Roller i en gruppe - Det Informationsvidenskabelige Akademi

Report
Gruppearbejdsworkshop
Ved studievejledningen
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Introduktion – hvorfor er studiegrupper en god ide?
Øvelse: sig pænt farvel til din gamle studiegruppe
Præsentation af nye studiegrupper
Pause
Gruppelivets faser
Roller
Forventningsafstemning
Pause
Tag konflikten i opløbet
Kontrakt
Opsummering – hvad I får med herfra
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Hvorfor er studiegrupper en
god ide?
• Udvikling af samarbejdsevne
• Flere om opgaverne – du føler dig ikke alene
• Åbning for nye faglige problemstillinger
• Eksplicit viden
• Øget motivation
• Fokus på deadlines
• Ansvar for egen læring – fælles ansvar.
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Forskellige former for
grupper
• Eksamens- og projektgrupper
• Læsegrupper
• Responsgrupper
• Skrivegrupper
Studiegrupper
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Optimering af
studiegrupper
Fordele og ulemper ved tvungne studiegrupper
•
•
•
Mere professionelt samarbejde
Man er sikret en gruppe
Udfordring hvis man har forskellige ambitioner
Hvordan bruger man hinanden bedst muligt?
•
Styrker og svagheder
Et teamarbejde
•
Se på hinanden som kollegaer
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
En studerendes
erfaringer…
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Mine erfaringer om det at være i en studiegruppe
Lidt om Studiegruppen

Startede op på 1.semester og har eksisteret siden

Mødtes i starten 1 gang om ugen – nu mere sporadisk

Vi er 8 studerende
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Hvad har vi brugt Studiegruppen
til(1)?

Fagligt har vi brugt Studiegruppen til:

Gennemgang af litteratur til de fag vi har følt det nødvendigt ( eks. vidensformer,
videnskabsteori og metode)

Sparring i forbindelse med eksamensopgaver
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Hvad har vi brugt Studiegruppen
til(2)?

Socialt har vi brugt Studiegruppen til:

At snakke om alt mellem himmel og jord

Julesmåkagebagning og andre hyggearrangementer

Spise kage!
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Det har jeg fået ud af at være i
en studiegruppe (1)

7 rigtige gode venner

Bedre forståelse af det vi bliver undervist i

Mere gåpåmod i forhold til aktiv deltagelse i undervisningen
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Det har jeg fået ud af at være i
en studiegruppe (2)

Bedre opgaver

Bedre karakterer

Og indtil nu, en fantastisk studietid
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
7 gode råd (1)

Sørg for at have en tovholder, evt. skifte tovholder for hvert semester

Klarlægge formålet med jeres studiegruppe – fagligt, socialt

Vise engagement, respekt og være aktive i og for studiegruppen
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
7 gode råd (2)

Tage fælles noter til det litteratur i gennemgår, de kan blive guld værd i
eksamensperioden

Vær ikke bange for at gå til underviserne hvis der er noget I har svært ved

Mødes om andet end det studierelaterede
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
7 gode råd (3)

Vigtigst af alt:

Husk at have det sjovt 
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Spørgsmål?
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Øvelse: sig pænt farvel til
din gamle studiegruppe
I sidder sammen i jeres nuværende studiegruppe
• Fortæl en positiv
historie om sidemanden til højre for dig.
• De andre noterer tre ord (på samme papir) der beskriver
personen ud fra den historie der bliver fortalt.
• Alle skal ende med at have et papir med ord på.
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Præsentation af
studiegrupper
Gruppe 1:
Gruppe 2

Ole Broberg Thomsen

Anne-Lene Nyrup Dyrholm

Marie Louise Vinther Dahl

Louise Aagaard Fjordbak

Ida Jensen

Adam Longø Jensen

Sakaris Emil Joensen

Farhan Nuur

Lene Jørgensen

Mette Quist

Ditte Trudslev
Præsentation af
studiegrupper
Gruppe 3
Gruppe 4


Iryna Nikitina Nielsen
Dorthe Askov Jensen

Anne-Marie Hansen

Siff Mariane Pindbo

Henrik Viking Hansen

Pia Rask Jacobsen

Christian Medium Lauridsen

Helene Stephansen

Ann-Cathrine Thomassen

Sebina Tresnjic

Anne Birgitte Young

Mia Vestergaard Nielsen
Præsentation af
studiegrupper
Gruppe 5
Gruppe 6


Anne Grønhøj Jensen
Maria Boll Hansen

Alexander Eeg Jensen

Collin Semanda Hansen

Sara Marie Hauge Nissen

Metha Åse Jensen

Katrine Jahn Knudsen

Lene Sandø Larsen

Pernille Irene Kjær Jensen

Maria Vad Christensen

Helle Guld Skytte

Johanne Vibe Kristensen
Præsentation af
studiegrupper
Gruppe 7
Gruppe 8


Pernille Agnethe Jensen
Katrine Gadegaard Frandsen

Mikkel Grøn

Jes Løhmann Christensen

Janne Juul Andersen

Kimmie Molbech Larsen

Michelle Lottrup

Malgorzata Anna Moseholt

Laura Panduro Kjeldsen

Johanne Westen Noer

Stephan Pape

Camilla Vestergaard Jensen
Pause….
Efter pausen:
 Gruppelivets faser
 Roller
 Forventningsafstemning
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Gruppelivets faser
Indledning
Hvedebrødsdagene
Integration
Konflikt
Stilstand, fiksering og
regression
Modenhed
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
Usikre og uklare normer og roller
Kommunikationen er søgende og tilfældig
Konkurrence om position/magt
Den enkelte skal finde sin plads
Vi-følelsen og trygheden vokser
Medlemmerne idealiserer hinanden
De sociale funktioner er vigtigere end arbejdet
Man bekræfter hinanden i gruppens styrke
Man tænker, føler og mener ens og undgår konflikter
Forskelligheder opdages og erkendes/anerkendes
Roller og undergrupper formes
Normer og mål stabiliseres
Kommunikationen arbejdsrettes
Styrker og svagheder bliver synlige
Kan opstå når forskellighederne erkendes
Frustrationer og beskyldninger
Alt efter håndtering kan konflikter udvikle/modne gruppen
Kan hæmme muligheden for at komme videre med arbejdsopgaverne
Alle grupper oplever stilstand eller tilbagegang i perioder
Kan opstå efter travle energikrævende perioder
Kan trække gruppen tilbage til tidligere faser
Kan virke stressende og utrygt
Gruppens medlemmer kan fungere, både i gruppen og alene
(samhørighed og uafhængighed)
Gensidig respekt for den enkeltes personlige og faglige kunnen
Gruppen er åben udadtil og kan søge inspiration udenfor gruppen
. stemning og arbejdsmoral
God
Roller i en gruppe
• Man har altid en rolle i et teamarbejde – bevidst eller ubevidst
• Det er ikke altid den samme rolle man har, i alle grupper og
teams man indgår i
• Alle roller er vigtige
• Ved man hvilken rolle man typisk er, kan man nemmere ændre
sin rolle
• Er man opmærksom på sin rolle, kender man også bedre sine
styrker og svagheder
• Husk: vi er ikke ens og kan ikke sættes i bås – rollerne skal
bruges som et værktøj til at forstå ens styrker og svagheder i
en gruppe
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Roller i en gruppe
- Belbins 9 teamroller
 Idémand
 Analysator
 Specialist
 Opstarter
 Organisator
 Afslutter
 Koordinator
 Kontaktskaber
 Formidler
Husk:
Vi udfylder typisk mere end én rolle
Alle roller har både stærke og svage sider
Træd ud af din(e) rolle(r)
Når man er mere bevidst om sin rolle, kan man bedre ændre den
•
•
•
Hvis man er træt af sin rolle
Hvis man vil prøve noget nyt
For sjov
En øvelse kan evt. være at bytte roller en dag i gruppen
•
Ikke en længerevarende løsning, men en sjov øvelse for gruppen
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Øvelse: Diskussion i grupper om
egne roller
 Diskuter i grupper, hvilke roller I selv mener I har
 Hvilke styrker og svagheder kan det give jeres gruppe som et
samlet team?
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Forventningsafstemning

Vær ærlige og realistiske
 Overfor jer selv
 Overfor gruppen
 Omkring jeres erfaringer med de roller, I plejer at tage
 Omkring prioriteringer – afsat tid skal passe til indhold
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
12 vigtige spørgsmål i forhold til
forventningsafstemning 1/2
 Hvor skal fysiske materialer, bøger mm befinde sig i den
kommende måned/ periode?
 Hvordan skal arbejdet fordeles i gruppen
(kvantitativt/kvalitativt)?
 Hvor meget forventer du de andre medlemmer bruger på
projektet?
 Hvor meget tid vil du selv investere i arbejdet?
 Hvad er dit ambitionsniveau? (Hvis der skulle gives karakterer,
hvad er så dit mål?)
 Hvordan træffes beslutninger? (Flertal/diskussion/anarki?)
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
12 vigtige spørgsmål i forhold til
forventningsafstemning 2/2
 Skal alle vide, hvad de andre laver i resten af skoletiden og i
fritiden?
 Hvad gør man, hvis man ikke kommer en dag?
 Hvad betyder det, hvis der er en i gruppen, der ikke har lavet sit
arbejde?
 Hvilke betænkeligheder har du med hensyn til denne opgave?
 Hvilke forventninger har du til opgaven?
 Kan du forestille dig andre områder, der er vigtige for gruppen
at afklare, hvis ja hvilke og hvordan?
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Øvelse:
Forventningsafstemning
Sid først 2 minutter alene og tænk over
følgende udsagn.
Brug derefter 10 minutter i gruppen
hvor i diskuterer udsagnene.
1- helt enig
5-helt uenig
Det er ikke meningen at I skal udfylde
skemaet nu – men det kan være en idé
at gøre det på jeres første møde.
Kom selv med flere relevante udsagn.
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Pause….
Efter pausen:
1. Tag konflikten i opløbet
2. Kontrakt
3. Opsummering – hvad I får med herfra
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Ting, der kan gå galt i en
studiegruppe
 I sidder et sted, hvor I altid bliver distraheret
 Jeres gruppe er en hyggeklub
 I bruger jeres tid sammen på at brokke jer over lærerne eller
pensum
 I er for pæne og er altid enige med hinanden
 Der er en alfahan/-hun, der dominerer gruppen
 Der kan komme konflikter
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Tag konflikten i opløbet
(Harboe og Ravns regler)
Husk at konflikter er skidt – men faglig uenighed er ofte en positiv ting!
Få et fælles ambitionsniveau
•
Kan være svært hvis ingen vil gå på kompromis
•
Ligger man alt for langt fra hinanden skal man måske begrænse samarbejdet – det er ok at sige fra!
Overhold jeres deadlines og tidsforbrug
•
Igen: vær realistiske – det er ok at sige ”jeg kan ikke bruge meget tid på studiet da jeg har børn, job
eller andet”
Overhold jeres aftaler
•
Hvis aftalerne er realistiske er de nemmere at overholde
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Tag konflikten i opløbet
(Harboe og Ravns regler)
Fokus på det faglige
•
Vigtigt at man kan sammen, men for gode venner kan være en ulempe, da det ofte bliver for meget
hygge – desuden kan det være svært at give hinanden kritik
Kommunikér korrekt
•
Vær præcis og saglig i din kritik
•
Husk der er forskel på personlig konflikt og faglig uenighed
Evaluér løbende
•
Se hele tiden på, hvad der kan blive bedre
•
Det kan også være, at man må tage sine aftaler op til revision pga. uforudset arbejdsbyrde, sygdom
eller lignende
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Øvelse: Kontrakt
Diskutér i gruppen:
 Hvilke punkter fra dagens forskellige oplæg, der er
vigtige for jer
 Hvilke, der er nødvendige
at have med i en kontrakt
 Hvilke, der er gode at have med i en kontrakt
Tag gerne udgangspunkt i de udleverede ark.
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Studiegrupper i fremtiden?
• Overvej om du vil bruge studiegrupper til i fremtiden - og til
hvad
• Vil du holde fast i gammel studiegruppe, eller hellere danne en
ny selv?
• Hvilke kriterier vil du danne en studiegruppe ud fra?
• Tænk længere end bare til projektarbejdet på 2. semester
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Afrunding – hvad I (forhåbentlig)
kan tage med jer herfra
 Hvorfor studiegrupper er en god ide
 Indsigt i gruppelivets forskellige faser
 De forskellige roller i en gruppe – Belbins 9 teamroller
 Indsigt i hvilke roller I selv og jeres gruppemedlemmer har
 Hvilke forventninger I har til gruppearbejdet
 Hvordan I kan håndtere konflikter i gruppen
 Kontrakt – ideudkast til hvordan jeres gruppearbejde skal
forløbe
 Brug af studiegrupper i fremtiden
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.
Litteratur
Belbin, Meredith (2005). Ledelsesgrupper: betingelser for succes eller fiasko
De Bono, Edward (1999). Six Thinking Hats
Harboe, Thomas og Ravn, Jacob (2000). Kunsten at studere
Isager, J. M. og Juul Jensen, C. (2009). Læsegrupper – brug dine medstuderende (PJECE)
Stray Jørgensen, Peter og Reinecker, Lotte (2009). Studiehåndbogen
Studievejledningen ۰ Det Informationsvidenskabelige Akademi
.

similar documents