NetBeans

Report
NetBeans
Installation og brug
NetBeans
• NetBeans er et professionelt – men gratis –
programmeringsværktøj
• Bruges i den virkelige verden…
• Kan bruges til udvikling i flere forskellige
programmeringssprog, men primært Java
• Vi vil udelukkende benytte NetBeans til Javaprogrammering
Installation
• NetBeans hentes fra www.netbeans.org
Installation
• Vi skal bruge Java
SE versionen
• Language: English
• Platform: Windows
• Fylder godt 50 MB
• Installation lige ud
af landevejen…
Start af NetBeans
• Startbillede som nedenstående
• Hvis ikke; luk alle vinduer, vælg fanen ”Projects”
Første Java-projekt
• Et Java-program kaldes et ”Java projekt”
• Vil bestå af en eller flere filer med Java kode i
hver fil
• Hertil kan komme andre typer filer – ikke
interessant lige nu
Første Java-projekt
Fra menuen ”File”,
vælg ”New Project”
Første Java-projekt
Vælg ”Java”
Vælg ”Java
Application”
Klik på ”Next”
Første Java-projekt
Vælg et
fornuftigt
projekt-navn
Den mappe, dine
Java-projekter skal
ligge i.
Klik på ”Finish”
Første Java-projekt
Første Java-projekt
• Et Java-projekt i NetBeans ser ved første
øjekast ret uoverskueligt ud…
• Vi skal kun koncentrere os om nogle ganske få
ting i starten
• Alle vinduer kan lukkes og åbnes igen
• Luk vinduerne Navigator og Tasks
Første Java-projekt
Første Java-projekt
• Projekt-vinduet rummer alle
de filer, Java-projektet består af
• Filerne er inddelt i pakker, som
blot giver yderligere struktur
• I starten har vi blot én pakke,
som hedder det samme som
projektet (hellorhs)
Første Java-projekt
• Vores første Java-projekt
rummer blot én fil, kaldet
Main.java
• Denne fil rummer Java kode
• Ethvert Java-program skal
rumme en metode kaldet
main(…)
Første Java-projekt
• I dette program rummer
klassen Main en metode
main(…)
• Indholdet – altså koden
– i metoden main er det
som køres, når Javaprogrammet startes!
Første Java-projekt
• Dette er noget anderledes end f.eks.
Greenfoot, hvor vi satte kode ind i act()metoderne i Actor-klasserne
• Under overfladen vil et Greenfoot-program
dog også have en main-metode et sted
• I et Java-projekt i NetBeans får vi ingen hjælp;
vi skal selv kode alt…
Første Java-projekt
• Simpleste måde at komme i gang på; skriv
nogle liniers kode direkte i main-metoden!
• Hvordan kan vi overhovedet ”kommunikere”
med et Java-program?
• Output rimeligt enkelt; vi kan skrive tekst ud i
et vindue på skærmen
• Input lidt sværere…
Første Java-projekt
• I GANG!
• Slet denne linie fra metoden main
//TODO code application logic here
• Indsæt i stedet linien
System.out.println("Hello RHS");
Første Java-projekt
Klik nu på
den grønne
trekant…
Kode vi lige
har indsat
Første Java-projekt
Der blev skrevet
”Hello RHS” i
Output-vinduet!
Første Java-projekt
• Dette er den simpleste måde at få lavet et lille
Java-program på:
– Skriv koden direkte i main-metoden
– Oversæt og kør programmet, ved at klikke på den
grønne trekant
– Observér output i Output-vinduet
Første Java-projekt
• NetBeans prøver at hjælpe dig, mens du taster
kode ind
• Auto-completion: Giver undervejs forslag til,
hvad indtastningen skal blive til
• Auto-oversættelse: Hvis det indtastede ikke
har korrekt syntaks, fremkommer røde
bølgelinier under det forkerte
• Kan virke irriterende i starten…
Første Java-projekt
println stavet
forkert (printlin),
derfor rød bølgelinie under
Første Java-projekt
• NetBeans mere uoverskueligt end Greenfoot,
men også meget mere hjælp
• Intet sker af sig selv…
• Når man laver et projekt:
– Én fil: Main.java, som rummer
– Én klasse: Main, som rummer
– Én metode: main, hvor vi skriver koden direkte i
starten

similar documents