Kurver - fif-orientering.dk

Report
Kurver
Hvorfor og hvordan?
Hvorfor højdekurver?

Højdekurver ændrer sig ikke – tætheder vokser op, træer fældes, moser kan
i perioder være større eller mindre end tegnet, men bakkerne ligger fast.

Kurvebilledet rummer MANGE informationer – husk at bruge
kurvebilledet også selvom det gemmer sig bag tætheder, stier, marker, osv.
Det man burde se på er nok
nærmere…
Det første man ser er oftest…
Kort: Tisvilde Hegn
Rude skov uden
højdekurver
– læg mærke til hvor
mange områder der
fremstår helt blanke.
Fuldstændigt tømt for
informationer er
kompasset eneste løsning
når kurverne mangler
Til gengæld kan vi
navigerer i stort set
alle dele af skoven
ved brug af
kurvebilledet alene
Hvordan gør jeg?

Umiddelbart er der fire metoder, der er værd at kigge på:




Forenkling af kurver
Kurver som ledelinjer
Vejvalg i kurver
Posttagning på kurver
Forenkling af kurver

For at kunne løbe hurtigt og sikkert gennem områder
med mange kurver, er det vigtigt, at kunne danne sig et
groft overblik over kurvebilledet – simpelthen for at have
en fornemmelse af hvor terrænet går op og ned.

Dette er måske det allervigtigste at kunne/det mest
brugbare, når det kommer til kurveorientering!

Løsningen er: Kig efter de sluttede ringe – bakketoppene
er oftest det, der er tydeligst både på kortet og i skoven.
Eksempel – forenkling
Vi forestiller os at vi skal
IEtFørste
lidt mere
omgang
detaljeret
kunnebud
en grov
på
krydse
området
ved
at
forenkling se kunne
forenklingen
såledesvære…
ud…
løbe langs den røde streg.
Men det er måske lige lidt for få
detaljer at have med.
Kort: Äspet-Yngsjö ved Furuboda, Åhus
Kurver som ledelinjer

Kurver kan i mange tilfælde bruges som
ledelinjer, men til forskel fra de klassiske
ledelinjer (stier, grøfte, bevoksningsgrænser,
osv.) skal der ligge flere kurver relativt tæt på
hinanden, for at de kan bruges.

Når det er tilfældet, kan kurverne følges som
andre ledelinjer, bruges som opfang (ofte gode
opfang, da de kan ses på lang afstand) eller
bruges til at pege i retning mod posten

Løsningen er: Dan dig et overblik over om
kurverne kan lede dig i retning af næste post,
inden du løber ud på strækket.
Kort: Geel Skov, Søllerød
Godt eksempel på hvordan man
bruger kurver som en ledelinje til
at finde post 2
Eksempel på hvordan man ikke skal
prøve at bruge kurver som ledelinjer –
bare nej!
Eksempler - ledelinjer

Her kommer to
eksempler på kurver
som ledelinjer
I det andet eksempel ser vi på kurver som
opfang. På strækket her er det relativt let at
løbe på kompasset indtil man rammer
kurverne markeret med den grønne streg.
?
?
En af de mest brugbare
metoder, er at lade
kurverne ”pege” os i den
rigtige retning.
Post 2 her er ikke den
sværeste at finde, men læg
mærke til hvordan man
nemt kan tage den via
slugten fra vest.
Slugten ”peger” lige ind i
posten.
Men selvom man er meget præcis med kompasset, er der stor fare at lave en
parallelfejl og løbe forbi posten. Det er ikke anderledes end alle andre typer
opfang, men med kurver bliver man hurtigt straffet med mange ekstra højdemeter,
hvis ikke man er forsigtig.
Løsningen er selvfølgelig at med vilje sigte enten højre eller venstre for posten, så
man ved hvad vej man skal dreje, når man rammer kurven.
Kort: Geel Skov, Søllerød
Vejvalg i kurver

Særligt når man løber i
terræner med mange bakker,
er der to ting, der er vigtige at
overveje i vejvalgene.



På hvilket vejvalg får man
færrest højdemeter?
Har jeg mulighed for at tage
højdemeterne på sti? (man kan
tabe meget på at tage stejlere
stigninger i terræn)
Løsningen er: Kig altid hele
strækket igennem – og giv dig
god tid på de lange stræk.
Kort: Linå Vesterskov ved Silkeborg, DM Lang, H21, 2009
Lad være med at tage post
12 fra stien nordøst for
posten – herfra er der både
mange højdekurver og
rigtigt tæt. Det tager
laaaang tid at komme den
relativt korte afstand op til
posten – tro mig, jeg
prøvede det…
Eksempel – vejvalg
Lige på er kortest, men
absolut ikke hurtigst!
Løb syd-om af skovvejen
eller Nord-om af stien.
Kort: Ravneholm, Søllerød
Posttagning på kurver

Faren er, at man let kommer enten for langt ned eller for
langt op, og på den måde kommer til at løbe unødvendige
højdemeter – og det koster!

Løsningen er: Find et helt sikkert
postangreb/indløbspunkt.

Det kan ofte være en fordel at tage poster oppefra, da
man her har meget bedre overblik, end hvis man kommer
nedefra.
Eksempel – posttagning på kurver
Måske tænker man: Jeg skal
bare holde højden – men
det kan være rigtigt svært…
På skrænter kommer man
nemt til at løbe lidt nedad,
fordi det går hurtigere.
En løsning kunne være med
vilje at løbe lidt op ad
bakken, hen til tætheden og
angribe posten herfra.
Opsummering

Der er fire metoder der er gode at have styr på når man
løber i terræner med mange kurver:





Forenkling af kurver
Kurver som ledelinjer
Vejvalg i kurver
Posttagning på kurver
Og sidst men ikke mindst:
Kurvebilledet rummer mange informationer –
Husk at bruge det også selvom det ligger gemt
bag tætheder, stier, sten, osv.
En hurtig opgave!

Kig på strækket og:




Skitser en forenkling af
kurvebilledet
Forklar hvordan du kan bruge
kurverne til at finde posten
Tegn det vejvalg du vil løbe
Løsning på næste slide
Kort: Geel Skov, Søllerød
Løsning (-sforslag)
Mit vejvalg
Først
forenkling:
bliver altså:
Her mod
Lidt
er kurvebilledet
vest og følgeegentlig
kurvenret
indenkelt.
i
På strækket
posten.
Ud fra
serpost
man,etatvilder
måske
er tolige
store
runde
slugter, der
kurven,
så mit
gårvejvalg
mod vest,
får en
og svag
kortudsnittet
s-form
kan groft
(her
overdrevet
forenkles
en således:
smule for forståelsen).
Alternativthvordan
Dernæst,
kan man
kurverne
løbe østkan
ombruges:
kurverne
Manatkan
for
undgå
se atstigning.
postenDa
ligger
kortet
på en
herreterstor
fra
skrænt (markeret
Nordsjælland,
er kurverne
med dendog
grønne
ikkestreg
så –
ca. 5 kurver).
høje,
at det erDen
det er
værd.
et markant opfang,
og derfor bliver
Desuden
kan man
postindløbet
sagtens bare
noget
løbe lige
på.
dårligere.
Sådan!
For
at undgå
Du er parallelfejl
nu ekspertkan
i højdekurver
man sigte lidt
–
mod og
venstre
og 
følge kurven ind i
held
lykke (vest),
i skoven
posten. Så har man også renden (se
kortet) lige før posten, der fungerer som
et fint indløbspunkt.
Kort: Geel Skov, Søllerød

similar documents