IDA_Blue Ocean_13112013

Report
Nytænk din forretning
med Blue Ocean
Strategy
Fremtidens vindere
konkurrerer ikke
IDA - onsdag den 13. november 2013
MyAdvice
MyAdvice
MyAdvice
Program
• Introduktion til Blue Ocean Strategy
• Introduktion til hinanden
• Dialog og sparring
– din virksomheds uniqueness og udfordringer
MyAdvice
MyAdvice
Blue Ocean Strategy
• Skabe markedsfordele
ved hjælp af kreativitet
og nye idéer frem for
priskonkurrence.
• Strategien er
formuleret i 2005 af
professorer W. Chan
Kim og Renée
Mauborgne fra INSEAD
i Frankrig.
MyAdvice
MyAdvice
Det handler om at
’tænke ud af boxen’
og gøre virksomhedens
produkt eller strategi så unik,
at konkurrence
nærmest bliver overflødig.
MyAdvice
MyAdvice
Value innovation
– skaber en bæredygtig strategi
Omkostninger
Value
innovation
Købsværdier
MyAdvice
MyAdvice
Røde oceaner:
Blå oceaner:
Det kendte marked som
repræsenterer alle eksisterende
brancher.
Det ukendte marked som
repræsenterer alle ikkeeksisterende brancher.
• Konkurrer på eksisterende
markeder
• Bekæmp konkurrenterne
• Udnyt eksisterende
efterspørgsel
• Foretag værdi/omkostningsafvejning
• Ret alle virksomhedens
aktiviteter ind på det
strategiske valg mellem
differentiering eller lave
omkostninger
MyAdvice
•
•
•
•
Skab et marked uden konkurrence
Gør konkurrence irrelevant
Skab og fasthold ny efterspørgsel
Bryd med værdi/omkostningsafvejning
• Ret alle virksomhedens aktiviteter
ind på differentiering og lave
omkostninger samtidig
MyAdvice
6 principper
Formulere
Risikofaktor som hvert princip dæmper
• Omdefiner markedsgrænser
• Fokus på det overordnede billede –
ikke tal
• Ret blikket ud over eksisterende
efterspørgsel
• Få den strategiske rækkefølge på plads
• Søgerisiko
• Planlægningsrisiko
Eksekvere
Risikofaktor som hvert princip dæmper
• Overvinde forhindringer i
organisationen
• Byg eksekvering ind i strategien
• Organisations risiko
MyAdvice
• Skaleringsrisiko
• Forretningsmodelrisiko
• Ledelses risiko
MyAdvice
6-vejs ramme -> definér ny strategi
Normale reaktionsmønstre
->
Blue Ocean mindset
Definere branchen på samme måde som altid og
fokusere på at være de bedste
->
Analysere alternative
brancher
Opfatte branchen som opdelt i én gang vedtagne
strategiske grupper – og stræbe efter at hævde sig
inden for denne gruppe
->
Analysere strategiske
grupper
Fokusere på den samme købertype, hvad enten det
er indkøber, bruger eller påvirkeren
->
Købsbeslutningsprocessen
Definere omfanget af de produkter og ydelser,
branchen tilbyder, ens
->
Komplementære produkter
og ydelser
Acceptere branchens funktionelle og emotionelle
orientering
->
Funktionel eller emotionel
appel til kunderne
Fokusere på samme tidshorisont – ofte på
eksisterende konkurrencemæssige trusler
MyAdvice
->
Trends
MyAdvice
Omdefinér markedsgrænserne og skab
et nyt strategi lærred
Købsbeslutningsprocessen
Funktionel eller
emotionel appel
til kunderne
Analysere
strategiske
grupper
Analysere
alternative
brancher
MyAdvice
Trends
Definér nyt
strategi
lærred
Komplementære
produkter og
ydelser
MyAdvice
Med andre ord…
• Forsøg IKKE at udkonkurrere konkurrenterne,
men forsøg i stedet for at tilbyde en merværdi
til kunderne.
• Herved udvider virksomhederne de
eksisterende branchegrænser og skaber et
marked uden konkurrence.
MyAdvice
MyAdvice
4-faset framework
NEDPRIORITER
Hvilke faktorer skal
nedprioriteres kraftigt i
forhold til branchens
standard?
FJERN
Hvilke faktorer, som
branchen tager for givet,
skal fjernes?
MyAdvice
Ny værdi
kurve
OPPRIORITER
Hvilke faktorer skal
opprioriteres kraftigt i
forhold til branchens
standard?
SKAB
Hvilke faktorer skal
skabes, som branchen
aldrig tidligere har
udbudt?
MyAdvice
Hands on – 4 trins visualiseringsstrategi
Visuel
opmærksomhed
Visuel
udforskning
Visuel strategi
’messe’
Visuel
kommunikation
Sammenlign din
virksomhed med
dine konkurrenters
ved at tegne dit
nuværende strategi
lærred.
Gå ud på markedet
og oplev de 6 veje
til at skabe et blåt
ocean (analyser
markeder, strategi
grupper,
købsprocesser m.v.)
Tegn dit ønskede
strategi lærred
baseret på dine nye
observationer.
Optegn din før- og
efter strategi så du
kan sammenligne
dem.
Læg mærke til de
særlige fordele ved
alternative
produkter/ydelser.
Få feedback på
alternative
strategier fra
kunder, konkurrenters kunder,
konkurrenter og
andre.
Understøt kun de
projekter og
operationelle
handlinger, som
understøtter at
eksekvere den nye
strategi.
Bemærk hvilke
faktorer du skal
fjerne, skabe eller
ændre.
Brug feedback til at
skabe den bedste
strategi for
fremtiden.
Bemærk hvor din
strategi skal
ændres.
MyAdvice
MyAdvice
Forhindringer i organisationen
KOGNITIVE
Organisationen er
ikke forandringsvillig
RESSOURCER
POLITISKE
Begrænsede
ressourcer
Modstand fra
magtfulde interesser
MOTIVATION
Umotiverede
medarbejdere
MyAdvice
MyAdvice

http://www.youtube.com/watch?v=pTv4yD6BKl
A
MyAdvice
MyAdvice
Have a cup of blue ocean
Rejsen ud på det blå ocean begynder ikke
med store investeringer eller omfattende
innovationsprojekter.
Den begynder heller ikke med en løsning på
et problem.
Den starter det vidunderlige øjeblik, da
man pludselig ser sin forretning eller sine
produkter i et helt nyt lys.
Når du kan se din virksomhed fra en ny
vinkel, kommer de nye løsninger næsten af
sig selv!
Vi har specialiseret os i at gøre
virksomheders spilleplader større. Lægge
nye perspektiver på forretningen og indføre
nye regler.
MyAdvice
Susanne Kaufmann
[email protected]
+45 40 33 90 60
MyAdvice
MyAdvice

similar documents