Onemocn*ní dýchacích cest u d*tí

Report
Onemocnění dýchacích cest
u dětí
Etiologie
• Virová (RSV, Coxsackie A a B, adenoviry,
parainfluenza)
• Bakteriální
• Mykoplazmatické
• Další
Věk
• Od 3 měsíců nárůst incidence
• Od 5 let M. pneumoniae
Příznaky
•
•
•
•
•
•
•
•
Horečka
Nechutenství
Zvracení
Průjem
Bolesti břicha
Rýma, ucpaný nos
Kašel
Bolest hrdla
Identifikace problému
• Dýchání
– Frekvence
– Hloubka
– Problémy spojené s
dýcháním
– Rytmus
• Další příznaky
–
–
–
–
–
–
–
Známky infekce
Kašel
Pískání
Cyanosa
Bolest na hrudi
Sekrece z nosu
halitosa
Vyšetření
• Zhodnocení problémů spojených s dýcháním –
známka dušnosti
• Zhodnocení oxygenace
• Zhodnocení TT
• Zhodnocení aktivity dítěte
• Zhodnocení míry pohody
Oš diagnosy
•
•
•
•
Riziko neefektivního dýchání
Riziko zahlenění
Riziko sekundární infekce
Zhoršení aktivity dítěte
Onemocnění horních cest dýchacích
• Rhinitis, Pharyngitis, Tonsilitis
• Kruposní záněty –Laryngits, Epiglotitis
• Tracheitis
Kruposní záněty
• Epiglottitis ac.
• Laryngitis ac.
• Laryngotracheobronchitis ac.
Onemocnění dolních cest dýchacích
•
•
•
•
Bronchitis
Bronchiolitis
Bronchopneumonie
Pleuritis
Ostatní
• Aspirace cizího tělesa
• Asthma bronchiale
• Cystická fibrosa

similar documents