Peter Koudahl, AAU

Report
Uddannelsessystemet
Paradokser og muligheder
Peter Koudahl
Aalborg Universitet
[email protected]
3. pointer
1. Hvis alle unge skal gennemføre en
uddannelse, må uddannelsessystemets fejl
og mangler bringes i centrum
2. At vælge en uddannelse er en proces – ikke
en enkeltstående hændelse
3. Uddannelsessystemet skal meget mere end
at kvalificere.
2
Kombinationsprojektet
• Samarbejde mellem UU, Erhvervsskolerne og
Højskolerne
• Blive parat til igen at komme i uddannelse –
gennem højskoleophold
• For unge der er røget ind og ud af uddannelse
• Ca. 300 har været i projektet
3
Kombinationsprojektet - Resultater I
• Godt halvdelen af eleverne går i gang med
uddannelse umiddelbart efter opholdet
• De fleste andre er i gang med at/har fundet
uddannelse eller arbejde
4
Kombinationsprojektet – hvad siger
eleverne?
• Legitimeret og fokuseret ‘pause’
• Mulighed for at blive mødt i nuet – ikke kun
ift. tidligere roller og fremtidige planer
• Mulighed for fordybelse og for at finde sig selv
• Mulighed for at opdage nye sider af sig selv
• Fællesskab
• Indre motivation frem for ydre styring
5
Er det lyst eller tvang, der driver
værket?
• Individuel elevplan fra 0. klasse. Halvårlige
evalueringer
• Individuel uddannelsesplan fra 8. klasse.
Halvårlige evalueringer
• Pligt til uddannelse. Ungepakke II. Indtil 18 år.
• Uddannelsespålæg.
• Tvungen aktivering
• ….og en kontanthjælpsreform…
6
Elev om den individuelle
uddannelsesplan
Hader dem! Fordi, de er simpelthen så
ubehagelige. Vi er blevet mødt med dem siden
8. klasse, og jeg har hadet det så meget, fordi
når man ikke ved det, og man skal fortælle, hvad
man skal lave fem år frem, så er det bare … shit!
Jeg har fandeme fældet mange tårer over de der
uddannelsesplaner
7
Hvordan tales der om de unge
mennesker, der ikke får en
uddannelse?
•
•
•
•
Det er den enkelte, der har et problem
Fokus på den enkelte unges ‘mangler’
Refleksreaktion: Der er brug for ‘treatment’
Grundlæggende tankefigur:
‘Du
skal tilpasses de eksisterende
forhold’!!!
• Fejl og mangler i systemet selv er ikke på
dagsordenen
8
Højskoleelev:
Altså selvfølgelig skal man finde ud af, hvad man vil.
Og det er også, altså selvfølgelig, det er jo en vigtig
ting. Det er jo resten af vores liv, ikke? Men det er
ligesom om, at presset bare bliver lettet [på
højskolen], bare en lille smule. Fordi at det fylder så
meget. Og folk omkring en, får det til at fylde så
meget for en. Altså, at det er en bekymring for dem,
at man ikke ved, hvad man vil om 10 år. Altså, slap
dog af! (Elev)
9
Derfor I:
Hvis alle unge skal gennemføre en
ungdomsuddannelse, må der skabes
overensstemmelse mellem det, uddannelserne
tilbyder, måden det sker på og de unges
kvalifikationer og kompetencer. Et ensidigt fokus
på de unges ’mangler’ er ikke en vej frem.
Uddannelsernes fejl og mangler må have
meget større plads i diskussionen
10
Uddannelsesvalget
• Unge mennesker forventes at kunne foretage et
kvalificeret uddannelsesvalg efter 9. klasse
• Hvis ikke de vælger uddannelse – er de et problem
• Und für Sie haben wir andere metoden, jvf Ungepakke II
• Men er det muligt at foretage kvalificerede
uddannelsesvalg lige efter 9. klasse?
11
Hvorfor den gymnasiale vej?
• Udskydelse af det erhvervsrettede uddannelsesvalg
• 3 år mere til at afklare sig med mulighed for
yderligere 2 år – der burde hedde:
‘dannelses-år’
• I alt 5 års udskydelse af det erhvervsrettede
uddannelsesvalg
• Sikkerhed for at kunne gå videre fra 1. til 2. og 3. G
12
Den ikke erhvervsrettede vej
• Et valg af erhvervsrettet uddannelse – som 15-16 årig
• Ikke samme mulighed for at udskyde uddannelsesvalget
via den gymnasiale vej.
• Nuværende retorik om frafald: Elever forventes at vælge
rigtigt første gang
• Ingen sikkerhed for at kunne gøre uddannelsen færdig –
praktikpladser
13
Sammenligning mellem Gymnasiale og
erhvervsrettede vej
• Manglen på praktikpladser i erhvervsuddannelserne
betyder, at hvis samme vilkår skulle gælde for den
gymnasiale vej som for erhvervsuddannelserne,
ville det betyde, at alle kunne begynde 1. G, men
kun 2/3 ville få plads i 2. og 3. G.
• Og ”frafaldet” på gymnasiet ville med et slag være
33%
14
Derfor II:
Det er en illusion, at unge mennesker kan vælge den
rigtige uddannelse i første hug! Derfor må det
respekteres, at valg af uddannelse er en proces, hvor de
unge afprøver sig i forskellige arbejds- og
uddannelsessammenhænge. Det ensidige fokus på ydre
motivation (som fx ungepakkerne er udtryk for) forcerer
et uddannelsesvalg, der i mange sammenhænge kan
betegnes som et ’pseudovalg’. De unge har ofte hverken
kendskab til uddannelserne (eller arbejdsmarkedet) eller
forudsætninger for at gå i gang med en given uddannelse.
Der skal være plads til at afprøve sig selv!
15
Et glemt perspektiv –
uddannelsessystemets funktioner
1. Det skal kvalificere
2. Det skal opbevare
3. Det skal sortere
16
Derfor III:
For at føre diskussionen om, at alle skal have en
uddannelse, er det nødvendigt at anerkende, at
uddannelser også skal sortere. Dette er
formaliseret i adgangskrav, prøver, eksamener,
tests, karakterer mv.
At lade som om, at uddannelser kun skal
inkludere, er at negligere en af
uddannelsessystemets meget væsentlige
funktioner
17
De 3. pointer
1. Hvis alle unge skal gennemføre en
uddannelse, må uddannelsessystemets fejl
og mangler bringes i centrum
2. At vælge en uddannelse er en proces – ikke
en enkeltstående hændelse
3. Uddannelsessystemet skal meget mere end
at kvalificere
18

similar documents