Grundfag på SSA

Report
SSA-uddannelse
3 GRUNDFAG:
Engelsk
Dansk
Naturfag
Dorte Hougaard Bang
Engelsk
Faget engelsk kan fravælges
– alternativt bruges tiden til: læringsværksted
Ligger på 1. skoleperiode
10 undervisningsdage
Niveau: D eller C
Engelsk afsluttes med karakter (ingen prøve)
Sammenhæng mellem
emner i engelskundervisningen
og emner i områdefagene.
Examples :
Group work:
•
•
•
•
•
Cancer
Arthritis & rheumatism
Chronic obstructive lung disease
Diabetes
Heart diseases
Theme:
Palliative care
Theme:
Euthanasia
News (Activity organised by the students)
Dansk
Rød tråd fra SSH 
samme mål, blot på et højere nivieau
C- niveau
7 undervisningsdage,
som ligger på 2. skoleperiode
Afsluttes med prøve / karakter
Nøgleord:
•
•
•
•
vurdere,
reflektere,
metodisk analyse,
læse tekster af en høj grad af sproglig og
indholdsmæssig kompleksitet
Perspektiv: Dansk som støtte til
uddannelsen og arbejdet
Hvordan?
Tekstlæsning:
1. Artikler, der handler om
problemstillinger i psykiatrien ud fra et
etisk perspektiv
2. Noveller med psykologiske temaer ud
fra et normalitetsperspektiv
Perspektiv: Dansk som støtte til
uddannelsen og arbejdet
Hvordan?
Skriftlige opgaver:
1. Pædagogiske handleplaner ud fra en
helhedsbeskrivelse/case fra områdefaget – kan
komme til at skrive PH i praksis
2. Helhedsbeskrivelse ud fra en af fire noveller –
skal skrive en helhedsbeskrivelse til eksamen
3. Perspektivering i forhold til projektskrivning –
skal bruge det i projektskrivningen til eksamen
*
Naturfag
*
16 undervisningsdage:
11 dage på 1. skp. + 5 dage på 2. skp.
Faget afsluttes med prøve / karakter
på 3. skp.
Niveau D +C :
afsluttes på C
• Indholdet i naturfag følger
læringselementerne
og områdefagenes indhold
så vidt muligt
Eksempler på emner i NATURFAG:
Væske i kroppen:
Væskebalancen (ind – ud)
Fordeling af væske i kroppen
Elektrolytter
Dehydrering
Isotoniske væsker
Osmose
• Kost :
•
•
•
•
•
•
Energigivende næringsstoffer (prot./kulh./fedt)
Fordøjelsen
Transporten i blodet
Optagelse i celklerne
Forbrænding
Affaldsstoffer
Kredsløbet:
Blodtryk – puls
Det kolloidosmotiske tryk
Ødemer
Blodet:
Blodets sammensætning
Blodtyper
Antigener og antistoffer
Medicin:
Medicinens optagelse i blodet
Plasmakoncentrationen
Halveringstid
Stady State
Desuden andre emner som f.eks.:
* Ergonomi
* Nervesystemet
* Øjet og lys
* Øret og lyd

similar documents