil om alles te weten
ondergraaft solidariteit
Niet weten
Onwetendheid en anonimiteit
kunnen de band met onbekende
versterken
In moderne tijden vormt
mystiek/onwetendheid geen
legitieme basis
Overheid
“De blauwe enveloppe” is de
meeste efficiënte manier voor
het organiseren van solidariteit
De manier waarop de overheid
indirecte solidariteit organiseert
holt solidariteit als waarde uit
Samenleving
Directe solidariteit is krachtiger
dan indirecte solidariteit.
Bovendien: bevorderlijk als
waarde www.ecsp.nl
© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, [email protected]
Directe solidariteit is inefficiënt en
heeft vaak een uitsluitende werking
(microsamenlevingen)
Drie vragen…
• Wat zijn de maatschappelijke tendensen?
– De vorm van vrijwilligerswerk en het –management
verandert, het potentieel niet
• Wat komt er allemaal op het bordje van burgers en
organisaties?
– ALLES, alleen de vorm verandert naar directe
solidariteit
• Kun je een civil society wel ‘van bovenaf’ organiseren?
– LOL, dat zouden ze wel willen in Rusland, Tunesië, etc.
© prof. dr. Lucas C.P.M. Meijs, [email protected] www.ecsp.nl

similar documents