Hvad er en synopsis?

Report
Eksamensprojektet 2014
Hf-enkeltfag
Orienteringsmødets indhold
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hvad er et eksamensprojekt?
Hvad er en synopsis?
Konkrete eksempler
Hvordan vælger man fag og emne?
Problemformulering
Mundtlig eksamen
Vigtige datoer
Hjælp og vejledning
Hvad er det næste der skal ske?
Eksamensprojekt – hvad er det?
•
•
•
•
•
•
•
•
Individuel opgave eller gruppeopgave
Omfatter 2-3 fag
Eksamen - individuel og mundtlig
Hvad er en synopsis?
3 projektdage til at skrive synopsen færdig
Udarbejdes de sidste 6 uger af undervisningen
Ingen niveaukrav (som i SSO)
Faglige vejledere
Hvad er en synopsis? - 1
• Emne og fag / niveau
• Problemformulering (gerne spørgsmål eller
paradoks)
• Problemstillinger, der er arbejdet med
(undrespørgsmål / delspørgsmål / hypoteser)
• Delkonklusioner og afsluttende konklusion
• Fagenes metoder
• Perspektivering og spørgsmål til videre arbejde
• En oversigt over anvendte kilder
Hvad er en synopsis? - 2
• Skitseagtig og stikord
• Ikke afrundede afsnit med hele sætninger (som i SSO).
• Fagterminologi
• ”åben for uddybninger og tilføjelser, og den indeholder
momenter, som lægger op til dialog. Synopsen tjener
desuden til at strukturere den efterfølgende mundtlige
fremlæggelse, og synopsen fungerer herved som et
”talepapir”, der hjælper til at fastholde den røde tråd i
fremlæggelsen. (citat: Eksamensprojektet – vejledning)
Eksempel 1 - Unge og misbrug (ps B, sa B)
Problemformulering: hvordan kan unge misbrugere hjælpes
ud af et misbrug?
Problemstillinger:
1. Hvad kan være årsagerne til at unge kommer ud i et
misbrug?
2. Hvilke psykologiske forklaringsmodeller er der for unge
og misbrug?
3. Hvad har samfundet af muligheder for at afhjælpe
problemet?
Eksempel 2: Albinoer (bi C, re C)
Problemformulering:
Hvad er albinoer, og hvad skyldes det biologisk set? Hvorfor behandles
Albinoer anderledes, og hvilke konsekvenser har det?
Problemstillinger:
Biologi:
•
•
•
Hvordan er DNA-molekylet opbygget, og hvorfor opstår der mutationer?
Hvordan bliver enzymer dannet, og hvad?
Hvad er fænotyper, geotyper og gener? Og hvordan viser de sig i
nedarvningsmønstre?
Religion:
•
•
•
•
•
Hvordan bliver albinoer i Afrika behandlet anderledes, og hvorfor?
Hvilke konsekvenser har det, at albinoer bliver behandlet anderledes?
Hvad er naturreligion?
Hvad er mana/magi, tabu og shamaner? Og hvad betyder det for naturfolket?
(Hvad) gør regeringen og shamanerne for at modkæmpe myten om albinoer?
Valg af emne og fag
• Det højeste faglige niveau i faget
• Fag afsluttes senest til sommer
• Emnet må ligge i forlængelse af stof fra fagene, ikke
være en gengivelse
• Kernestof/supplerende stof fra fagene
Valg af ”problem”
• Problemformuleringen skal godkendes af vejledere med
underskrift (og afleveres)!!
• Skal indeholde flerfaglige krav (= kan kun besvares ved
hjælp af flere fag)
• Kan ikke skrives direkte på baggrund af undervisningen
(= selvstændigt arbejde i forlængelse af/med
forbindelse til stof fra timerne)
Mundtlig eksamen - 1
 Synopsis / ”jobansøgning”
 Eksamen / ”jobsamtale”
Mundtlig eksamen - 2
Bedømmelsen – helhedsvurdering:
1.
2.
3.
4.
5.
Den mundtlige præstation
De faglige mål (flere fag, flere niveauer)
Behandling af emnet ud fra problemformuleringen
Strukturering og formidling af det faglige stof
Inddragelse af relevant baggrundsstof.
Vigtige datoer og køreplan
Aftaleeftermiddag for kursister.:
Tirsdag 18/2Kl. 12.40-14.15 i Nykøbing
Onsdag 19/2Kl. 13.30-15.05 i Thisted
Projektets emne, fag og evt. gruppe afleveres på kontorerne i Thisted og Nykøbing:
Tirsdag 25/2
Synopsisskrivekursus:
Onsdag 5/3Kl. 12.40-14.15 i Nykøbing
Torsdag 6/3Kl. 12.40-15.05 i Thisted
Problemformulering godkendes af vejledere med underskrift:
Mandag 7/4Thisted og Nykøbing
Eksamensprojektdage (al uv. aflyst for EP-skriverne):
Mandag 5/5 – onsdag 7/5 Thisted og Nykøbing
Hjælp og faglig vejledning
•
•
•
•
Det grønne hæfte
Kursistens gruppe
Sparringspartner?
Faglige vejledere i hele
perioden
• Bed om et møde, skrive
spørgsmålene ned
Men I har
bolden!!
Hvad så nu?
1. Tænkebox – spændende problemstillinger?
2. Overvej hvilke fag, der kan ”svare på” jeres
problemstilling
3. Tal med jeres lærere om ideen
4. Aftaleeftermiddag med jeres potentielle
vejledere
5. Vælg emne og fag
6. Materiale?

similar documents