Power Point

Report
Tagformer i forskellige lande
• Vi skal i denne omgang beskæftige os med tage
• Find via nettet eller i klassens billedkartotek mange eksempler på hustage
• Find eksempler på hustage i forskellige dele af verden
• Hvordan ser de ud i lande, hvor det regner meget?
• Hvordan ser de ud i lande, hvor det ikke regner meget?
2
Tagformer i forskellige lande
Hus i: ___________________________
Hvad er typisk for taget på dette hus:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Find andre eksempler på nettet
3
Typiske tagformer i Danmark
• Undersøg på nettet hvilke tagformer der findes i Danmark
• Gå en tur i kvarteret omkring skolen eller brug klassens
billedkartotek og tag billeder af mindst 3 forskellige tagformer
• Lav en side, hvor de forskellige tagformer præsenteres.
Find fordele og ulemper ved hver form
4
Tag og spær
Tag
• Bygningsdel, der ligger hen
over huset for at beskytte det
mod nedbør, blæst, temperatursvingninger.
• Ligger på et skelet – en tagkonstruktion
– der kaldes SPÆR.
5
Tag og spær
Spær
• Skelet eller gitter, som taget ligger på
• Materiale (træ/evt. stål):
• skal være let, stærkt, holdbart
• skal kunne modstå vinden (suger og trykker)
• skal yde sikkerhed mod brand
• skal kunne holde til regn, sne, smeltevand
• skal kunne modstå fugt udefra
• skal kunne modstå fugt indefra
(madlavning, vask, badning, sved og udånding)
6
Tag og spær
Konstruktionsmåder:
Hovedtyper:
1.
Fladt tag (bjælker)
2.
Gitterspær
3.
Hanebåndsspær
7
Tag og spær
1. Fladt tag
• Hælder 2 - 10 grader
• Der lægges bjælker på
• Problem: smelte- og regnvand skal væk
8
Tag og spær
2. Gitterspær (hældningstag):
• Hælder 10 - 45 grader
• Problem: tagetage kan ikke udnyttes
• Fordel: stor spændvidde
med ”små” træstykker
9
Tag og spær
2. Gitterspær (hældningstag):
Gitterspærets bestanddeles betegnelse:
1. Spærhoved (trykstang)
2. Spærfod (trækstang)
3. Diagonal (trykstang)
4. Diagonal (trækstang)
5. Sømbeslag
6. Udhæng
7. Kip
10
Tag og spær
3. Hanebåndsspær
• Hælder 40 - 50 grader
• Fordel: man kan udnytte tagetagen
11
Beregning af afstande mellem spær
• I skal nu have sat spær på jeres hus.
• For at taget skal blive stabilt, er det vigtigt, at afstanden
mellem spærene er den samme i hele husets længde.
• Start med at måle husets fulde længde: _________________ cm
• Mål gavlenes tykkelse:
_________________ cm
• Udregn afstanden mellem gavlene:
_________________ cm
• Spærene skal sidde mellem gavlene.
• Der skal sidde et spær tæt op ad hver gavl.
• Spærene har en tykkelse på 1 cm.
12
Beregning af afstande mellem spær
I skal nu have sat spær på jeres hus.
For at taget skal blive stabilt, er det vigtigt, at afstanden mellem spærene er den samme i hele
husets længde.
Beregning af
afstande
mellem spær
Start med at måle husets fulde længde:
_________________ cm
Mål gavlenes tykkelse:
_________________ cm
Udregn afstanden mellem gavlene:
_________________ cm
spærene skal sidde mellem gavlene.
Der skal sidde et spær tæt op ad hver gavl.
Spærene har en tykkelse på 1 cm.
Hvor stor bliver afstanden mellem spærene, hvis der skal være 4 spær? ______________ cm
Tegn evt. et linjestykke på A3 papir og vis, at de beregnede afstande passer.
Hvor stor bliver afstanden ved 7 spær?
Tegn igen!
Hvor stor bliver afstanden ved 10 spær?
Tegn!
13
Beregning af afstande mellem lægter
Når spærene er sat på, skal lægterne fordeles.
Spærene er ca. 26 cm lange.
Første lægte skal placeres helt oppe ved kippen
Lægterne er 1 cm brede.
Hvor stor bliver afstanden mellem lægterne,
hvis der skal være 5 lægter på hver tagside?
Sidste lægte skal sidde ved enden spærerne
14
14
Mål vinklerne i trekanterne
Du skal bruge din vinkelmåler
15
15
Tryk og spændvidde
Tower Bridge, London
Millennium Bridge, London
Golden Gate Bridge, San Francisco
Brooklyn Bridge, New York
16
16
Tryk og spændvidde
Tower Bridge, London
Millennium Bridge, London
Golden Gate Bridge, San Francisco
Brooklyn Bridge, New York
17
17
Tryk og spændvidde
På den næste side, ser du en lille tegnefilm, der viser hvad
der sker, hvis broen eller tagspæret er konstrueret forkert.
Klik dig frem!
18
18
Tryk og spændvidde
1. Her ses en bro uden støtte
2. Når noget tungt ”kører” over,
kan vejbanen ikke holde til vægten.
3. Vi laver en ny bro - en hængebro, hvor
kablerne er med til at holde vejbanen.
4. Nu kan den holde til vægten.
19
19
Inden du går videre!
Lav opgaven på arket, hvor du skal prøve at lave et spær.
20
20
Konstruktionsprincip for fritbærende gitterspær
21
21
Jobkartotek
Mit job:
Jeg arbejder med:
Min arbejdsplads:
Min arbejdstid:
Min uddannelse:
Det er særlig sjovt
ved mit arbejde, at:
Det skal man passe
på:
22
22
Isoleringsforsøg
Besparelser på varmeforbruget
Hvis man vil spare på varmen er der flere muligheder:
• Varmeforbruget kan mindskes ved at nedsætte rumtemperaturen.
I moderne byggeri er en temperatur på ca. 20 grader passende.
Prøv at måle temperaturen hjemme hos jer selv!
• Varmeforbruget kan også mindskes ved at spare på det varme vand.
Prøv at tage tid på, hvor længe du er om at tage et brusebad.
Kan det gøres kortere?
Den største besparelse på varmeudgiften fås dog ved at isolere boligen.
23
23
Isoleringsforsøg
Et lille forsøg viser, hvor godt luft, sand, aviser og mineral/glasuld isolerer:
Materialer
4 mindre bægre med låg og 4 store bægre, 4 lange termometre,
sand, en avis, mineral-/glasuld, kogende vand og et ur.
Fremgangsmåde
Fyld forskelligt isoleringsmateriale i bunden af de store bægre. Sæt et lille
bæger i hvert stort bæger og læg isoleringsmaterialet rundt om det lille
bæger, så materialet når op til kanten af det lille bæger. Hæld kogende vand
i det lille bæger, sæt låg på og før termometret igennem låget og ned i det
kogende vand. Aflæs temperaturen med 5 minutters mellemrum.
24
24
Isoleringsforsøg
5
Isoleringsmateriale
10
15
20
25
Luft
Sand
Aviser
Mineraluld/
glasuld
Hvad viser de 4 forsøg?
(fra Faktor-emnehæftet Matematik og din bolig 8-10)
25

similar documents