Wegweis project - Landelijk Platform GGz

Report
Wegweis project
Lian van der Krieke
Rob Giel Onderzoekcentrum,
Universitair Centrum Psychiatrie, UMCG
[email protected]
Wegweis project
• Onderzoeksproject:
– ontwikkeling van en onderzoek naar online toepassingen
– ter ondersteuning van zelfmanagement en empowerment
• Doelgroep:
mensen met een psychotische aandoening
• Samenwerking:
– RGOc, UMCG
– Informatica, RuG
– Lentis, GGZ Drenthe, GGZ Friesland, UCP en hun cliënten
Computerbezit in Nederlandse huishoudens
http://www.internetworldstats.com/top25.htm
Optimistisch? Jawel, maar…
‘Digital divide’
Terug naar het Wegweisproject…
• Website met info en feedback voor cliënten
• Startpunt: Routine Outcome Monitoring
– ROM protocollen, bijv. Phamous protocol
– RoQua
• Probleem:
– Zorggebruikers nauwelijks betrokken
– Behandelaren doen weinig met resultaten
- MANSA
- HoNOS
- CSQ
- PANSS
Thema’s
- Medicatie
- Beweging en voeding
- Cursussen/trainingen
- Geldzaken
- Lotgenotencontact
- Relaties
- Vrije tijd
- Wonen
Tab 3
ROM
resultaten
Tab 2
Tab 1
Wegweiswebsite
Adviezen/
behandelopties
- Psycho-educatie
- Farmacotherapie
- Lotgenotencontact
- Leefstijl
- BEL-initiatieven
- CIP-aanbod
- Info PvP
- Lokale initiatieven
 Slimme filtering
 Comments
Serious Gaming
“Kinderen, voetballers,
schakers, spelen in den
diepsten ernst, zonder
eenige neiging tot lachen.”
Succes is te danken aan de
“onherleidbare qualiteit”
zoals uitgedrukt in “het
Engelsche fun”
Serious Gaming
“I believe that if we want to survive the next
century on this planet, we need to increase
the total amount of gaming hours
dramatically”.
- Jane McGonigal, game designer
Gaming can make a better world
TED.com
On the verge of an epic win…
Potentie Serious Games
•
•
•
•
•
Fun, uitdaging
Competitie
Exploreren zonder risico
Visueel-auditieve karakter
Aansluitend bij individu
Serious Gaming project
Jongeren met een eerste psychose:
– Zelf-stigma: helpende gedachten,
tegenvoorbeelden, impliciete associatie training
– Leefstijl: o.a. Nike+ en CouchTo5K
http://raakpsychoeducatie.nl
The Fun Theory
http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw
[email protected]

similar documents