Hvordan har vi arbejdet med IBSE videnscafe

Report
Hvordan har vi arbejdet med
IBSE
Spørgsmål vi skulle stille os selv
• Hvad er det centrale i IBSE-modellen
• Hvordan adskiller modellen sig fra traditionel
naturfagsundervisning (baseret på
konstruktivistisk læringsteori)
• Hvordan implementerer vi IBSE i
linjefagsundervisning og praktik
• Hvordan indsamler vi empiri fra
linjefagsundervisning og praktik
Linjefagsundervisning og praktik.
Eksempel fra 1.årgang, n/t
• Problemet:
– Vand begynder at koge ved en meget lav temperatur
på toppen af Mount Everest, men til gengæld kan man
koge æg uden at vandet så skal være ret varmt.
Undersøg om det passer.
• Hypotese:
– I skal først gøre trykket lavere i dette syltetøjsglas, dvs.
I skal fjerne noget luft. I kassen her er der forskellige
ting I kan bruge.
– I laver hver især en plan over en måde hvorpå I kan
hive luft ud af glasset
– I samles i jeres gruppe og finder sammen ud af at lave
en luftsuger
Linjefagsundervisning og praktik.
Eksempel fra 1.årgang, n/t
• Undersøgelse
– I har nu lavt tryk i jeres glas, kan I få vand der er
70 grader til at koge?
– Hvor lav en temp. kan det koge?
– Kan I koge et æg ved lave temp.?
Linjefagsundervisning og praktik.
Eksempel fra 1.årgang, n/t
• Fremlæggelse
– Vi kunne få vand til at koge helt ned til 62,
– æg koagulerede ved ca. 65,
– 70-58 i 15 min lidt koaguleret, når temp falder, så
falder trykket fordi kold luft fylder mindre.
• Hvilke spørgsmål kan vi stille?:
– Luft kommer ud af ægget? Boblerne rundt om
kommer ud af ægget?
– hvorfor tager længere tid at koge ved lavere temp?
•
•
•
•
•
Studerendes konklusioner ud fra
fokusgruppeinterviews på 3. årg. Og merit 2.
årg.
Svært at få eleverne til at opstille hypoteser
Udfordrende men ikke frustrerende, kun at
stille spørgsmål
Vigtigt at spørgsmålet er elevernes
Som lærer skal man nøje overveje
materialevalg
Burde være obligatorisk for alle i deres praktik
Foreløbige konklusioner ud fra observation af
undervisning på 3. årg. Og merit 2. årg.
• Eleverne var motiverede og deltagende gennem hele
forløbet. Der var konstant diskussioner i grupperne
med fokus på opgaven
• De studerende havde forholdsvis let ved at stille
spørgsmål i stedet for at give direkte svar.
• Eleverne gik ikke selv i gang med at udvælge og benytte
hensigtsmæssige hjælpemidler til brug i en
undersøgelse eller eksperiment
• Ligesom de ikke selv gik i gang med at beskrive en
undersøgelse eller et eksperiment med henblik på at
afprøve en hypotese.
• De anvendte relevante begreber, men ikke centrale
begreber fra emnet/temaet

similar documents