Erfaringer fra det første TREC stævne i SKØR

Report

TREC er en breddeaktivitet under DRF

Et TREC stævne består af 3 dele:
◦ Orienteringsridt
◦ Gangartstest
◦ Forhindringsbane




Bookning af skoven
Planlægning af rute
Godkendelse fra skoven af arrangement
Planlægge og bygge forhindringer





Skrive propositioner
Tegne områdekort
Skaffe overdommer og dommere
Skaffe diverse (præmier, rosetter,
markeringskegler, nummerveste,
dommerkort, clipboards, dommersedler, lave
forhindringsnumre/markeringer, skiltning,
etc.)
Tilretning af resultat beregningsskema


Propositioner blev sendt til alle Vestegnsklubber,
samt andre TREC interesserede klubber
Sociale medier:
◦
◦
◦
◦
◦
◦

SKØRs hjemmeside
SKØRs facebookside
trecdanmark.dk
TREC danmark på facebook
TREC danmark officielt info på facebook
TREC stævner på DRFs hjemmeside
Personlig udbringelse af opslag i klubberne





Lave hold
... Lave om på hold :o)
Markere rute
Sætte forhindringer op
Sætte sekretariat op






Vejret er ikke just sol, som DMI ellers lovede
Sekretariatet åbner kl. 8:30
Cafeteriet sættes op
Folk begynder at ankomme
Hestepas afleveres og vacinationsbeviser
checkes
Nummerveste udleveres




Dommerne
begynder at
ankomme
Dommerinfo møde
afholdes og nye
dommere briefes
Rytterinfo møde
afholdes
Udstyrscheck før
start


Hjælpere ved Ledøjevej
og motorvejsbro køres
ud til deres poster
Dommerne til
orienteringsridts mål
og gangartstesten
sendes ud i skoven



Første hold på rød
rute (kort distance)
starter kl. 10:00
Alle hold på rød
rute er afsted
Første hold på blå
rute (lang
distance) starter
kl. 10:15





Det regner tættere ...
Points regnearket rettes til med de sidste
afbud
De første hold begynder at komme i mål
De første hold er gennem gangartstesten
De første resultater fra orienteringsridtet og
gangartstesten kommer ind med MMS

De første hold kommer tilbage og starter på
forhindringsbanen




Det regner rigtig meget nu ...
Dommerne kæmper med tusch, der løber ud
og dommersedler, der bliver våde
Flere hold kommer tilbage
Der er et godt flow på forhindringsbanen



Dommersedlerne bliver
indsamlet løbende og
indtastet
Hjælpere ved Ledøjevej
og motorvejsbro skal
hentes
Alle resultater fra rød
rute er indtastet og der
holdes
præmieoverrækkelse
for dem



De sidste hold er på
forhindringsbanen
De sidste resultater
indtastes og
holdpoints beregnes
Modtagelse af
nummerveste og
udlevering af
hestepas



Præmieoverrækkelse
15 minutter efter
sidste rytter på
forhindringsbanen
Uddeling af TREC
Danmarks
horsemanship roset
... Og så kan der
pakkes sammen







Nogle gode ruter
Spændende
forhindringer
Godt flow på
forhindringsbanen
Ingen ventetid
Kort tid til
præmieoverrækkelse
Forplejning af
dommere og hjælpere
Godt humør hos ryttere






Stadig få TREC ryttere
Konkurrerende stævner
At skaffe nok dommere/hjælpere
Mange nye dommere
Finde et sted, hvor man kan lave en 100
meter lang bane til gangartstest
Vejret

Mere promovering af TREC
Afholdelse af TREC øvedage
Koordinering af TREC stævner
Tilmelding via GO
Flere dommerkurser

Pagt med vejrguderne





Tak for opmærksomheden

similar documents