Inspirationsdage

Report
SamfundsCup 2013-2014
TIDSPUNKT
PROGRAM
11.00-11.30
Indtjekning og velkomst samt kort præsentation af SamfundsCup, årshjul
og årets tema ved projektledere Ditte Nørtoft Nielsen og Rune Valentin
Gregersen
11.30-12.00
Oplæg om social innovation og træning af innovative kompetencer i
samfundsfagsundervisningen v. Ditte Nørtoft Nielsen
12.00-12.45
Frokost
12.45-13.15
En afprøvning af innovationskonceptet ud fra årets tema demokrati ved
Rune Valentin Gregersen del 1
13.15-14.00
Oplæg ved Phd. Studerende Jens Olav Dahlgaard, som bl.a forsker i
politisk mobilisering og metoder, der kan øge valgdeltagelsen i
almindelighed og blandt unge i særdeleshed.
14.00-14.15
Kaffepause
14.15-14.45
En afprøvning af innovationskonceptet ud fra årets tema demokrati ved
Rune Valentin Gregersen del 2
14.45-15.00
Inspirationsdage og projektfasen - Koordinering og fif ved projektleder
Ditte Nørtoft Nielsen
15.00
Tak for i dag
Hvad er SamfundsCup?
• Fagligt funderet og innovationsorienteret
konkurrence for samfundsfagselever (A og B)!!
• Finansieret af FALS og Columbus og arrangeret
i et samarbejde mellem projektledere og
lokale tovholdere (inspirationsdage).
• Præmien: en tur til Christiansborg og 10.000
kr., offentliggørelse i SamfundsfagsNyt samt
kontaktperson til videre arbejde med og
realisering af projektets idé
• www.samfundscup.dk
Produkt og vurderingskriterier
• SamfundsCup-projektet:
Løsning på et identificeret samfundsproblem under det
overordnede tema.
1. En skriftlig, handlingsorienteret anbefaling (notat) (max
1200 ord ca. 3 normalsider)
2. En mundtlig formidling af produktet ved brug af digitalt
formidlingsværktøj (Fremlæggelsen må max tage 10 min)
• Vurderingkriterier:
1.
2.
3.
4.
Originalitet
Faglighed.
Omverden.
Formidling.
• 2-4 elever samarbejder om projektet
Årets gang
1. Opstartskursus for deltagende lærere (september)
2. Inspirationsdage (november/december)
3. Projektfase (november/marts)
4. Kåring af skolevindere (medio/ultimo marts)
5. Regionalfinaler med de lokale skolevindere (April)
6. Landsfinale på Christiansborg (Maj)
Inspirationsdage
1. Idégenereringsworkshop – del 1
2. Korte inspirationsoplæg fra 2-3 ”eksperter”
3. Idégenereringsworkshop – del 2
Organisering af projektfasen
• Mange muligheder
To eksempler
1. Lave aftale med lokalpolitiker om at
udarbejde løsninger på konkret problem
2. Aftale med kolleger om at lave workshops i
hinandens klasser
Eksempel fra sidste år:
– Social bæredygtighed – ulighed og marginalisering
– Demokratisk bæredygtighed – demokrati og fred - det arabiske forår som case
– Bæredygtigt miljø og den politiske forbruger
– Det bæredygtige velfærdssamfund
Regionalfinaler
• Afholdes medio april (uge 16)
• Formentlig 4-5 regionalfinaler rundt om i landet
• Regionale tovholdere arrangerer
• Dommerpanel bestående af eksempelvis
lokalpolitiker, innovationsforsker, FALSbestyrelsesmedlem
Landsfinale på Christiansborg
• Afholdes primo maj (uge 19) i fællessalen på
Christiansborg
• Arrangeres af projektledere
• Dommerpanel:
Hvorfor deltage?
• Anbefaling fra fagkonsulent 
• Passer til fagets didaktik og faglige målkonkrete problemstillinger og relevant faglighed
• Træning af notatgenren
• Udarbejdelse af projekt
• Ny inspiration – nye samarbejdsrelationer
• Sidst men ikke mindst – eleverne synes det er
spændende og udfordrende 
http://www.youtube.com/watch?v=Tfn33n2--ao
Dette års tema - Demokrati

similar documents