Kommunikation/IT eksamen

Report
Præsentation af afsluttende opgave
Markedsføring af Kulløse miljømesse
Disposition

Introduktion
 Systemudviklingsmetoder og fremgangsmåder
○ Waterfall metoden
○ Iterations metoden
○ Min anvendte metode og dens 5 aktiviteter

Dokumentation af afsluttende opgave
 Planlægning
 Kravfangst &Testspecifikation
 Design
○ 2 design modeller
 Implementering
 Afprøvning

Fremvisning af de seneste prototyper
Introduktion
Denne opgave omhandlede en miljømesse der skulle finde
sted i Kulløse. Den skulle gøre byen grønnere. Til opgaven
fulgte 3 oplæg.
-
Markedsføring
Information
Automatisering
Min opgave gik ud på at bringe informationen om denne
begivenhed ud til beboerne i Kulløse by.
Jeg arbejder alene i denne opgave, hvilket gør at jeg har styr
på alle detaljer i denne opgave.
Systemudviklingsmetoder
Man kan bruge forskellige metoder/tilgange til at strukturerer sit
arbejde på.
Der er waterfall metoden:
Planlægning
Design
Implementering
Afprøvning
Dette er en næsten ubrugelig metode at anvende da den bygger på
at man laver punkt for punkt slavisk. Og derved forhindrer en at gå
tilbage til et af foregående punkter og rette. Altså har man ved
denne model når man når sidste punkt, lavet sit færdige produkt.
Umuligt.
Iterations metoden
At iterere betyder at gentage. Altså vil man når man følger
en systemudviklingsmetode iteretisk, komme til arbejde med
alle punkterne igen og igen, for hele tiden at forbedre sine
prototyper.
Jeg har i min dokumentation fulgt system-udviklingsmetoden
med 5 aktiviteter iterativt. Altså har jeg haft flere af
punkterne til overvejelse på samme tid.
*Vis iterations faserne: Google ”rup”
Planlægning
Kommunikations planlægning
Vi kan benytte Laswell’s 5 hv-spørgsmål:
Hvem siger hvad til hvem, med hvilket medie og hvilken effekt?
Hvem: Kulløse Miljømesse
Hvad: grundlaget og information omkring messen
Hvem: min valgte målgruppe, unge der skal til at flytte hjemmefra
Hvilket medie: Vælges til dels ud fra målgruppe. Hjemmeside, pjece og
plakater.
Hvilken effekt: som altid at ”sælge” I dette tilfælde at man dukker op
til messen.
Planlægning
Teknisk planlægning
Her skulle der bl.a. vælges værktøjer til at fremstilling af mine
produkter. I min dokumentation har jeg lavet en tabel over de
værktøjer jeg har anvendt.
1. Del af pjecen
Plakat
2. Del af pjecen
Kravfangst &Testspecifikation
Brugerens krav til de forskellige produkter er
hovedsageligt at kunne få den nødvendige information
om tid og sted til messen, men grundlaget for messen,
skulle også være tydeligt fremstående. Selvfølgelig må
det gøres så det er min målgruppe der tiltrækkes.
Målgruppen ville man normalt kunne vise vha. Minerva.
Men målgruppen gør det svært. Herved ville man via
spørgeskemaer, finde frem til sine produkters
indvirkning.
Mere om det under afprøvning.
Design
De 2 design modeller bruges ofte når man kommunikerer
om design af produkter som f.eks. plakater, foldere og aviser
eller computerspil og websteder. For at få et ideelt resultat
må alle aspekterne altså have indgået i sine overvejelser.
Til design af min plakat og min pjece vil jeg derved skulle
bruge designmodel 1 og omvendt design model 2 ved
fremstilling af min hjemmeside.
Design -logo
Funktion: Logoet skulle være sigende for hvad der
skulle komme til at ske ved messe. Hvilket kan
være svært ud fra kun et logo.
Æstetik: Mit logo måtte være derved være grønt,
men helst i samme nuance for ikke at lave for
meget forvirring. Teksten måtte skrives grotesk,
altså uden fødder, for at skabe fokus på ordet i
helhed.
Teknik & Økonomi: Logoet er et element som
både kan placeres på papir og på en hjemmeside.
Design -pjecen
Funktion: Pjecen skal være informativ og oplysende om
årsagen og om de forskellige hændelser og stande på
messen.
Æstetik: Altså hvordan vi kan få pjecen til at udsende disse
oplysninger uden at det hele står i en stor klump. Også
farverne i pjecen skal være symboliserende med den
årsag. At få en grønnere profil. Men indpasset med min
målgruppes opfangelse.
Teknik & Økonomi: Pjecerne skal udgives i glansfuldt papir,
så messen ikke virker som noget tilfældigt og
ugennemtænkt.
Design -plakaten
Funktion: plakaten skulle være informativ om sted og
tidspunkt og oplysende om årsagen til messen. Men ikke
dybdegående.
Æstetik: Plakaten skulle have en baggrund der ikke var
dominerende og som symboliserede natur. Vindmøller.
Den skulle have en blikfangende overskrift. Men en kort
og overskuelig centreret tekst. I bunden skulle ligeledes
være en blikfangende webadresse, til forbi passerende, der
ikke i øjeblikket havde til at læse videre.
Teknik & Økonomi: Plakaterne skal udgives i glansfuldt
papir på træplade i ca. 4*A4 ark str.
Design -hjemmesiden
Visuelt: Hjemmesiden skulle være både for besøgende og
opstillere. Altså burde den have 2 sider. Logoet til messen
skulle være der. Og selve siden skulle harmonere i de
farver.
Information: siden måtte både indeholde informationer
som tid og sted. Men også om f.eks. Hvilke stande der
ville være og besøge. Evt. links til deres egne hjemmesider.
Interaktion: Specielt til de opstillende skulle det være
muligt for dem at tilmelde sig, hvilket måtte være let
overskueligt, så man ikke mistede deres tålmodighed og
derved deltagelse.
Implementering -logo
Billedet til mit logo (fra
Botanisk have) redigerede jeg således at
billedet havde samme
kulørværdi og kun med
nuancerende kontraster.
Mit logos komponentform lavede jeg ovalt,
og fadede det ud.
Derved blev det mere
blidt for øjet.
Implementering -logo
Til min tekst på billedet
lavede jeg en rektangulær
boks, for at bryde de
ellers så runde linjer.
Om det ovale billede
satte jeg en streg for at
skærpe det af. Alle de
grønne farver har samme
kulørværdi, kun forskellige toneværdier.
Teksten var grotesk.
Afprøvning
Der findes forskellige metoder til at teste sine produkter.
Rolf Mølich har lavet en tænke højt test, som man kan følge for at
lære hvordan man skulle lave eventuelle spørgeskemaer til sit
produkt – og få det bedste og mest pålidelige resultat.
Hans fremgangsmåder er egentlig tilegnet til hjemmesider, men kan
lige så vel benyttes til plakater eller pjecer, her vil det formegentlig
bare være andre ting der skulle ligges vægt på.
Eksempler fra hans tænke højt test:
• Stil åbne spørgsmål uden at være ledende
• Vær behjælpsom uden at give svarene
• Hav er neutralt forhold til brugeren
For husk, brugeren har altid ret

similar documents