Find vej PLUS

Report
Klubledermøder
November 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vision 2015 – 4 visionspunkter i fokus
Medlemstal
Repræsentantskabsmøde 2014
Find vej Plus
Find vej Dagen
DOF Akademi 25/1-14
Ny hjælpetræneruddannelse: 1-2-træner
Naturløbet
Budget 2014
Dansk Orienterings-Forbund
Vision 2015 – 4 udvalgte visionspunkter
• Løbsudvikling
– Få flere ud at løbe – både nuværende og nye
– Flere enkle løb i nærområdet
– Bedre og større nationale arrangementer via kvalitets- og serviceudvikling
• Lettere at komme i gang med orientering
– Mindre frafald blandt de, der forsøger sig med idrætten
– Yderligere synlighed og skarpere profil af idrættens værdier
• Flere værktøjer til frivillige og klubberne
– Livet skal gøres lettere for frivillige og klubber
– Styrkelse af rammer omkring, vilkår for og prestige ved at udføre en indsats for
klubben og kredsen
• DOF-Akademiet
– Styrke det frivillige engagement gennem viden og uddannelse
– Styrke ledelsesmæssige, organisatoriske og andre o-løbsrelaterede
kompetencer
– Styrke erfaringsudvekslingen på tværs af klubber og landsdele
Dansk Orienterings-Forbund
DOF’s medlemstal
6200
6100
6000
5900
5800
5700
5600
5500
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
2013
Dansk Orienterings-Forbund
1/7
2012
1/8
2011
1/9
1/10
1/11
1/12
1/1
Repræsentantskabsmøde 2014:
Lørdag den 1. marts
i
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Dansk Orienterings-Forbund
Repræsentantskabsmøde
Dansk
Orienterings-Forbund 2013
Find vej PLUS
– Vi bygger videre …
…med
læring, formidling og
mobile løsninger
- og med ny pulje!
Dansk Orienterings-Forbund
Budget
• Udvikling (web og app’)
702.500
• Lokale projekter i klubberne
731.250
• Vejledning til klubber samt PR
250.000
• Lønmidler
600.000
• I alt:
Dansk Orienterings-Forbund
2.283.750 kr.
Vi bygger videre fordi…
• Find vej i Danmark er en guldgås
• Vores ansigt ud ad til
• Vi skal nå ud til endnu flere – med
flere tilbud rettet mod flere
forskellige.
• Vi skal holde gang i ilden og følge
med tiden…!
Dansk Orienterings-Forbund
Findveji.dk ny…
Dansk Orienterings-Forbund
Hvad går det ud på for klubberne?
Hvad støttes?
Fire forskellige modeller:
• 2 tager afsæt i eksisterende find vej poster
• 2 lægger op til nye, men ‘pæle-fri’ projekter
- Ingen midler til pæle, skilte eller korttilskud,
men til overbygninger og nyudviklinger
Dansk Orienterings-Forbund
‘Oplevelsespakke’
• Beskrive natur og kulturspor ved
Find vej poster i ‘oplevelsespakke’
med kort, kontrolark og hæfte
(alá Find vej i Gribskov)
- 10 klubber kan få 8000 kr. i tilskud
- Klub leverer indhold: kort, tekst og billeder.
- DOF hjælper med redigering og layout.
Dansk Orienterings-Forbund
Find vej mobilquiz
Mobil-quizbaner på
eksisterende poster
• 40 klubber kan få:
3000 kr. til folder med kortudsnit og quizbane
• Nøglepersoner får adgang
til at oprette quizture, fx
skolelærere til brug i
undervisningen – og
selvfølgelig DOF klubber
Dansk Orienterings-Forbund
Med Find vej mobil-quiz
kan man konkurrere
mod hinanden på såvel
orienteringsfærdigheder
som på viden og tid.
Case: Find vej mobilquiz
• En familie er på post-jagt og ønsker samtidig
at løse en lærerig og underholdende quiz om
orienteringskortet og landskabet. Ved posten
indtaster de skiltekoden og systemet sender
det rigtige spørgsmål af sted til deres mobil.
De indtaster et svar og systemet holder styr på
pointstilling. De kan konkurrere mod hinanden
på såvel orienteringsfærdigheder, som på
viden og tid.
Dansk Orienterings-Forbund
Foto-orientering
Fx historisk byvandring
• 20 klubber kan få 4000 kr. i tilskud
Klub leverer indhold:
kort, tekst og billeder.
DOF leverer: redigering og layout.
Dansk Orienterings-Forbund
Find vej tur-app’ (TravelTales)
• lydklip afspilles automatisk
ved et defineret GPS-punkt
• ‘usynlige’ poster
- 40 klubber kan få:
3000 kr. til tryk af folder samt
8000 kr. til professionelle lydklip
55.715414, 9.584066
- Alle klubber kan få licens til
ubegrænset brug af tur-app’ !
Dansk Orienterings-Forbund
Gps-koordinat udløser lydklip,
som afspilles på mobiltelefon
Case: Find vej tur-app
• To unge trail-løbere vil gerne lære om
orienteringskortet. De går ind på den lokale oklubs hjemmeside og downloader en ‘turapp’. Med kortet i den ene hånd og mobilen i
brystlommen løber de af sted. Da de passerer
en lavning fortæller mobilen hvordan de skal
tolke signaturen på kortet. Senere løber de
ved en fejl ind i et lukket område, men vender
om efter en advarsel fra deres ‘tur-app’.
Dansk Orienterings-Forbund
Igangværende klubprojekter
• Rold skov OK vil lave Oplevelsespakke + evt
mobilquiz, i samarbejde med turistforening
• St. Binderup laver nye poster på Livø og
supplerer med formidling
• Kurt Christensen har registeret kulturspor som
formidles i en tur-app på kort af THOK
• Esrum Kloster og Møllegård, tur-app med
THOK
• Skovskolen tester app’ og quiz på kort af FIF
Dansk Orienterings-Forbund
Hvordan ansøges?
• Skema fra www.findveji.dk udfyldes og indsendes
• først til mølle…
• Ideer og inspiration kan fås ved at kontakte
Anne Marie Kamilles, [email protected]
41969377
• Vejledning kommer på hjemmesiden snarest
• Projektet løber til udgangen af 2015
Dansk Orienterings-Forbund
Tak
800.000 kr. til Find vej Dagen i 2014 og 2015
• TAK for et kæmpe stykke frivilligt arbejde!
• Nordea-fonden er ny partner
• Vi kan fortsætte med samme høje
ambitionsniveau – og alle klubber kan
fokusere endnu mere på rekruttering og
fastholdelse
Dansk Orienterings-Forbund
Find vej Dagen 2014 – rettet mod familier:
•
•
•
•
Nyt navn – se findvejdagen.dk
Skolesatsning – denne gang uden lockout!
Husk at læse hæftet – og fristen 31. december
Samme stil, men også nyt: Minibanner,
fotokonkurrence mv.
Dansk Orienterings-Forbund
To nye generelle flyers – video kommer også…
Dansk Orienterings-Forbund
Overlevede
jeres
‘Find vej’
stormen?
Dansk Orienterings-Forbund
DOF Akademi
• Lørdag 25/1-14 kl. 10-16 i Midtfyns Fritidscenter i
Ringe – fyld en bil!
• Opgraderede kursusfaciliteter
• Særligt fokus på klubudvikling og uddannelse for
unge
• 5 nye kurser – de 3 specielt målrettet unge
• DOF Akademiet indgår i juniorgruppens
januarsamling
• Målsætning: 100 kursister fra 20-25 klubber
Dansk Orienterings-Forbund
DOF Akademi - kursusoversigt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A-stævneledelse
A-banelægning
B-stævneledelse
B-banelægning
Skovnetværk (DIF)
Emit introduktion
SportIdent introduktion
Emit workshop for erfarne brugere
Kommunikation
Frivillighed – sådan får du flere hjælpere
Sociale medier, video, traveltales for unge (15-20 år)
Korttegning for unge (15-20 år)
Event planning for unge (18-24 år) workshop
Dansk Orienterings-Forbund
Ny hjælpetræneruddannelse: 1-2-Træner
Danmarks Idrætsforbund og en række specialforbund, bl.a. Dansk OrienteringsForbund, er i gang med planlægningen af en ny kortvarig ”hjælpetræner”uddannelse rettet dels mod unge fra 14 år og opefter, dels mod forældre til børn
i klubberne eller nye voksne medlemmer, der gerne vil inddrages i den daglige
ungdomstræning.
Konceptet 1-2-Træner består af to 4-timers moduler, der afvikles lokalt i klubben
eller kredsen. Det første modul er udviklet af Danmarks Idrætsforbund og
omhandler ”Trænerrollen”, mens det andet modul er udviklet af Dansk
Orienterings-Forbund med udgangspunkt dels i Søren Skaarup Larsens bog
”Minitræning – Et sjovt fundament for orientering”: http://trainer.dof.dk/trkat/minitraining/MINItraining.pdf dels i nyt materiale udviklet af Anders
Bachhausen, FIF Hillerød omkring skygning.
På efterårets Trænerseminar d. 23-24 november i Vejle vil Ungdomssporet tilbyde
alle nuværende ungdomstrænere 1-2-Træner-kurset som en slags ”teach the
teacher”-uddannelse, så de efterfølgende selv kan undervise lokalt i 2014 i
klubber og kredse. Målet er at få uddannet mindst 100 hjælpetrænere på
landsplan i 2014.
Yderligere information: udviklingskonsulent Gert Nielsen –
[email protected] – tlf. 4196 9375
Dansk Orienterings-Forbund
Naturløbet
• Nordea-fonden har fra 2013 støttet Aktiv Rundt i Danmark og
dermed Naturløbet.
• Aktiv Rundt i Danmark ønsker fortsat at afholde 10-15
Naturløb rundt om i landet (april-oktober).
• Aktiv Rundt i Danmark dækker alle klubbernes udgifter til
Naturløbene.
• Tid/sted for Naturløbene skal være på plads ved årets udgang
– klubberne opfordres til at byde ind hurtigst muligt.
Dansk Orienterings-Forbund
Budget 2014
Hovedelementer:
• Fortsat budgetmål om overskud på kr. 100.000
• Ingen ændringer i kontingentsatser (udover pristalsjustering)
• Uændret tilskud fra DIF
• Øget Team Danmark støtte til landsholdsarbejdet
• DIF-udviklingsprojekt ophører
• Nyt – mindre – udviklingsprojekt i støbeskeen
• Find vej Plus fortsætter i 2014
• Find vej dagen
• Besparelser på Orientering
HB vedtager endeligt budgettet 27. november
Dansk Orienterings-Forbund
Indtægtsfordeling budget 2014
Renter
0%
DIF
-26%
Klubkontingenter
-21%
Løbsafgifter
-13%
Sponsorer
-1%
Dansk Orienterings-Forbund
Projektmidler
-15%
Team Danmark
-22%
Undervisningsmini
steriet
0%
Udgiftsfordeling budget 2014
Administration
9%
Frie midler
0%
Internationalt
arbejde
2%
Orientering
5%
HB-arbejde
1%
Ledelse
8%
Eliten
39%
Kredsudvalg
0%
Find vej dagen
5%
Find vej Plus
12%
Øvrige fagudvalg
19%
Dansk Orienterings-Forbund
Diverse
0%

similar documents