PowerPoint-præsentation

Report
Opgaver og drøftelser
kristendomskundskab og dansk
8. – 9. klasse
Livet på godt og ondt – Adams Æbler
1
Jobs Bog - Drøftelse
1.
2.
3.
4.
2
Læs rammen i Jobs bog og snak om historien i klassen. Hvad
synes I om historien? Hvad er dens pointe?
Diskuter Guds rolle i historien. Kan man bekende sig til en
Gud, der opfører sig på den måde?
Satan siger i starten af historien, at Job kun er god og from,
fordi han er rig og lykkelig. Har han ret i det? Er det nemmere,
at være god, hvis man har det godt? Og omvendt: Er det
nemmere at forstå, at nogen handler ondt, hvis de har det
dårligt? Prøv at give eksempler.
De fleste fortællinger i Bibelen fungerer som det, man kalder
lignelser. Det vil sige, at man kan overføre fortællingen på sit
eget liv. Er der noget i fortællingen om Job, man kan bruge i
dag?
Jobs Bog - Drøftelse
1. Diskuter sammenhængene mellem Jobs bog og
"Adams æbler".
2. Hvilke ligheder er der og hvilke forskelle? Kan
man sige, at "Adams Æbler" er en moderne
version af Jobs bog?
3
Overnaturlige hændelser
1. I Bibelen accepterer vi uden videre overnaturlige
hændelser. Det må vi til en vis grad også gøre i "Adams
Æbler".
2. Prøv at skrive de forskellige overnaturlige hændelser i
filmen op på tavlen. Kan de forklares rationelt?
3. Del evt. klassen i to og tag en diskussion, hvor det ene
hold argumenterer for, at det er Gud, der styrer
begivenhederne i filmen, mens det andet argumenterer
for, at det hele kan afvises som tilfældigheder.
4
Bibeltekster - Opgaver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
5
Hvad er syndefaldet, og hvilken betydning fik det?
Hvad er Livets Træ? og hvilken betydning har det?
Hvad er kundskabens Træ? og hvilken betydning har det?
Hvem udfordrer Gud til at sætte Job på prøve?
Hvordan viser Jobs lidelser sig?
Hvad mener Jobs venner, at Jobs lidelser skyldes?
Forklar sammenhængen mellem synd og straf i forhold til
Job.
Forklar teodicéproblemet i forhold til Job.
Forklar det deuteronomistiske historiesyn i forhold til Job.
Jobs Bog og Adams Æbler - opgaver
Ivan er en moderne Job
2. Hvilken betydning har Jobs Bog for Ivan?
3. Hvilken betydning har Jobs Bog for Adam?
4. Hvordan bruger Adam Jobs Bog?
5. Hvilken rolle har Adam ?
6. Hvilken betydning har æbletræet?
7. Hvilken sammenhæng er der mellem æbletræet og syndefaldsmyten?
8. Hvem bliver sat på prøve i filmen?
9. Hvem sætter hvem på prøve?
10. Byttes Ivans og Adams roller?
11. Hvad er Adams skæbne?
12. Accepterer Adam sin skæbne/sit ansvar?
1.
6
Jobs Bog og Adams Æbler - opgaver
Hvem eller hvad er det, der får Bibelen til at slå op på Jobs bog,
hver gang den falder på gulvet?
2. Hvorfor forhindres Adam i at plukke æbler?
3. Hvem/hvad styrer dette?
4. Hvorfor må Adam have fat i et æble fra træet?
5. Hvilken symbolsk betydning har træet?
6. Hvilke etiske principper handler Ivan uf fra?
7. Hvilke etiske principper Adam ud fra?
8. Hvilke etiske principper handler Gunnar ud fra?
9. Hvilke etiske principper handler Khalid ud fra
10. Ændrer de etiske principper sig for de fire personer?
1.
7
Figurer i Adams Æbler og Bibelen
Udfyld X skemaet og drøft det
Figur
Ivan
Adam
Gunnar
Khalid
8
Ond
God
Tro
Job
Adam og Ivan
Ivan/Ondt
9
Ivan/Godt
Adam/Ondt
Adam/Godt
Adam og Ivan - Gudsforhold
1.Hvordan ændres Ivans forhold til Gud sig?
2.Hvordan ændres Adams forhold til Gud sig?
3.Hvad er det, Ivan og Adam erkender i deres
Gudsforhold?
4.Hvorfor hedder filmen: Adams Æbler?
10
Allusioner
Allusioner er der tale om, når en tekst henviser til religiøse
tekster. Ordet allusion stammer fra latin alludere, som
betyder at spille på eller at henvise til. Det er en form for
intertekstualitet.
1. Hvor har du fundet allusioner i Adams Æbler?
2. Hvilke bibeltekster henviser de til?
11
12
FP 9 Kristendomskundskab
 Bestemmelser om FP 9 udleveres
 Kilder og spørgsmål udleveres
13

similar documents