Afskrivningsmetoder

Report
Afskrivningsmetoder
Erhvervsøkonomi og IT – en differentieringsopgave.
Hvad går opgaven ud på?
 I denne opgave skal du arbejde sammen med en klassekammerat.
 I skal vælge en af opgaverne på slide 3 eller slide 4.
 Begge opgaver handler om afskrivningsmetoder, men de er differentieret i
forhold til dybden.
 Til begge opgaver skal I bruge PowerPoint, Excel og video/kamera.
Opgave 1
 Fortæl om den lineær metode og saldometoden.
 Vis og forklar formlen for den ene metoden.
 Lav en afskrivningsplan ud fra den ene metode, hvor du selv laver
eksemplet.
 Vis bogføring af afskrivningen på enten kontoskitser, kontokort eller
konteringsark.
 Hvordan påvirker afskrivning årets resultat?
 Hvordan påvirker afskrivning likviditeten?
 Hvordan kan man på afskrivningsplanen se, hvilken metode der er
anvendt?
Opgave 2
 Fortæl om den lineær metoden og saldometoden.
 Vis og forklar formlen for begge metoder.
 Hvilke ting er velegnede til de forskellige afskrivningsmetoder?
 Lav en afskrivningsplan ud fra den lineære metode, hvor du selv laver eksemplet.
 Lav en afskrivningsplan ud fra saldometode, hvor du selv laver eksemplet.
 Vis bogføring af afskrivningen på enten kontoskitser, kontokort eller konteringsark.
 Vis hvordan den bogførte værdi beregnes for hvert eksempel
 Hvordan påvirker afskrivning årets resultat?
 Hvordan påvirker afskrivning den likvide beholdning?
 Hvordan vil det påvirke den årlige afskrivning, hvis du fastsatte en højere scrapværdi ud fra
den linieære metode?
 Hvordan vil det påvirke den årlige afskrivning, hvis du fastsatte en kortere levetid ud fra
saldometoden?
God fornøjelse!
Jesper
Tid til opgaven?
 I har til løsning af opgaven to undervisningstimer, nemlig d. 20/3-2013.
 Opgaven skal afleveres som en PowerPoint præsentation, hvor der er
filmklip, billeder med tale samt hyperlinks til afskrivningsplan i Excel.
 Opgaven skal afleveres til mig senest d. 21/03-13 på USB-stik eller mail:
[email protected]
 God fornøjelse!

similar documents