PowerPoint - Finn Dalum

Report
Word for lidt øvede
2012 af Finn Dalum-Larsen
Siden formes
•
•
•
•
•
•
Sidehoved laves
Sidenummerering indføres
Forsiden indføres
Margener vælges
Skriften vælges
Størrelsen på skriften vælges
Fra brainstorm til indholdsfortegnelse
• Brainstorm laves
• Disposition laves ud fra brainstorm
• Indholdsfortegnelse laves ud fra disposition
– Hovedoverskrifter indstilles
– Niveau 2 indstilles
– Niveau 3 indstilles
– Indholdsfortegnelse indsættes
– Brainstorm og disposition fjernes
Rapporten skrives
• Man kan skrive på alle dele af rapporten, når
man er klar til det
• Skriv med den valgte skrift konsekvent
• Opdater indholdsfortegnelsen regelmæssigt
• I får en øvetekst om reklamer. Den skal
ordnes.
Henvisninger
• Internethenvisninger som fodnote
• Referenceliste med boghenvisninger
(skal sættes i rigtig rækkefølge):
– Armstrup, Peter: Reklamens virkelighed og vores. Grafisk forlag.
– Kristensen, Peter Søby: Kommunikation. Gyldendal, 1974. Haslev.
–
Larsen, Peter Harms: Faktion. Dansklærerforeningen, 1990, Viborg
• Indeks
– Vælg markeringsord
– Lav indeks
Tegninger til teksten
• Lav forskellige faktabokse
• Lav tegninger til fysikrapporter
Diverse gode tips
•
CTRL - giver en orddeling som automatisk indstiller sig efter forholdene

similar documents