dorte_nissen_narrativitet_og_organisation

Report
Narrativitet:
Organisationen som myriader af
historier
Dorte Nissen
Organisationer bliver skabt, forandret
og vedligeholdt i samtaler
historier og virkelighed
’ det er bare en historie’
Uden historier
lader verden sig ikke forstå
Den narrative metafor:
Vi lever i historier
Vores viden om livet opstår via ’levede’
erfaringer. Spørgsmålet er, hvordan vi får øje
på, skelner og organiserer disse erfaringer
Livet er vandfald af forvirrende og
usammenhængende øjeblikke. Vi
’historiserer’ for at skabe mening og
sammenhæng
Forskellighed er et grundvilkår
Enighed må ses som et
midlertidigt, heldigt biprodukt
Den narrative metafor:
Vi lever i historier
Vi trækker på
tidligere erfaringer
som har fået form og næring fra
de store kulturelle historier
Den narrative metafor:
Vi lever i historier
Vi sætter
det ene øjeblik (denne ene begivenhed)
sammen med andre
i en sekvens
over tid
omkring et plot
til en lille historie.
Historier
Historier
Den narrative metafor:
Vi lever i historier
Vores historier sætter rammer for
hvordan vi historiserer de næste
begivenheder
vores samspil med andre mennesker
vores ideer om, hvem vi er, og hvad vi
gerne vil
Vi lever vore historier
Foretrukne historier:
Fra
because of
til
in order to
Den narrative metafor:
Vi lever i historier
Nogle historier bliver dominerende, f.eks.
de historier vi oftest fortæller om os selv
De bliver til vore identiteter
Hvilken slags historie?
Foretrukken
Dominerende
Marginaliserede
Ikke-foretrukken
Mange historier
Ingen (enkelt) historie kan indfange hele det
levede livs kompleksitet
Der vil altid være (små) begivenheder og
erfaringer, der ligger uden for de
dominerende historier
Der kan altid fortælles en mangfoldighed af
historier
Jo flere historier, jo bedre
?
Righoldige historier
single-storeyed
single-storied
Righoldige historier
Multi-storeyed
multistoried
Jo flere fortællinger, jo flere handlemuligheder
Fastlåste fortællinger fastlåser handlemulighederne
Fra tykke historier til tynde historier
og omvendt
Tynd beskrivelse:
en fortolkning af hændelser, som skabes ud fra
observatørens ikke-undersøgte forudantagelser
beskrivelser hvor der ikke er plads til livets
kompleksitet og modsætninger
beskrivelser, der udelukker de involveredes egne
fortolkninger
Fra tykke historier til tynde historier
og omvendt
Tyk/rig beskrivelse:
en beskrivelse, der skabes ud fra den betydning
som de involverede personer tillægger
erfaringsnær beskrivelse og med personens
hverdags-ord
Beskrivelser der kan indfange kompleksitet og
modsætninger
tykke og rige historier
til
anekdoter
til
slogans
fra
Historier skal fortælles og bevidnes
Historier dukker ikke op pænt og ordentligt
Historier er altid ved at blive til
?
Historier skal fortælles og bevidnes
Virkeligheden skal historiseres for at
skabe orden
Det bliver først klart for os, hvad vi mener,
når historien bliver fortalt
Historier skal fortælles og bevidnes
En historie bliver kun ’levedygtig’ og
brugbar, hvis den
er knyttet til levet erfaring
anerkendes af et publikum, som synes
historien/ handlingen giver mening
Historier skal fortælles og bevidnes
Kun gennem opsamlingen af en anden får et
udsagn værdi som eksisterende.
En historie som ikke har et publikum bliver
ikke til en historie, men forbliver i skyggen,
som spæde, brudte og ufuldstændige
erfaringsspor
Lederen som
kuglestøder eller surfer?
”Løb, kuglestød etc. udgør alle en anstrengelse eller
en modstand, med et udgangspunkt, en løftestang.
[…] Alle nye sportsgrene – surfing, windsurfing,
drageflyvning... – er af en anden type, hvor man
sætter sig ind på en allerede eksisterende bølge. […]”
Lederen som
kuglestøder eller surfer?
” […]Det grundlæggende er, hvordan man bliver
indoptaget i den bevægelse, som udføres af en stor
bølge eller en opadstigende luftstrøm – hvordan
man "kommer ind i" snarere end at være
udgangspunktet for en anstrengelse”. (Deleuze
2006, 147)
At strække øret
Øret fungerer ikke som en passiv
båndoptager – det fungerer nærmere som et
aktivt gribeapparat, der rækker ud og griber
(nogle) ting.
“To listen is […] literally to stretch the ear.”
(Nancy, Jean-Luc 2007: Listening)
Den lyttemæssige autopilot
Hvad samler jeg op?
Hvad springer jeg over?
Hvad forsøger jeg at lave om til noget andet?
Vanlige måder at lytte i
ledelsesfeltet
At lytte efter
hvad det egentlig handler om
for at bedømme, hvad der er korrekt og forkert
ideer, man er enig i
det, der passer med det, man allerede ved
fejl og mangler
det, man mener, man kan gøre noget ved
At kvalificere sin lytning
At skrue op for de indstillinger, som man
finder hjælpsomme
At skrue ned for de indstillinger, der kan
være i vejen i ledelsesarbejdet
At supplere med yderligere indstillinger,
som er relevante i ens arbejde
at være medforfatter
Lederens opgave:
spotte tidspunkter, hvor det er relevant og
muligt at bruge tid på at historisere mere
omfattende
initiere samtaler, hvor der kan sker relevante
og brugbare historiseringer
selv bidrage til historiseringer
skabe samtaler hvor historiseringer kan
koordineres

similar documents