3. skoleperiode

Report
Det primærkommunale
arbejdsområde
Social – og sundhedsassistent uddannelsen
3. skoleperiode
Læringselement 3.1
• SSA’ens rolle indenfor det primærkommunale
område
• Varighed 2 dage
2
2.1 Indhold
• Dag 1
– Praktikopsamling
– Intro til 3. skoleperiode
– Opbygning af
ældresektoren
– Kommunale
kvalitetsstandarder og
kliniske retningslinjer
• Dag 2
– Opsamling på dag 1
– Gruppelederfunktions
– Arbejdsmiljø
3
Læringselement 3.2
• Det hele menneske og den normale aldring
• Varighed 4 dage
• SKILLS tankegangen i fokus
4
• Dag 1
3.2 Indhold
– Oplæg om følgende
emner:
• Olympiadesyndrom
• Kroppens funktioner
• Fysiske, psykiske og sociale
aldersforandringer
• Farmakologi
– Gruppearbejde ud fra
sygeplejeprocessen – med
fokus på
rehabiliteringstanken
• Dag 2
– Repetition af
grundlæggende sygepleje
• Fokus på hvordan
sygeplejeteorierne
anvendes hos borgeren i
eget hjem)
– Gruppearbejde fortsat fra
dag 1
• En given borger – enten fra
film eller
helhedsbeskrivelse
5
3.2 Indhold
• Dag 3
– Oplæg om følgende
emner:
• Hjælpemidler/velfærdste
knologi
• Hverdagsrehabilitering
• Ergonomi/forflytning
• Træningsplaner
• Sundhedspædagogik
(repetition)
• Dag 4
– SKILLS
• Praktiske øvelser ud fra
sygeplejeprocessen med
fokus på rehabilitering
(udførelsesfasen)
– Evaluering af
læringselementet
– Gruppearbejde fortsat
(fokus på rehabilitering –
planlægningsfasen)
6
Læringselement 3.3
• Ændringer i sundhedstilstanden
• Varighed 4 dage
7
3.3 Indhold
• Dag 1
– Intro til læringselement
– Oplæg om ændringer i
sundhedstilstanden
• Fokus på den ældre borger med
pludselig opstået sygdom eller
komplikationer hos den ældre
borger med kronisk sygdom
• Fokus på mødet med borgeren
der ikke længere er i sin
habituelle tilstand – SSA’ens
rolle her
• Omsorgsteorier på avanceret
niveau
– Gruppearbejde ud fra oplæg og
helhedsbeskrivelse
(opblussende KOL)
• Dag 2
– Oplæg om palliation
• Fokus på ændringer fra at være
selvhjulpen til at være
sengeliggende og plejekrævende
• Terminalpleje/omsorg
• Helhedsplejen
• Den basale palliative indsats –
SSA’ens
rolle/kompetenceområde
• Tertiær forebyggelse
• Tværfagligt samarbejde
• Værdig død i eget hjem
• Smerter
– Gruppearbejde ud fra oplæg og
helhedsbeskrivelse (terminal
cancer)
8
• Dag 3
3.3 Indhold
– Oplæg om den psykiatriske
borger med ændringer i
sundhedstilstanden
• Kommunikation
• Dokumentation
• Genoptræning/rehabiliteri
ng
• Collum femoris
– Gruppearbejde ud fra
oplæg og
helhedsbeskrivelse (borger
kendt fra psykiatrien –
collum femoris fractur)
• Dag 4
– SKILLS
• Repetition, forberedelse og
planlægning af praktisk
opgave
• Hver gruppe får en praktisk
opgave (kateterpleje,
sårpleje, drop, medicin
adm., insulin,
injektionsteknik m.v.)
• Hver gruppe planlægger og
fremfører en
praksissituation af deres
løsningsforslag til den givne
opgave
9
Læringselement 3.4
• Det sammenhængende patientforløb indenfor det primærkommunale
område
• Varighed 7 dage
• Alle skoleperiodens mål er i spil
• Eleverne udarbejder selv helhedsbeskrivelse
• Projekt
• Indhold:
–
–
–
–
–
–
Dag 1: Intro
Dag 2: Projekt
Dag 3: Projekt
Dag 4: Projekt
Dag 5: Projekt
Dag 6: Projekt afleveres efter 2. lektion, herefter introduceres eleverne for
præsentationen af projektet (”områdefagsprøveeksamen”) og den enkelte elev
forbereder sig
– Dag 7: Præsentation (1 lektion til hvert områdefag)
10
Læringselement 3.5
• Evaluering og praktikforberedelse
• Varighed 1 dag
• Indhold:
– Praktikforberedelse
• Besøg fra praktik (klinisk undervisningsansvarlig og SSA)
• Praktikmål – avanceret
• Forberedelse af forventningssamtale
– Evaluering af egen læring og skoleperioden
– Tilbagemelding på opgaver fra 3.4
11

similar documents