Jos Dirksen - Kennisnet ECK klantdag

Report
Toegang en identiteitsmanagement
Jos Dirksen – Malmberg
M Dias d’Ullois - Kennisnet
Voorstellen
Jos Dirksen
Enterprise Architect
Malmberg
Martin Dias d’Ullois
Productmanager KNF
Kennisnet
Agenda
Verleden
Standaarden
Toekomst
Terugblik
Resulteert in
Federatie
- Scholen
- Diensten
- Gebruik
Toekomst
Implementeren
standaarden
PvE, Basispoort
Keten verder
uitbouwen
- Malmberg
authenticatie
- Google
- MS Office 365
- Handtekeningen
Malmberg toegang – afgelopen jaar
•
•
Voortgezet onderwijs aangesloten op “Directe toegang”
•
Federatie met ELOs als ‘identity provider’
•
Federatie met Entree als ‘identity provider’
•
Geldt voor alle educatieve applicaties
MBO geen gebruik van federatieve authenticatie
•
•
Identiteit wordt bepaald in educatieve applicatie
Basisonderwijs geen gebruik van federatieve authenticatie
•
Identiteit wordt bepaald in educatieve applicatie
Oude werkwijze student MBO
•
•
•
Student heeft meerdere inlogaccounts
•
Rekenblokken
•
Taalblokken
•
ELO van de school
Inloggen is verder eenvoudig (bijv. rekenblokken):
1.
Ga naar www.rekenblokken.nl
2.
Voer schoolcode in
3.
Voer username en wachtwoord in
Gevolgen voor student:
•
Elke educatieve applicatie, eigen inloggegevens en profiel
•
Niet direct vanuit ELO te linken en in te loggen
Malmberg toegang – komend jaar
•
•
•
Alle domeinen naar federatieve authenticatie:
•
VO zit al achter “digitale toegang”
•
MBO aansluiten bij de LiMBO
•
BAO aansluiten bij Basispoort
Specifiek voor MBO educatieve applicaties betekent dit:
•
Alleen nog maar federatief te benaderen
•
Via de ELO als ‘identity provider’
•
Via Entree als ‘identity provider’
Binnen Malmberg:
•
VO en MBO educatieve applicaties delen licentie kantoor.
•
BAO zal later volgen
Malmberg toegang - overzicht
Wat verandert er voor de MBO leerling
•
•
Met ELO als ‘identity provider’ op EAN
•
Student logt in op leeromgeving school
•
Op EAN direct doorlinken naar educatieve applicatie
Met ELO als ‘identity provider’ via www.startmalmbergmbo.nl:
•
Student logt in op leeromgeving school
•
Volgt link naar www.startmalmbergmbo.nl
•
Kiest EA waar student een licentie voor
heeft
•
Via Entree als ‘ídentity provider’
•
Ga naar www.startmalmbergmbo.nl
•
Redirect indien niet ingelogged bij Entree
Voorbeeld: Via vouchers met codes
Voordelen voor School, Student & Malmberg
•
•
Minder en eenvoudiger beheer voor school en Malmberg:
•
Geen CSV bestanden met student gegevens heen en weer
•
Geen account en password management
Standaard manier van werken:
•
Toegang tot educatieve applicaties is uniform geregeld
•
Koppeling aan centraal licentie kantoor van Malmberg
•
Eén account voor alle educatieve applicaties (niet alleen
Malmberg)
•
Beter inzicht in gebruik
Bedankt voor uw aandacht!
Jos Dirksen – Enterprise Architect
e-mail:
twitter:
[email protected]
@josdirksen
Martin Dias d‘Ullois – Productmanager KNF
e-mail:
twitter:
[email protected]
@KNFederatie
Malmberg.nl
Twitter: @onderwijs
Kennisnet.nl
twitter:
@kennisnet

similar documents