Udviklingspsykologi

Report
Skældud
Sisse Bülow Brandt
Kasper Lunding Christensen
Christina Ullgren Henriksen
Charlotte Schelde-Rathkjen
Disposition
 Præsentation



Problemformulering
Formål
Metode
 definitioner
 Erik Sigsgaard







Skæld ud, 2002
Skæld mindre ud, 2007
Erik H. Erikson
Daniel Stern
Analyse
Perspektivering
Konklusion

Præsentation
 Problemformulering
Hvordan virker skæld ud på børn?
Vi antager at skæld ud virker psykisk nedbrydende på visse
børn. Vi vil med baggrund i forskellige udviklingsteorier finde
argumenter for, hvordan skæld ud kan påvirke børn forskelligt
alt efter opvækst.

Metode

Udgangspunktet for opgaven er Erik Sigsgaards bøger ”Skæld
ud” og "Skæld mindre ud”.

Vi bruger 2 udviklingsteorier som det teoretiske fundament i
opgaven:
Daniel Sterns domæner
Erik H. Eriksons faser


Definitioner - Skældud
 Skældud defineres som
 ”en samlebetegnelse for en række typer af verbale sanktioner og
adfærdsmodificerende indgreb, sædvanligvis udført af voksne
overfor børn, der er afhængige af dem. Karakteristisk er det, at
det er udtryksformen mere end ordindholdet, der karakteriserer et
budskab som skæld ud.”
 Jesper Juul definerer selvværd og selvtillid som
 Selvtillid handler om det man kan. Det vi er gode og dygtige/
dårlige og dumme til. Altså, om hvad vi kan præstere. Det er en
udvendig tillært kvalitet.
 Selvværdet beskrives som en eksistentiel kvalitet, og grundtonen i
menneskers psykiske eksistens.
Erik Sigsgaard – Skæld ud
• Specifik skældud:
-Hvorfor kommer du altid for sent til middag? Hvorfor har du ikke ryddet
op efter dig?
• Global skældud:
”altomfattende smertefuld og ødelæggende oplevelse hvorunder barnets jeg,
ikke blot dets opførsel, granskes på smertefuld vis og bedømmes negativt ”.
- du er i det hele taget er uduelig
Sigsgaard 2002
Erik Sigsgaard – Skæld mindre ud
 ”Det er fantastisk vigtigt, om et barn går i skole eller
institution et sted hvor der ikke skældes meget ud.
Kun en ting er endnu vigtigere: Det er, hvordan et barn
har det derhjemme.”
Erik Sigsgaard ”Skæld mindre ud”
Erik H. Erikson (1902-1994)
 0-1 år Orale stadium
 1-3 år Anale stadium
 3-5/6 år Det falliske stadium
Kriseteori:
Hver fase har sin krise og udviklingsopgave…
Daniel Stern (1934 - )
 Dannelsen af selvet



1: Den emergente selvfornemmelse (0-2 mdr)
2: Fornemmelsen af kerneselvet (2-6mdr)
3: Oplevelse af intersubjektivitet (fra 7- 15 mdr)
 Tolerancetærskel
 Analyse

Sigsgaards globale /specifikke skældud og Juuls
selvtillid/selvværd

Erikson
Stern

 Perspektivering


Krarup : ”Børneopdragelse – Revselsesret er familiens værn
mod behandlersamfund og pædagogmafia.”
Langballe: ”Derimod er det troligt, at den aktuelle,
eskalerende ungdomskriminalitet er følgen af en
udviklingslinje, som den kulturradikale kampagne mod
revselse var en del af.”
Konklusion
Skældud kan virke som overgreb på barnet specielt hvis
der er tale om global skældud. Børn selv sammenligner
skældud med at blive slået - her med ord.
Vi kan ud fra vores analyse konkludere at skældud
virker psykisk nedbrydende på børn med lavt selvværd
(jf. Stern’s kerneselv) eller børn som er fikserede i
Eriksons 2., 3. eller 4. fase.

similar documents