Kapitel 5 del 2 reklamepsykologi og analyse - vihar-mk

Report
Del 2 Reklamepsykologi og reklameanalyse
Forskellige teorier og modeller

Perceptionspsykologi
Afdækker de mekanismer i hjernen, der forklarer, hvordan
vi fortolker indtryk ud fra erfaringer og fra lignende
situationer.

Gestaltpsykologi
Denne psykologiske retning arbejder ud fra teorien om, at
man opbygger og organiserer sanseindtryk

Højre / venstre hjerne halvdele
Højre: farver og billeder, oplevelsesdimension
(manipulativ). Venstre:tekst, information (informativ)
Forskellige teorier og modeller

Personlighedsteori
Forældrerollen
Samvittighed, bevidsthed, dyd og moral
Over-jeg
Voksenrollen
Førbevidsthed, fornuften, mægler
Jeg’et
Barnet
Fortrængning, drifterne, udbevidst, mad, lyst og drikke
Det’et

Semiotik
Betyder læren om tegn. Ikon: tegn, der er identisk med objekt /
piktogrammer (vejskilte)eller begreb . Indeks: relation mellem tegn og
objekt f.eks. Skib=> hav dvs. skib er indeks for hav. Symboler: Et tegn,
der erstatter begreber eller kontekst  Denotationer: funktionsværdi
f.eks. Volvo denoterer sikkerhed og høj brugtvognspris. Konnotationer:
oplevelsesmæssige værdier/associative f.eks. Volvo vil konnoterer
prestige, status og rigdom. AIDA=usp/esp

Reklameeksempler
Konnotationer: Maske-maskerade-Venedig-romantik-casanova- erotik
Reklameanalyse

Reklamens opbygning
Overskrift, brødtekst og illustration. Kan indplaceres i AIDA-modellen.

Analyse af illustrationer
Komposition dvs. opbygning
Synspunkt i billedet: Panoramabillede=frihed, harmoni, magt og overblik,
Totalbillede=tradionel måde at se billede på. Halvtotal= ser specifikke dele af en helhed/ der
er typisk en vis rumlighed i billedet. Nærbillede= her fokuseres på en detaljeret del af
billedet. Close-up eller supernærbillede= her koncentrerer man sig om en enkelt detalje af
en helhed.

Synsvinkel
Fugleperspektiv= set fra oven associerer til frihed og energi
Normalperspektiv= face to face, associerer ligeværd og åbner op for dialogen
Frøperspektiv= set nede fra associerer magt og trussel fra den store man kigger op på.

Størrelsesforhold og rumperspektiv
Forgrund, mellemgrund og baggrund. Centerperspektiv
Billedudsnit
Reklameanalyse

Det gyldne snit og det optiske midtpunkt
Se næste dias. Kan udledes af Fibonaccies tal-række 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89 os.

Læselinjen
Man læser fra øverste venstre hjørne, diagonalt ned over siden mod højre nederste hjørne
og op mod øverste højre hjørne. Der er 3 formatter: højdeforamttet, tværformattet og
kvadratisk format. Der kan være bevægelse, statisk og dynamiske billeder. Grundfarver og
komplementær farver (farven overfor). Røde og grønne farver associerer til friskhed og
dynamik. Mørkeblå og violet associerer til ro og harmoni. Der er kolde farver (blå og grøn)
og varme farver (rød, gul og orange). Farvevalget bruges i reklamen. Se mere her:
http://www.lb-colourconsult.dk/default.asp?p=20

Reklametekst / copy
Der er verbaltekstlige virkemidler, lyde og rim, leg med sproget, slogans og lån fra andre
områder.

Sætningsbygning
Lix = antal lange ord x 100 / samlet antal ord + punktummer Lox = antal lange ord / antal
punktummer. Forvægt og bagvægt f.eks. Udsagnsord er placeret først i sætningen
f.eks. MacBaren reklamen: Tryghed har sin egen duft
Det gyldne snit:
link:
http://www.foto-crooner.dk/det-gyldne-snit.html
De enkelte farvers symbolværdi kan
beskrives således:
Varme farver har en stimulerende virkning, og kolde farver har en
rolig, afdæmpende virkning. De enkelte farvers symbolværdi kan
beskrives således:
Hvid: Renhed, kyskhed og uskyld.
Rød: Glæde, blod, ild, kærlighed og revolution; energi, impulsivitet
og seksualitet
Violet: Værdighed og for katolikker sorg.
Sort: Den stærke sorg.
Blå: Himmelen, uendeligheden, loyalitet, ro og følsomhed.
Gul: Falskhed.
Grøn:
Håb, ulykke.
Jeres opgave

Se mere om opgaven her:
http://www.massekommunikation.dk/klik/
kap9.html

similar documents