Program for Lederseminaret. - Vores Varde

Report
Lederseminar 2014
Varde Kommune
Torsdag formiddag
Kl 08.15: Velkommen
Kommunaldirektøren velkommen til seminaret med fokus på kommunens vision og
samskabelse.
Kl 08.30: Visionen ifølge kommunal direktør og borgermester
Hvad er tankerne bag visionen, hvad er styrkerne og hvad er udfordringerne, og hvad er
processen herfra? Er der spørgsmål fra deltagerne?
Kl 09.00: Hvad tænker I?
Arbejde i tværgående 6 mands grupper: Hvad er mulighederne og udfordringerne i min praksis?
Opsamling i plenum.
Kl 09.30: Brainstorm – hvordan kan vi levendegøre visionen?
Grupperne arbejder med at finde gode ideer til at levendegøre visionen. Hvordan kan Varde
Kommune gøre visionen til noget særligt? Ideerne må gerne udtrykkes kreativt, f.eks ved
billeder, mindmap, tegninger, et lille skuespil om hvordan Varde kommune ser ud, et stykke
musik etc.
Kl 10.15: Fernisering af gode ideer
Kl 10.45: Pause
Kl 11.00: Op på ølkassen – sådan ser visionen ud i mine hænder
Første skridt i visionsarbejdet er at lederen kan motivere visionen overfor medarbejderne. Vi
starter her!
Kl 12: Frokost
Torsdag eftermiddag
Kl 13.00: Varde Kommune på vej til en samskabende kommune - borgerperspektiver
Bearbejdning af interviews – hvad siger det os?
Kl 13.30: Plenum tilbagemelding af interviews
Hvad siger borgerne i Varde Kommune om samarbejdet med kommunen? De mest
interessante, overraskende, bekræftende, mærkelige interviews deles i plenum.
Kl 13.45: Ledelse af samskabelse
Præsentation af nogle perspektiver fra forskningen: hvordan kan ledelse af samskabelse forstås
og hvad er udfordringerne?
Kl 14.15: Samskabelse i Varde Kommune - gåtur
Vi går en tur til Flygtningemuseet og lade os inspirere af deres samarbejde med borgere,
kommune, virksomheder etc. Kort pause når vi kommer tilbage til Danhostel.
Kl 15.30: Fra læring i egen organisation til konkrete samskabelses mål i 2017
Kl 16.15: Kort pause
Kl 16.30 Fællles mål med samskabelse i Varde kommune: Hvad skal vi lykkes med i 2017?
Kl 17.30: Mål for samskabelse i 2017
Grupperne præsenterer deres mål i plenum.
Kl 18.00: Tak for i dag
Kl 19.00: Aftensmad
Kl 20.30: Aftens arrangement: en overraskelse
Fredag
Kl 08.30: God morgen
Kl 08.40: Hvad er der på spil i en samskabende kommune?
Hvad er der på spil når forskellige interessentgrupper samarbejder om en fælles sag?
Hvilke psykologiske og sociale processer opstår der i sådan nogle samarbejdsprocesser,
og hvordan påvirker de gruppens resultat?
Kl 10.00: Pause
Kl 10.15: Fra helhed til egen enhed
Vi arbejder i forvaltningsgrupper: hvis vi skal lykkes med at nå torsdagens fælles mål,
hvad kræver det af vores forvaltning? Hvordan vi kan opnå det? Og hvordan kan vi
håndtere udfordringerne? Kort tilbagemelding i plenum.
Kl 11.15: Hvad kommunikerer vi når vi kommer hjem?
Hvilke aftaler har vi lavet?
Hvad gør hver leder når han/hun kommer på kontor på mandag?
Hvilke budskaber kommunikerer vi hver især og til hvem? Og hvad kommunikerer
direktionen?
Tak for i dag.
Kl 12: Slut

similar documents