Intern kommunikation

Report
Intern kommunikation
– hvordan arbejder vi mere bevidst med den?

Fra kode til kommunikation

Hvordan kan vi planlægge den interne kommunikation?

Uenigheder er gode, men…
Fra kode til kommunikation
Vær meget opmærksom!
Internt i projekter og organisationer:
Høfligheden forsvinder lettere – tyendemoral
Eksterne
DIG
dine kollegaer
Egen faglighed og andel i et organisatorisk enhed fylder
Fra kode til kommunikation
Tre vigtige begreber i en kommunikationsproces:
1. Viden –
En indre mental tilstand – kan ikke iagttages
2. Information –
Ydre repræsentationer for viden – kan afkodes
og anvendes (f.eks. sprog, modeller, billeder)
3. Transformation –
Erkendelse er den mentale proces, når
information transformeres til viden –
eller omvendt
Fra kode til kommunikation
Enkel kommunikationsmodel
afsenderformål
modtagereffekt
viden – transformation – information – transformation – viden
Kontekst
Viden i mit hoved omdannes til
information (f.eks. sprog)
I hører/læser den og
transformerer informationerne
til viden
Og det sker i en specifik kontekst
Fra kode til kommunikation
Tre niveauer for faglig kommunikation
1. Videnskabelig kommunikation
symmetrisk – lighed – krav til form og indhold – indforståede
fagtermer
2. Faglig kommunikation
symmetrisk – lighed – anvendt viden – indforståede fagtermer
3. Faglig formidling
asymmetrisk – forskellighed – valg ud fra modtagers behov
Fra kode til kommunikation
Forskellige skriftlige sprog
Videnssproget –
et indforstået sprog, der er bundet til fagfolk og
eksperters viden
Formidlingssproget – * kan ikke sættes på en utvetydig formel
* er bestemt af, hvad teksten skal anvendes til
* er modtagerorienteret
Kend dit videnssprog – anvend et formidlingssprog
– fagfolk vil (heller) ikke læse svære ord og tekster
Fra kode til kommunikation
Afsender skal
 være opmærksom på den situation, der kommunikeres i og
kommunikere i øjenhøjde med modtageren

kende begrænsningerne i den valgte form for kommunikation
(telefon, e-mail…)

vide, hvad der foregår i modtager og modtagers verden – f.eks.
hvordan skal dine informationer bruges (planlægning,
borgerkommunikation, myndighedsbehandling, ....)
Øvelse: Sæt jer i modtagers
sted!
Tænk på én bestemt person, tænk på en bestemt lidt svær eller
akavet situation, hvor du havde et budskab/ ville opnå en dialog eller
andet
Når du sætter dig, ER du den person, du tænkte på
Hvorfor planlægge den interne
kommunikation?
For at støtte medarbejdere og ledere i at arbejde og lære sammen, så
de kan forfølge vores fælles målsætninger for klimatilpasning og
dermed være med til at skabe øget værdi for vores indsats både mht.
løsninger, økonomi og arbejdsglæde.
God kommunikation
bedre samarbejde
Hvilke metoder kan vi anvende?
Stil
Informere
Medietype
Notater og memoer,
interne nyhedsbreve,
intranet
Virkning og grad af effekt
Øger bevidstheden (lav grad af
ændring)
Diskutere
Mindre grupper
informeres, chat room på
intranet, traditionelle
møder
Faciliterede møder,
coaching, læring i teams
Øger forståelsen (lav grad af
ændring)
Dialog
Bygger motivation og stimulerer
adfærdsændring (høj grad af
ændring)
Kommunikationsstile og
erkendelsesniveauer
Data
Information - struktureret data, der giver mening
Viden
Informere
- information, der struktureret kan danne baggrund for valg/beslutninger
Diskutere
Færdigheder - viden og information omdannet praktisk anvendelse eller know-how
Visdom
- evnen til at uddrage håndtere nye situationer ud fra data, informationer,
viden og færdigheder
Dialog
Hvordan kan vi planlægge?

Planlæg den interne kommunikation samtidig med
projektplanlægningen – ud fra, hvad I skal nå hvornår, hvorfor I vil
kommunikere med hvem internt, og hvilken metode og aktivitet, der
egner sig bedst
Beslutning/
deadline
Tid
Målet med
kommunikationen
Projekt12. Større forståelse af
gruppemøde 12. hinandens
06 fagligheder
Målgrupperne
Projektets
interne
deltagere
Aktivitet/
handling
Dagsorden
faciliteres
med henblik
på dialog
Øvelse: Hvordan kan vi arbejde
med intern kommunikation?
Stil
Informere
Medietype
Virkning og grad af effekt
Øger bevidstheden (lav grad af
ændring)
Diskutere
Øger forståelsen (lav grad af
ændring)
Dialog
Bygger motivation og stimulerer
adfærdsændring (høj grad af
ændring)
Uenigheder...

er legale og nødvendige

kan skabe udvikling, når de håndteres konstruktivt

kan give stof til konflikt, når vi arbejder på kanten af vores
fagligheder
Uenigheder...

Lyt godt efter – hvilke interesser ligger bag? Tænk og arbejd som
en journalist (lyt, spørg, skriv evt. ned)

Vær loyal over for dine egne interesser,
men vær villig til at gå din kollega i møde

Få konfirmeret, at du har opfattet din kollega rigtigt (opsummér)

Udvis fleksibilitet, vær tålmodig og vedholdende

similar documents