Het hartfalen revalidatieprogramma

Report
Fysiotherapie bij hartfalen
Hartfalen revalidatieprogramma
Doelstelling van het hartfalen
revalidatieprogramma
• Verbeteren van de kwaliteit van leven en het
voorkomen van complicaties en heropnames
2
Instroomcriteria
• Heamodynamisch stabiel voor meer dan drie
weken
• De aanwezigheid van een verminderde pomp
functie: EF < 40%
• Er moet een symptoom gelimiteerde
fietsergometrie test afgenomen zijn
• Mensen moeten in staat zijn minimaal twee
keer per week naar Sophia Revalidatie te
komen om deel te nemen aan de revalidatie
3
Instroomcriteria vervolg
• Mensen moeten geen onoverkomelijke
andere lichamelijke beperkingen hebben die
een zinvolle deelname aan het programma
onmogelijk maken
4
Contra-indicaties
• Progressieve toename van klachten ten
gevolge van hartfalen
• Ernstige ischeamie van de hartspier bij lage
tot middelmatige inspanning
• Sterk ontregelde diabetes mellitus
• Heamodynamisch ernstige aortaklepstenose
of mitralisklep stenose
• Boezemfibrilleren met een hoge
kamerrespons in rust (> 100 min.)
• Ademhalingsfrequentie < 30 per minuut
5
Contra-indicaties vervolg
• Koorts
• Recent longembolie ( minder dan drie
maanden geleden) die Heamodynamisch
sterk belastend is.
6
NYHA klasse
• New York Haert Association
• Klasse I, II, III en IV
7
(Heamo dynamische)
veranderingen
• Toename van de perifere vaatweerstand
• Afname van het vermogen de perifere vaten
te verwijden
• Afname van de capillaire dichtheid
• Atrofie van het type I vezels
• Afname van het aantal en van de grootte van
de mitochondriën
• Afname van aerobe capaciteit
• Langzamere resynthese creatinine fosfaat
• Met name bij inspanningen die langer duren
dan 10 seconden scoren zij duidelijk lager
8
Trainingsdoelen
• Het verbeteren van het inspanningsvermogen
om activiteiten met een lage intensiteit vol te
houden
• Het verbeteren van de lokale spierfunctie
• Het verbeteren van de economie van
bewegen
• Het verbeteren van de economie van het
ademhalen het verbeteren van de functie van
de ademhalingsspieren
9
Samenvatting van
trainingseffecten
• Toename van de submaximale volhoudtijd
met 20 tot 70%
• Toename van de anaërobe drempel met circa
12,5%
• Afname van sympathische activatie
• Afname van de perifere vaatweerstand
• Verbetering van de functies van de
skeletspieren (toename van concentratie van
oxidatieve enzymen en van aantal en grootte
van de mitochondriën
10
Samenvatting van
trainingseffecten vervolg
• Toename van de maximale hartfrequentie
met 4% tot 8%
• Toename van de ejectiefractie van het linker
ventrikel
• Afname van de mortaliteit
11
De gevolgen voor patiënt
•
•
•
•
Afname van kortademigheid en vermoeidheid
Afname van spierzwakte
Verbetering van het inspanningsvermogen
Toename van activiteiten in het dagelijks
leven
• Toename van onafhankelijkheid
• Vermindering van het ziektegevoel en
depressie
• Toename van kwaliteit van het leven
12
Mogelijke cardiale reacties
tijdens de training
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Onevenredige Tachycardie
Bradycardie (< 50)
Hartritmestoornissen (CCU verpleegkundige)
Daling van bloeddruk
Niet oplopen van de systolische bloeddruk
Niet oplopen van de hartfrequentie
Dalen van de hartfrequentie
Fibrilleren
Hartstilstand
13
Het hartfalen
revalidatieprogramma
•
•
•
•
•
16 weken (2 x 8)
3 x per week
2 x ½ uur
½ uur trainen op de fietsergometer
½ uur krachttraining
14
Het hartfalen
revalidatieprogramma vervolg
• Eén keer contact met ergotherapie
• Eén keer uitleg over energie systemen
• Op indicatie contact met MW, PS of
seksuoloog
• Op indicatie cursus ‘Omgaan met een
chronische ziekte’
15
Trainingsvormen (willekeurig)
•
•
•
•
•
Duurtraining
Intervaltraining
Circuittraining
Krachttraining
En het trainen van vaardigheden, balans en
coördinatie
16
Intervaltraining
• Hogere intensiteit mogelijk
• Accent meer perifeer gericht dus lagere
cardiale belasting
• Lager Rate-Pressure- product
17
Oefenen van vaardigheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lopen
Fietsen
Traplopen
Bukken
Tillen
Balans
Huishouden (Ergotherapie)
Werk (Ergotherapie)
Inzicht in de arbeid – rust balans
18
De fietsergometer
•
•
•
•
•
•
Meest gebruikt in de hartrevalidatie
Goed te doseren
Goed reproduceerbaar
Patiënt is goed in de gaten te houden
Veel mensen vinden fietsen leuk
In Nederland wordt veel gefietst
19
Training op de fietsergometer
• Eerste weken laag belasten: lage
trainbaarheid, lage belastbaarheid
bindweefsel, dysbalans anabool – katabool
• Start 40% max waarde fietstest
• Interval: 30 sec. belast, 60 – 120 sec. relatieve
rust
• Geleidelijke opbouw naar 70% in de loop van
de weken
• Streven naar Borg 13
20
Training op de fietsergometer
vervolg
• Vergroten van de duur
• 60 seconden belasten en
• 120 seconden relatieve rust
• Verder vergroten van de duur
• 120 seconden belasten
• 180 seconden relatieve rust
• Verder vergroten van de duur
• 120 seconden belasten
• 180 seconden relatieve rust
21
Training op de fietsergometer
vervolg
• Verder verlengen van de duur
• 180 seconden belasting
• 180 seconden relatieve rust
22
Krachttraining
• Met name gericht op kracht- en
uithoudingsvermogen locaal
• Sterk prestatie verhogend in de ADL
• kracht- en uithoudingsvermogen locaal is vaak
sterk beperkt bij hartfalen.
Belangrijk onderdeel!
23
Krachttraining vervolg
• MTT ruimte (open en gesloten keten)
• Huiswerk oefeningen
• Qceps, Triceps Surea, Biceps Brachii, Delta,
Rugspieren, Buikspieren
• 10 herhalingen in 2 series, Borg 13 - 14
24
En na het volgen van het
hartfalen revalidatieprogramma
Blijven trainen, actief blijven en blijven zorgen
voor een gezond bewegingsleven
25
Dank voor
uw aandacht !
www.SophiaRevalidatie.nl

similar documents