Autisme v. Bodil Vilmand

Report
Psykiatriskole for pårørende - Autisme
Tak for indbydelsen
• Agenda
–
–
–
–
Introduktion
Noget om autisme spektrum forstyrrelser
Hverdagen
Samarbejde
Psykiatriskole for pårørende - Autisme
• Bodil Vilmand-Olsen
• Afdelingsleder i Specialområde Autisme
• 10 års erfaring indenfor området
– Primært som pårørende
• Søn på 22 med Asperger og ADHD
• Har arbejdet som frivillig i Landsforening
Autisme
Psykiatriskole for pårørende - Autisme
• Hvad er autisme spektrum forstyrrelse?
– Gennemgribende udviklingsforstyrrelse
• Det betyder, at der er forbindelser i hjernen, som ikke
”taler sammen” som hos NT’er
• Medfødt handicap
• Det går ikke over
Psykiatriskole for pårørende - Autisme
• Autisme beskrives første gang i 1943 af Leo
Kanner
• Studier af 11 drenge
• I 1944 af Hans Asperger, østrigsk børnelæge
• Beskriver Asperger syndrom ud fra 4 børn
• Blev en officiel diagnose i Danmark i 1992
• Det er disse studier, der danner forlæg for
efterfølgende forskning
• Tidligere kaldte man det psykotisk
Psykiatriskole for pårørende - Autisme
• Asperger syndrom
– Symptomer ses som regel først efter 5-6 års
alderen
• Ingen mental retardering
• Infantil autisme
– Ses i de tidlige år, før 2 års alderen
• Både med og uden mental retardering
• Atypisk autisme
– Når en af de 3 karakteristika ikke optræder
Psykiatriskole for pårørende - Autisme
Forestillingsevne
Kommunikation
Socialt samspil
– Disse 3 elementer danner grundlag for diagnosen
• Kommunikation – manglende eller mangelfuld
– Repetitiv kommunikation
• Forestillingsevne – manglende eller mangelfuld
• Socialt samspil – har svært ved at ”oversætte” sociale
spilleregler
Psykiatriskole for pårørende - Autisme
• Forklaringsmodeller
– Empatiforstyrrelser
• Manglende evne til at sætte sig ind i andre menneskers
følelser
– Evnen til at skabe sammenhæng
• Kognitive evner – se det store perspektiv
– Forstyrrelse i de eksekutive funktioner
• Evnen til at handle målrettet - organisere
Psykiatriskole for pårørende - Autisme
• Hvem får det?
– Hovedsagelig drenge, men vi ser flere og flere
piger
• Ca. 1 ud af ca. 85 personer har en autismediagnose
eller autistiske træk
• Ca. Hver 4 er en pige
– Pigerne opdages senere bl.a pga. kopiadfærd
– Årsagen er ikke helt klarlagt endnu
• Der er teorier, der mener, det ligger i generne
• Det er arveligt
– Man ser en ”ophobning” i nogle familier
Psykiatriskole for pårørende - Autisme
• Komorbiditet – flere diagnoser
– Selvskadende adfærd
– Spiseforstyrrelse
– ADHD
– Tourette
– OCD
– Angst
– Epilepsi
– Sensoriske forstyrrelser
Psykiatriskole for pårørende - Autisme
• Hverdagen i familien
– Struktur
– Forudsigelighed
– Åbenhed – tage imod hjælp
– Viden
Psykiatriskole for pårørende - Autisme
• Samarbejde med det offentlige
– Vær ærlig
– Vær forberedt
– Vær professionel
• Prøv at gemme følelserne/afmagten lidt væk
• Det er ikke sagsbehandlernes skyld, at I har fået et barn
med en diagnose
– Kræv jeres ret
Psykiatriskole for pårørende - Autisme
• Samarbejde med dagtilbud/botilbud
– Åbenhed
• Fortæl alt om barnet, som er vigtigt for medarbejderne
at vide
• Det tager tid for medarbejderne, at lære dit barn at
kende
• Det er kommunen, der har købt pladsen, så de
bestemmer ydelsen
Psykiatriskole for pårørende - Autisme
Uvildig rådgivning
• Den uvildige konsulentordning – dukh.dk
• Landsforeningen Autisme –
autismeforening.dk
• VISO – socialstyrelsen.dk/viso
Psykiatriskole for pårørende - Autisme
Flere spørgsmål / kommentarer
Tak for nu – fortsat god fornøjelse

similar documents