klik hier voor presentatie

Report
Holland High Tech
High Tech Solutions for Global Challenges
NextOEM 2014 summit
Het belang van High Tech groeibedrijven voor de
Nederlandse economie en de Brainport regio
Amandus Lundqvist
voorzitter topteam HTSM
27 januari 2015
Topteam HTSM advies
• toename private én publieke R&Dinvesteringen in HTSM
• herkenbaar en attractief technisch
vakonderwijs
• overheid als innovatieve inkoper
• internationale Holland High Tech
branding
• met aandacht voor het MKB op alle
punten
• in nauwe samenwerking met regio’s
HTSM advies: ambitie 2020
Topsector HTSM
2009
Ambitie 2020
Toegevoegde
waarde
31 miljard
48 miljard
Export waarde
39 miljard
83 miljard
Productie waarde
88 miljard
148 miljard
R&D investering
2,3 miljard
3,5 miljard
Aantal werknemers
520.000
530.000
Bron: TNO analyse op basis exercitie van begin 2013, ref HTSM-Innovatiecontract 2014 (p6)
Innovatie - stand van zaken
• Innovatiecontract 2015-2016
• 15+2 roadmaps
• Europese agenda Horizon 2020 (23 sept. 2014)
• uitvoering in staande onderzoeksorganisaties
• één TKI voor de hele topsector
• behoud van TTI-functies: Holst, ESI en M2i
• brede participatie MKB
• zorg over budgetten NWO en TO2
• MKB–loket (uitvoering KvKs)
• MIT-regeling en netwerkbijeenkomsten
Innovatie - MKB
Generiek:
• continuering MKB Instrumentarium (fiscaal pakket + financiering)
• vroege fase financiering
Topsector:
• bekendheid MKB-loket vergroten (uitvoering door KvK)
• MKB activeren tot deelname via roadmapteams (zie www.htsm.nl)
• MIT-regeling 2015 budget versterken en stroomlijnen met regio’s
• NWO: specifieke calls voor de topsector
• TNO/NLR: programma’s met inzet TKI-toeslag
• Innovatiegericht inkopen versnellen en concretiseren
Nationaal Icoon 2014
gekweekte stamcellen
kwantumcomputer
aardappels uit zaad
bionaaldjes
Human Capital
In regio’s ZO Brabant en Twente CoE en CiV:
•
Automotive Centre of Expertise (ACE)
•
CoE Fontys: Productietechniek en Materialen
•
TechForFuture HTSM Oost
•
CiV Teclab (ROC Eindhoven en Brainport Industries)
•
MBO Automotive Centre (MAC)
Uitbreiding met 7 CiV’s
•
Nu ook in Noord- en West-Nederland
Ruim 100 HTSM-techniekbeurzen
•
Doelstelling 250 per jaar vanaf 2015
NL draagt bij aan oplossingen voor
maatschappelijke uitdagingen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Smart green mobility
Smart security
Smart safety on water
Smart energy
Smart health
Smart materials
New private energy
Smart study on the climate
Smart creative green Mobility
Smart choice
9
Internationalisering:
Beurzen, missies en branding
JEC Parijs
Zuid-Korea & Japan
Hannover Messe
Paris Airshow
Fisita Maastricht
10
Herijking internationaliseringsagenda
• Focus op doellanden en thema’s
• Integrale agenda: export, branding, innovatie,
kenniswerkers en strategische acquisitie
• HTSM en NFIA stellen strategisch acquisitieplan op t.b.v.
doellanden
11
Het acquisitie landschap
• The Top 5 FDI sources accounts for more than half (57%) of overall FDI projects – Top 10 (73%)
• These sources are all developed economies and 3 of them are EU members : the US (1st), Germany
(2nd), UK (3rd), France (4th), Switzerland (5th), Netherlands (6th)
Bron: OCO European IPA Benchmarking Study for NFIA (November 2014)
Number of projects between January 2009 and December 2013
Source: fDi Markets from the Financial Times Ltd 2014
12
China is sterk in opkomst. VS nog steeds de
grootste investeerder in Europa
Approach
NL
USPs?
Critical in (foreign)
products/markets?
NL ecosystem
(carriers)
Approach
HTSM Roadmaps
JOINT STRATEGY / JOINT AGENDA
(National and Regional aligned)
HTSM Region ...
‘USPs’
HTSM Region ...
HTSM Region ...
Agenda 2015
Deliverables:
• Define Automotive proposition with NL experts
• Define Medtech proposition with NL experts
• SWOT analyse
•
- Semicon (input Silicon Europe)
•
- Production (incl Smart Industry and New OEM)
• Define Communication Strategy (aligned with Holland High Tech)
• Finalize Core Team (NOM, IQ, AiB, ...)
• Define and implement M&E framework (aligned with HTSM labels)
• Define Joint Event Calendar (e.g. IAA Frankfurt)
Priority countries: DE, FR, US, TW, CN, ...
NL stakeholders: input and commitment HTSM experts key
Offices abroad: intelligence and netwerk NFIA and IA key
16
Actieagenda Smart Industry
Fieldlabs:
een praktijkomgeving waarin bedrijven
en kennisinstellingen doelgericht Smart
Industry oplossingen uitontwikkelen,
testen en implementeren
Verschillende functies mogelijk:
•
•
•
•
baanbrekende innovaties realiseren
aanjager van innovatie ecosysteem
laagdrempelig (nieuwe technologie)
regionale inbedding
HTSM-event
HTSM-event
mei
28
mei2014
2015
Bedankt voor
uw aandacht

similar documents