Eva Steensig om forbrugertendenser

Report
KEND DIN KUNDE ARRANGEMENT MED DANSK
ERHVERV
Nutidens og fremtidens forbrugere
Hvad rører sig blandt danskerne og hvor er danskerne på vej hen?
Eva Steensig
Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S
Under indlægget
Notér tanker, spørgsmål,
observationer
Spillebanen:
Rammen som adfærdsændringer foregår i
Økonomi
Polarisering
Sundhed
Teknologien
Du er her
Økonomi
The New Normal
Polarisering
Sundhed
Teknologi
Økonomi
Teknologi
Polarisering
Sundhed
Teknologi
Du er her
Du er her
Polarisering
Økonomi
Polarisering
Sundhed
Teknologi
Du er her
Økonomi
Sundhed
Polarisering
Sundhed
Teknologi
Når virkeligheden overgår fantasien
Heltenes massestyrt
Følelsesløshed og immunitet
Nye tegn, ny adfærd
Stabilitet
•
Den økonomiske krise har medført et skifte i orienteringen blandt forbrugerne.
Forbrugerne anvender nye begreber og værdier til at retfærdiggøre deres
forbrug eller mangel på samme.
•
Efter en lang periode hvor forbruget var i fokus, har den økonomiske krise og en
generel forbrugslede medført et skift fra ydre til indre værdier. Vi trækker os i
højere grad tilbage for at dyrke hjemmet, de ”ægte værdier” m.m.
•
Laksen Live rundede 2,4 mio visninger
•
Danskerne var i 2011 nordiske mestre i budgetlægning - 62% af danskerne
laver budgetter
•
SKAT.dk brød ned, da der var 1,4 mio. hits på siden den dag, hvor
årsopgørelserne blev lagt ud
•
81% mener, at familien er det vigtigste i deres liv
•
82% selv laver mad og spiser sammen i hverdagene – oftest for slukket TV
•
Over 50% mener, at fristelserne i de sociale medier kan være en udfordring for
familielivet, og at man bør indføre teknologi-fri-tid derhjemme.
Stabilitet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
82% laver selv mad og spiser sammen i
hverdagen
To ud af tre vil have en bedre work-lifebalance
Volden flytter ud af storbyerne –
Københavnerne mere trygge end nogensinde
Danskerne flytter ikke for et godt ord
81 % mener, at familien er det vigtigste i
vores liv
Danske familier spiser for slukket tv
Yale law school har terapi hund
Verdens første lufthavnspark i Amsterdam
Årsopgørelsen er et hit, den dag der blev
åbnet var der 1,4 mio hits
Danskerne er nordiske mestre i
budgetlægning, 62 % laver budget
BankSimple – simpel bankrådgivning
Danskerne er loyale mod banken
Unge amerikanere tilslutter sig
konservatismen
Betalingskort som automatisk overfører
penge til opsparingskonto når kortet benyttes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Danske boligejere ønsker i stigende grad faste
renter
Trivsel er vigtigere end høj løn på arbejdspladsen
52%
Sociale medier kvæler familielivet, mere end
halvdelen i undersøgelsen mener, at teknologi-fritid er vigtigt
Unge kan komme på bootcamp hvis de er
forvirrede og i tvivl om, hvilken retning de skal gå
i
Danske forældre bruger mere tid sammen med
børnene
Forældre sparer flere penge op til deres børn
trods krisen
Byboere – især unge er interesserede i
landmandslivet
Kent kaffe lab – kun sort kaffe
Fuldskæg er populært
Unge strømmer til landbrugsskolerne
Flere går i terapi med venner
Tredobling af folk der starter uddannelse som
skovarbejder
Ny sensitivitet
15
Ny sensitivitet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opfordring til mådehold efter terror i Norge
Politiken opfordrer til mådehold (God tone i debatten
kampagne)
Fodboldspillere får karantæne for racistiske udtalelser •
•
Færre anmeldelser for racisme
•
Call Me kampagne – Tal ordentligt, det koster ikke
noget
Volden er på det laveste i 40 år
Danskerne er mindre utrygge ved anderledes kolleger
•
(fx handicap)
Danskere markerer solidaritet med Norge efter terror
DR og TV vil skrue ned for eksponeringen af politikeres •
privatliv
Flere vælger at donere organer – 77 % pårørende giver •
grønt lys
Forældre vil gerne gøre en indsats for at flere børn
inkluderes i skolen
Flere indvandrer vil være plejefamilie
•
Netværk: Anti-forbud Danmark advarer om
forbudskultur
International Day på Nørrebro
Ramadan telt på Kongens Nytorv – serverer retter for
nysgerrige og oplyser + åbner for debat
•
kriminalpræventive råd vurderer at hver fjerde dansker
har været udsat for vejvrede
Kronik i Politiken: Hvad laver Søren Espersen i mit
land?
Eksponeringen af den første vielse af homoseksuelt par
24 pct. af danskerne synes det er i orden at mænd og kvinder
bader nøgne på offentlige strande. (68 pct. af de 18-29-årige
mener ikke at mænd skal have lov til at bade nøgne).
Børnefrizoner efterlyses af forretningsrejsende
Efterspørgslen på børnefrie hoteller er femdoblet på fire år.
Hver fjerde dansker mener ikke at drenge i børnehavealderen
skal have lov at prøve neglelak eller have kjole på til fastelavn.
Samtidig er 60 pct. Af danskerne mod kys og doktor-leg i
børnehaver.
De fleste københavnske caféer har en børne- og gerne en
’amme-politik’, Politiken har lavet en guide til kvinder med børn
samt folk der vil undgå børn på caféer.
De unge sætter drømmen om en kernefamilie over drømmen om
at rejse eller gøre karriere.
Unge vil hellere have anerkendelse end sex: Undersøgelse blandt
bachelorstuderene på universitetet i Michigan viser, at
amerikanske studerende længes mere efter ros og komplimenter
end en aftale med en god ven, at dyrke sex eller at modtage en
lønseddel.
Unge sætter rekord i lovlydighed. Halvdelen af de 14-15 årige har
aldrig lavet hærværk, hugget penge fra deres forældre eller slæbt
alkohol med til en klubfest, hvor der var alkoholforbud. For tyve år
siden begik flertallet af teenagere små lovovertrædelser uden at
være decideret kriminelle.
Unge vil have boliger uden røg. Næsten 60 pct. af de studerende
og unge under uddannelse foretrækker at bo i en etagebolig med
rygeforbud. Godt halvdelen af de danske unge mellem 15 og 19
år siger klart ja til et forbud om at ryge indendørs i en etagebolig.
De adskiller sig fra de øvrige, hvor godt kun én ud af fire svarer ja
til forbud mod rygning i etageboligerne.
Ny sensitivitet
Ny sensitivitet
Initiativ &
engagement
Målstyring &
tunnelsyn
Ærlighed &
nøgternhed
18
Initiativ &
engagement
Danskerne er optagede af at skabe forandring, dér hvor de tror på at kunne
gøre en forskel; i det små, i mikro-samfundene og i deres egne liv. Overalt
er der bevægelser i gang – alle med hver deres mål, drømme og agendaer.
Ingen illusion om gennemgribende forandringer, men lyst til at indgå i
positive, opbyggelige fællesskaber sammen med andre ligesindede.
Initiativ & engagement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Group-buying for landmænd
Explorer B2B – netværk for potentielle
samarbejdspartnere
Crowdfounded bar i Kbh
Fractional ownership
Crowdfunded vindmøller
Group buying af medicinalske produkter
Social betalingsside gør det nemmere for
venner at dele udgifter
Frivillige 1-1-2 fællesskaber der hvor der er
langt til sygehuset
Distorition for børn og pensionister¨
Læsø borgere overtager kommunens
forpligtigelser
Firmaer sætter genopladning op til el-biler
Weineri i Berlin – samme princip hos bager i
USA og Canada
Flere ældre flytter sammen i nye
bofællesskaber¨
Indretter restauranter i private hjem
Rødekors har lavet online genbrugsbutik¨
Crowfundings projekt betaler for løn – for at
bekæmpe arbejdsløshed
Netværk af læger hjælper illegale flygtninge
•
•
•
•
•
•
•
•
Flere ældre og unge bliver frivillige
Flere bliver foreningsdeltagere og frivillige
Unge flytter ind i ældreboliger
Dyder som ansvar og fællesskab ses som løsning på at
komme ud af krisen
Forbruget af økologiske varer stiger fortsat.
TV2 Zulu har haft fokus på det fælles ansvar. De har
gennem de seneste år kørt kampagner som hylder det
fælles ansvar for samfundet, ved at give gratis billetter til
Zulu Awards hvis folk donerer blod og senest i år, hvis de
unge lovede at stemme ved folketingsvalget.
Der ses flere og flere kommercielle fællesskaber, som har til
formål at optimere købssituationen ved grupperabat og lign.
(Group buying: Wbuy), men også fødevarefællesskaber
som sikrer økologiske og miljøvenlige produkter til
medlemmer af fællesskabet og tilmed formår at skabe et
fællesskab om nogen fælles værdier og visioner.
Københavns Fødevare Fællesskab, Compass Bar.
App’s hvor familiemedlemmer minut fra minut kan opdatere
hinanden, sende billeder, aftale med mad og hundeluftning,
børn bliver belønnet for at holde forældrene informeret
(I’mOK) er et eksempel på hvordan fællesskaberne fornyes.
Elephant Home er et hyperlokalt netværk for naboer, som
skal skabe et fællesskab i lokalområdet og overvinde
skrækken for at invitere naboerne på kaffe eller stikke
hovedet over hækken.
Målstyring &
tunnelsyn
Danskerne søger konstruktive og stimulerende fællesskaber med
elementer af egen vinding og er optagede af konkret udbytte. Flere laver
frivilligt arbejde og velgørenhed og der er bred accept af, at der er tale om
en gensidig win-win situation. Driveren er hvordan den enkelte får størst
udbytte og hvordan vi optimerer hvad vi bruger vores tid, penge og energi
på. Nudging er en vej til målet.
Målstyring & tunnelsyn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fedtafgift
By i Spanien – livsvarigt metrokort, hvis man
afliver bilen
Armbånd motiver børn
”Spis-sundt-emblemer
Grønt spil
Skraldespil
Konkurrence og forpligtigelse
Odense kommune debat om total rygestop
Kvinder vil ikke være nøgne sammen
Restaurant forbyder børn
Snerpede statusopdateringer om fx ammende
mødre
Nike fuel
Rygeforbud i privaten (boligforeninger)
Politiken guide til, hvor man kan undgå
bryster/ammende
Danskerne vil ikke have tv-skærme med
reklamer i togene
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kys og doktorleg forbydes i børnehaver (60% af
dk’s børnehaver har indført regler)
Ingen rejser sig for de ældre i bussen
Teenagere vil ikke bade i skolen efter idræt
Vi vil ikke tvinges til at snakke i s-togene
Bare numser på stranden vækker forargelse
Hver fjerde er imod drenge i alderen 4-8 år som går
i prinsessekjoler
Danskerne er villige til at gå 8% ned i løn for at
arbejde sammen med ligesindede
Hver fjerde dansker har været udsat for vej-vrede
Flere efterspørger børnefrie-zoner
Danskerne er klar til angreb mod Iran (37%) –
danskerne ligger øverst i undersøgelse
KLM – ”Meet & Seat” – passagerer kan vælge
sidemand
Det er svære for udlændinge at blive venner med
danskere end svenskere
Ærlighed og
nøgternhed
Jo mere drevne og professionelle danskerne bliver i forhold til deres egen
selviscenesættelse, som forbrugere, kommerciel storytelling og forførelse
og uendelige muligheder og forvirring via de digitale platforme - jo større
bliver behovet for gennemsigtighed, leg og blotlagt ærlighed. Danskerne
oplever sig i stand til at foretage egne til- og fravalg og har behov for selv at
tage stilling.
<iframe width="560" height="315"
src="http://www.youtube.com/embed/hnOPu0_YWhw"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Ærlighed og nøgternhed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vægt holder styr på personlige data dagligt,
mulighed for at inddrage venner i vægtspil online
(app som badevægt – er det samme tegn?)
Victoria Milan – reklame for udenlandsk affærer
Chefer bør involverer sig i medarbejderes dårlige
vaner – mener 33 % i forhold til rygning og 15 % i
forhold til overvægt.
3 ud af 4 forældre går ind for at samle børn i klasser i
forhold til talenter (sport, musik)
USA – violin event i subway
Veluddannede kvinder er vilde med Twilight
Hver 4 er utilfreds med deres sexliv
Flere unge bliver ludomaner
87% synes ikke det skal være pinligt at være
arbejdsløs
Undervisningsministeriet har offentliggjort ranglister
over folkeskoler
Næsten halvdelen af virksomhederne i Danmark
snyder i skat – hver tiende bevidst
Frustrationer på jobbet deles med kollegerne – 71 %
bruger kollegerne, 42% holder det for sig selv, 16%
kan finde på at henvende sig til chefen.
Hver femte leder indrømmer, at senioransøgninger
havner i skraldespanden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Unge vasker ikke hænder og mange finder det
unødvendigt med sæbe
Mere end hver anden har købt sort arbejde i
2011
Flere lider af afhængighed af sex
Kortsyn og bundlinje fylder mere hos lederne
end moralen mm.
Flere ser gennem fingre med socialt bedrageri –
De fleste danske forældre afviser ikke, at de har
et yndlingsbarn
Flere klager over mobning på arbejdspladser
Hver 14 fortryder valg af ægtefælle
Heart break hotels
Flere går i parterapi med venner, når venskaber
møder udfordringer
Eksplosiv vækst i antallet af mænd der gifter sig
med thailandske kvinder
”Fordi jeg ikke gider at bevæge mig” – citat fra
møde i beauty-award-panel – Eva.
Kvinder bliver først trætte af forhold
Ny sensitivitet
Initiativ og
engagement
Målstyring &
tunnelsyn
Ærlighed &
nøgternhed
Danskerne
Jo mere
Danskerne
drevne
er optagede
søger
og professionelle
konstruktive
af at skabedanskerne
og
forandring,
stimulerende
bliver
dér hvor
ifællesskaber
forhold
de tror
til deres
påmed
at kunne
egen
gøre
selviscenesættelse,
elementer
en forskel;
af egen
i detvinding
små,
som forbrugere,
i mikro-samfundene
og er optagede
kommerciel
af konkret
og storytelling
i deres
udbytte.
egne
ogFlere
liv.
forførelse
Overalt
laver i
frivilligt
og
landet
uendelige
arbejde
er der muligheder
tusindvis
og velgørenhed
af og
bevægelser
forvirring
og der via
iergang
bred
de digitale
–accept
alle med
platforme
af, hver
at der
deres
-erjotale
større
mål,
om
bliver
en
drømme
gensidig
behovet
og win-win
agendaer.
for gennemsigtighed,
situation.
Ingen illusion
Driveren
leg
om
er
og
gennemgribende
hvordan
blotlagt den
ærlighed.
enkelte
forandringer,
Danskerne
får størst
oplever
udbytte
men lyst
sig
og itil
hvordan
stand
at indgå
til vi
atioptimerer
foretage
positive, egne
opbyggelige
hvadtilvi bruger
og fravalg
fællesskaber
vores
og tid,
harpenge
behov
sammen
og
forenergi
med
selv at
på. Nudging
andre
tage
ligesindede.
erstilling.
en vej til målet.
25
Den korteste vej til målet
Søgen efter stabilitet, velkendthed, forudsigelighed og base
En ny sensibilitet, sårbarhed, snerpethed og sarthed indfinder sig
Behovet for at lukke udefrakommende forstyrrelser/fremmede ude er all time high
Lysten til at gøre en forskel og indgå i konstruktive fællesskaber er voksende
Fascinationen og afskyen over ustabilitet, fremmedhed, uforudsigelighed m.m. Er
voksende
Ærlighed og ny sensitivitet kan gøre ondt og det er ok (sundt)
Danskerne er strateger og taktikere i eget liv – spiller sig selv som en indsats –
hvad bidrager mest til mit personlige projekt?
Forbrugere tager afstand fra rendyrket forbrug
Forbrugerne er lidt mere sarte, men også engagerede, krævende og
legesyge – indgår frivilligt i et kommercielt spil
Forbrugerne fascineres af det flygtige, meningsgivende,
sundhedsfremmende, hemmelige, ekstreme, følsomme.
Ingen virksomhed eller brand har legitimitet per automatik.
Legitimitet skal fortjenes – hver dag.
Forbrugere honorerer virksomheder og brands med dybe
missioner der rækker udover bundlinjen og som vil verden noget
Teknologiske muligheder skaber unikke muligheder for at lege
med kunderne, skabe games, honorerer loyalitet og give kunderne
tilbud skræddersyet efter hvem de er og hvor de

similar documents