vej omraade

Report
Status på vej og
trafikområdet
Ved direktør
Tony Christensen
Dagsorden
1. Trafiksikkerhedsplan
2. Herlev Hospital
3. DISA
4. Asfalt
Trafiksikkerhed
Trafiksikkerhedsplan
• Ny trafiksikkerhedsplan 2015-2020
med særligt fokus på skoleveje
• Afløser
– Hastighedsplan 2006-2012
– Tillæg til hastighedsplan 2006-2012
(tidligere amtsveje)
Trafiksikkerhedsplan
Datagrundlag
• Indsamling af baggrundsviden
Udpegninger fra
- Skoleelever
- Skoletrafikforum
- Borgere
• Uheldsanalyse
• Opfølgning på hastighedsplan
Datagrundlag
Udpegninger
• Skoleelever
– 1312 elever har deltaget (40%)
– Udpeget 39 lokaliteter (>5 udp.)
• Skoletrafikforum
– Udpeget 10 lokaliteter
• Borgere
– 137 borgere har udpeget 13 lokaliteter
Datagrundlag
Hastighed
Datagrundlag
Uheld
• 5 års periode – 2009-13
• 238 uheld
– 197 materielskadeuheld
– 41 personskadeuheld med 42
tilskadekomne
• 1 dræbt
• 33 alvorligt
• 8 lettere
Trafiksikkerhed
prioritering
Nuværende prioritering
• En hastighedszone pr. år
• Øvrige projekter
Fremtidig prioritering
- Fastlægges i trafiksikkerhedsplanen
Status
hastighedszoner
Trafiksikkerhedsplan
Proces
Tidsplan
Aktivitet
Juni 2014
Indsamling af data via
brugerundersøgelser
Nov. 2014
Politisk behandling af udkast til plan
Dec 2014 /Jan
2015
Offentlig høring
Feb./Mar 2015
Politisk behandling af endelig plan
Turkisvej
”Arkadevej”
Nyt Hospital Herlev
”Fordelingsvej”
”Sydvej”
Nyt signalreguleret
T-kryds
Hjortespringvej –
”Sydvej”
fra efterår/vinter 2014
Ny shunt mellem ”Fordelingsvej” – Herlev Ringvej:
- Midlertidig ”højre ud” byggeplads fra forår 2015
- Signalreguleret ”højre ind – højre ud” fra forår 2018
Forlænget
venstresvingsbane
på Herlev Ringvej
mod Hjortespringvej
og ændrede
signalprogrammer
fra vinter 2014
Turkisvej
Nyt Hospital Herlev
Ny stor rundkørsel foran ny hovedindgang
ud mod Herlev Ringvej:
- Anlægges sommer 2018
- Samtidig med at der vil være adgang øst om
hospitalet for at sikre fremkommelighed til hospitalet
Nyt butiksbyggeri - DISA
Nyt signalreguleret T-kryds
butiksbyggeri – Herlev Hovedgade
fra sommer 2015
Nyt vigepligtsreguleret
T-kryds butiksbyggeri
– Stationsalléen
fra efterår/vinter 2014
Nyt butiksbyggeri - DISA
Ombygning af rampe-T-kryds til nyt
signalreguleret T-kryds Motorring 3 (VD)
– Herlev Hovedgade
fra forår/sommer 2015
Ombygning af
signalreguleret kryds
Herlev Hovedgade –
Stationsalléen
fra sommer/efterår 2015
Udlægning af afsluttende
støjreducerende slidlag (SRS)
fra efterår 2015
Asfalt
Alle offentlige veje i Herlev er blevet
kørt igennem af Vejdirektoratet.
Vejene er prioritet ud fra vejens
tilstand og belastning.
Reparationer og nyt slidlag udføres på
baggrund af denne prioritering i 2014
og 2015.
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Spørgsmål
?

similar documents