PowerPoint

Report
”Psykiatriske symptomer ved
rusmiddelforgiftninger”
HENRIK RINDOM
Psykiatrisk Center Hvidover
Stofrådgivningen
Sløvende – downer
Alkohol
Benzodiazepiner
Stesolid, Flunipam
Fantacy - GHB og GLB
Hash
Skunk, Nol, Ryste
Opioider
Heroin, Metadon, Ketogan
Subutex Suboxone
Lighter gas
Lattergas
Stimulerende - upper
Centralstimulerende
Amfetamin
Kokain / Crack
Kath
Mephedron
MDMA = Ecstasy
MDA
Brumo Dragonfry
Psilocybin
LSD
Mescalin
Ketamin
Rusmiddel psykose
Hashmisbrugeren
paranoidpsykose
depressive symptomer
Centralstimulerende misbruger
paranoide symptomer
hallucinationer
depressive symptomer
kramper
Kokainmisbrugeren
akut delirøs tilstand
Hallucinogen misbruger
Personer
Rusmidler øger aktiviteten
af
DOPAMIN
Neuroleptica mindsker
aktiviteten af
DOPAMIN
Medicin brugt i psykiatrien
1. Benzodiazepiner angst, beroligende
stesolid, nitrazepam, oxazepam, rohypnol
2. Antidepressiva
(lykkepiller)
Cipramil, Fontex, Seroxat, Zoloft
3. Neuroleptika
psykotisk symptomer
serenase, risperdal, zyprexa, cisordinol, truxal
Positiv symptomer
Syns og høre hallucinationer
Vrangforestillinger
Tankeforstyrrelser
Megalomane symptomer
Negativsymptomer
Kontakt – forringelse
Sproglig fattigdom
Affekt – affladning
Initiativløshed
Passivitet
Træghed
Sløvhed
Manglende fremskridt
eller interesser
Tom eller formålsløs adfærd
Indsynken i sig selv
Social tilbagetrækning eller
ensomhedssøgen
Psykose og misbrug
Frontale cortex =
følelseslivet
Limbiske system =
psykotiske symptomer
Belønnings centeret =
rusmiddelafhængighed
Substantia nigra
Koordinering af bevægelser
BERETNING VEDR. UNDERSØGELSE AF
PSYKISK SYGE KRIMINELLES FORLØB
I DET PSYKIATRISKE SYSTEM, 2007
,at 9 ud af 12 af de undersøgte havde et
betydeligt misbrug.
Ud af de 12 sager omhandlede de fem
seksuelle forbrydelser, …………
Rusmiddel psykose
Hashmisbrugeren
Slappe af
Centralstimulerende misbruger
”tænke frem ad”
Henrik Rindom
[email protected]

similar documents