Martin Dahl Jensen og Karin Dam Nielsen

Report

Martin Dahl



Psykolog i projekt PUST, Odense Kommune
[email protected]
Karin Dam Nielsen


Studievejleder på Kold htx
[email protected]
1

"Kom og fortæl om diagnoser, tjeklister og
objektive kriterier, så vi ved, hvad vi skal
kigge efter."
2







Objektivitet
Sandhed - sand viden
Generel viden
Eksperter
Naturvidenskabelig tilgang
Evidens
Objekt: elev
3






At tolke og bedømme eleven ud fra
sygdomsbeskrivelser
Definerende for hele mennesket
Usikkerhed om egne pædagogiske
færdigheder og sund fornuft
Følelse af inkompetence
Diagnosen suger opmærksomhed til sig
Risiko for at der lægges afstand til eleven
4
•
•
•
Hvad vil du gerne blive bedre til/klogere
på i relation til at opdage og støtte
eleverne?
Hvad er du mest i tvivl om?
Hav en konkret elev i tankerne: hvilke
konkrete spørgsmål vil du gerne stille
eleven om hendes/hans erfaringer med at
blive hjulpet på den bedste måde, blive
hjulpet forkert eller slet ikke blive
hjulpet?
5


Lars: ”Nogle konkrete værktøjer til
hurtigere at spotte de elever som kunne
have begyndende problemer, f.eks. føler
sig uden for socialt eller har svært ved at
strukturere deres hverdag”
Ellen: ”Hvad er de typiske signaler for
forskellige elevtyper?”
6


Signe: ”Hvordan finder man ud af, at en
elev har brug for hjælp uden at pådutte
eleven et problem?”
Ellen: ”Det, som jeg er mest i tvivl om, er i
hvor høj grad, man som lærer skal 'blande'
sig . . . ”
7

Lars: ”Jeg er ikke så fokuseret på hvordan
jeg hjælper eleverne, da jeg betragter mine
kompetencer til være begrænset til ”at
stoppe ulykken”. Opfølgning overlader jeg
til vores studievejleder”
8


”I skal ikke kigge efter noget bestemt – I
skal snakke med os. Og lytte til os. Vær
åben overfor os”
”Behandl os individuelt. Og giv os noget
snor når vi har behov for det”
9

”Spørg os! I skal ikke være bange for at
spørge os. Hellere en gang for meget end
en gang for lidt. Der er ingen der bliver
kede af at blive spurgt”
10


”Der er mange forskellige
lærere/lærertyper - og det er helt ok. Vi
kan selv vælge, hvem vi helst vil spottes
af og støttes af. Vi har forskellige behov”
”Vi kan også godt spotte, når lærere har en
dårlig dag. Vi forstår det også godt og kan
sagtens tage hensyn til det”
11


”Man kan ikke dele det op i hhv.” læreren”
og ”en anden” (vejleder eller psykolog), der
skal snakke med mig – snakken med en
lærer kan hjælpe mig, og læreren skal jo
også vide om det, der er svært for mig,
hvis han skal tage hensyn til det”
”Lærerens forståelse er afgørende – fordi
så tør man spørge om hjælp, og det
gælder både fagligt og socialt, og så bliver
det en god cirkel”
12
”Lad være med at sige:” Du skal måske
kontakte vores psykolog!” Det er vigtigst, at
du tager nogle snakke med os, og at vi ikke
er freaks, der bare skal ”sendes videre”, blot
fordi vi har en periode med problemer”
13

Hvad har eleverne lært dig med deres svar
og den viden, de har stillet til rådighed for
os?
14


Karsten: ” At de er de bedste til at vide,
hvad de har brug for fra os lærere, og at
de har noget mere selvindsigt, end jeg
havde troet”.
Lars: ”Jeg synes det er svært at lave
generelle retningslinjer for, hvordan vi som
lærere skal agere, fordi vi er så forskellige
som personer”
15

Har oplægget og dialogen på mødet
betydet, at du har gjort eller tænkt noget
nyt i forhold til dine elever og din måde at
være lærer på?
16

Karsten: ”Ja - jeg vil spørge mere ind til
eleverne end jeg tidligere ville have gjort,
plus at jeg ser dem på en lidt anden måde
end tidligere- måske som lidt mere
ligeværdige (det er jeg faktisk lidt
overrasket over …. Tankevækkende ! )”
17

John: ”Jeg tror, jeg vil være varsom med at
blande mig for meget i elevernes interne
forhold, men jeg vil godt hjælpe dem
noget. Eksempelvis havde jeg en pige som
fortalte om sine selvmordstanker til de
andre elever i min time, det syntes jeg var
flot af hende . . . Jeg vil så ikke hjælpe med
at analysere hende (!), men vil hen af vejen
assistere hende med at evt. udskyde
afleveringer og høre hvordan det går”
18

Hvad var brugbart?
19


Ellen: ”At høre elevernes udtalelser”
Signe: ” . . . at jeg hellere skal spørge en
gang for meget end en gang for lidt”
20

Signe: ”Jeg skal respektere et nej, dvs hvis
eleven siger, at han/hun ikke har nogen
problemer, selv om det virker åbenlyst, at
han/hun har det, så skal jeg respektere
svaret og gå ud fra, at eleven i stedet
søger hjælp et andet sted”
21

Christina: ”Super at inddrage eleverne . . .
Det lyder som om de har tillid til os og
deres åbenhed inviterer til at vi også har
tillid til, at vi kan henvende os til dem, hvis
vi går og funderer over om der skulle være
noget galt”
22





Hvad kan jeg gøre, der er hjælpsomt for
dig?
Er der andre, der kan hjælpe os yderligere
på vej?
Skal vi ændre noget? Sig til hvis jeg kan
gøre noget andet for dig
Hvad kunne jeg have gjort anderledes?
Kære elev: hvis du skulle give mig et godt
råd, så jeg ikke ender i den her situation
en anden gang, hvad skulle det så være?
23







Eleven er eksperten på sit eget liv
Vi skal lære af eleverne
Problemer skal forstås i deres kontekst og
løses i deres kontekst
Samarbejde
Relation og dialog
Nysgerrighed, åbenhed og oprigtig
interesse = god medicin
Det handler om etik
24





Vilje til at lytte til og lære af elevernes
erfaringer
Vilje til at lytte til og lære af kollegernes
erfaringer
At lære af de gange hvor vi ikke ”rammer
rigtigt”
At skabe rum for elevernes stemme
Dialog og samarbejde (skolekultur, etik)
25

similar documents