Presentatie Bilikopeners in het Stedelijk Museum (pptx

Report
Marlous van Gastel
Senior medewerker educatie
Shenifa Walker
Alumnus Blikopener
BLIKOPENERS IN HET STEDELIJK MUSEUM
Inspiratie voor MBO-ers
CREATIVE EXPERIENCE RPC Docentendag
14 november 2013, De Rooi Pannen Tilburg
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM
BLIKOPENERS: PEER-EDUCATION
2008 / 2010
2010/ 2011
2011/2012
2012/2013
Kennismakingsdag
2013/2014
BLIKOPENER TOURS
BLIKOPENER WORKSHOPS
BLIKOPENER EVENTS
BLIKOPENER EVENTS BUITEN HET MUSEUM
http://vimeo.com/50290703
BLIKOPENER SPOT
WHAT THE ART?!
CONSERVATOR: Martijn van Nieuwenhuijzen
“Het laat zien dat je door te
kijken en samen over kunst
te praten vrij snel tot de
kern van een kunstwerk kan
komen. Het was interessant
om de volwassen inzichten
van een jonge generatie te
horen.”
BLIKOPENERS INSPIREREN
Leren van en met elkaar in de
praktijk: participatie, samenwerken
en peer education
Heldere regels en kaders,
daarbinnen veel vrijheid
Proffesionele kunst en eigen
leefwereld als uitgangspunt
Proces is belangrijker dan resultaat
BLIKOPENERS & STUDIO MONIKER
http://www.arttube.nl/nl/video/Stedelijk/WTA_
Moniker
CONDITIONAL DESIGN & STUDIO MONIKER
SAMENWERKEN
PROCES = PRODUCT
ONVERWACHTE = TOELAATBAAR
REGELS IN PLAATS VAN PLAN DAT
GEWENST RESULTAAT WEERGEEFT
CREATIVITEIT & OUT OF THE BOX
CREATIVITEIT & OUT OF THE BOX
CREATIVITEIT & OUT OF THE BOX
CREATIVITEIT & OUT OF THE BOX
BLIKOPENERS & STUDIO MONIKER
http://www.arttube.nl/nl/video/Stedelijk/WTA_
Moniker_A
CONDITIONAL DESIGN WORKSHOP
The Beach
X Speel met 4 spelers
X Elke speler heeft een andere kleur stift
X Met de klok mee krijgt elke speler de beurt
X Eerste beurt: plaats een stip
X Volgende beurt: Plaats een stip in het
midden van de grootste, lege ruimte op het
papier
X Stop met tekenen als het strand te vol is
CONDITIONAL DESIGN WORKSHOP
Perfect Circle
X Speel met 4 spelers
X Elke speler heeft een andere kleur stift
X Met de klok mee krijgt elke speler
maximaal 30 sec. de beurt (houd de tijd bij
met een stopwatch)
X Eerste beurt: teken een gevulde cirkel in
het midden van het papier
X Volgende beurt: Verbeter de ronde vorm
door de buitenste lijnen te vergroten
X Stop wanneer je een perfecte cirkel hebt
MEER
STEDELIJK.NL/BLIKOPENERS
STEDELIJK.NL/WHATTHEART
ARTTUBE.NL
STUDIOMONIKER.COM
LINKS
•BLIKOPENER TOUR
•BLIKOPENER SPOT
•WHAT THE ART?! AFLEVERINGEN EN
LESMATERIAAL
•RONDLEIDING OP MAAT
Vragen
[email protected]

similar documents