Popstars-generationen

Report
Rekruttering og fastholdelse i
fremtidens sygeplejerskeuddannelse
Anne-Marie Dahl
Fremtidsforsker,
cand.scient.pol.
sidefag i psykologi
www.futuria.dk
[email protected]
Hvem er popstars-generationen?
• 68-generationen: Vækst,
udvikling og flower power
• Generation X: Krise, bekymret
og konkurrencepræget
• Popstars-generationen: Relativt
lille generation, vækst, forbrug,
medier og mulighedsrum
Fra kernefamilie til netværksfamilie
• Familie vælges og
tilrettelægges
• Skilsmisseåret 2004
• Den funktionstømte familie
• Alle forhold er indtil videre
• Barnet skal navigere på flere
arenaer
• Størrelse og sammensætning nye familiemedlemmer
Børn og familielykke
• Børn som ”lim” - projekt
BARN – emotionel
fokusering
• Fra værn mod alderdom
til værn mod ensomhed!
• En luksus vare! Ønskebørn, trofæ-børn,
bagsædebørn,
curlingbørn = Popstars
generationen?
Helikopterforældre – altid klar til at dykke ned!
Hver 10. svenske arbejdsgiver har
oplevet at forældre har kontaktet
dem vedrørende konflikter
Ny samfundslogik
• Industrisamfund: Muskler, rutine,
finde sin plads
• Informationssamfund: Analyse og
skarp hjerne, fitte i systemer
• Innovationssamfund: kreativitet,
empati, regne den ud i samspillet
• Fra hjerne til hjerte
• Fra ”nørd” til empati!
• Ny samfundslogik: Følelser,
omsorg, historier
Stardrømme: Zero to hero
Blive guldsmed og bo
på en sejlbar husbåd
Kirurg. Prøve noget forskelligt og
gøre en forskel. Du kan arbejde i
Afrika eller tage til USA, og måske
få et navn
Jeg har rigtig mange
drømme
De unges
drømme er så
og de ændrerfyldige,
sig hele at
tiden,
det kan være
så min størstesvært
drøm er,
jegdem ind i
at at
tale
kan realisere alle de drømme,
virkeligheden
som
Ind til politiet,
nogetjeg
medfår løbende
nogle kriminalsager, blive
kriminalkommissær af en eller
anden slags.
Arbejde på et
dyreinternat i et andet
land, helst med
orangutanger, det ville
være så cool
Individualister
• Alt er på valg!
• Forbrug, medier,
uddannelse, erhverv
• Parforhold, krop, alder
• Skiftende identitet
• Situider
En remote-generation
• Verden som legeplads
• Rejse ud og downloade
• Medier og
drømmebilleder
• Verdens store temaer på
godt og ondt
• Vant til højt
pirringsniveau
• Og det er MIG, der har
remoten!
Hvem kan jeg blive?
• Mennesket er ”frit”, men til hvad?
• Ingen nødvendig, tradition,
religion, faste roller etc.
• At kunne vælge - identitetssøgning
• Hurtige forandringer – ingen rigtige
svar
• Ansvar for egen udvikling – men i
forhold til HVAD?
• Fremtidschok! Tvivl som følgesvend
Kan ikke vælge valget fra!
Individualisten i fællesskabet
• Fra pligt til intensitet
• Nye deltagelsesformer; event,
sporadisk, impulsivt, og temaaktivitet
• ”Mobile-Clubbing”– selfdancing,
parkour, piratfester
• Virtuelle møde platforme
• Facebook som fremtidens ølkasse
• En ny social valuta - En hub
• Fra hierarki og prestige til
netværksstatus
Affluenza? Lykkejagt i overflodssamfundet?
Thomas Hylland Eriksen: Jagten på lykken i overflodssamfundet
Værdier i fremtiden?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fra rig til indholdsrig
Andre værdier en friværdi
Tryghed, når alt er usikkert
Tillid
Nye fællesskaber
Nærvær og autenticitet
Tid bliver knap faktor
Natur, fred & ro – rum
At turde gøre sig langsom………..
En ny global arbejdsdeling?
Innovation
& udvikling
Service…
Kontor
Fabrik
Vindere & tabere?
Flid
De
nye
tabere
De
evige
vindere
De
evige
tabere
De
nye
vindere
”Intelligens”
Effektivitet og dokumentation
• Hård international konkurrence også
vidensjob
• Teknologi og prisgennemsigtighed
• Outsourcing, pres på lønsummen
• Outsourcing også til borgere
• 100% effektivt bureaukrati
• Effektive innovationsteknologier
• Forandringsparathed og
kompetencepsykose!
Mener du, at dit land bevæger sig i den rigtige retning?
Franskmænd
Britere
Series1
Amerikanere
Kinesere
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Kilde: Pew Research Centre
Verden er drevet af følelser ?
• Asien: Håb, vækst, fremgang
• Vesten: Frygt, gæld, recession
• Mellemøsten: Ydmygelse, manglende selvtillid,
fortvivlelse
(Dominique Moisi: The Geopolitics of Emotions)
Kernemedarbejdere
Fastlancere
Freelancere
Fremtidens flydende arbejdsmarked
•
•
•
•
•
•
Flydende på tværs af grænser
Flydende mellem arbejde og fritid
Flydende ind i en høj alder
Flere og flere frie agenter – lyst eller nød?
Fra fast job til projekter og enkeltopgaver
Ny rolle hver gang – hvis man overhovedet
er med
• Ikke fast rutine og manual – man kunne
have gjort det anderledes
• Ad hoc som grundvilkår også i ledelse og
vejledelse
Popstars på arbejde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Høj løn er ikke nok! Heller ikke pligt
Drøm, mening, mission, identitetsgivende, selvrealisering
7% løn, 56 % arbejdsindhold (Ugebrevet A4 2008),
Hard Fun, fedt arbejde, fede mennesker og kunne se mig
selv i det
Udstrakt fleksibilitet, afvekslende, flad organisation
Cool af være god
Fagligt og personligt udviklende
Fra første maj til MAJ først
Fra virksomhedsloyal til projektloyal
25 år og guldur
Frie agenter - Myself.com
Fremtidens arbejdsmarked og kompetencer
•
•
•
•
•
•
•
•
Fagfaglighed, basisviden, perfect english, it kompetencer
Fra ekspert til flexpert - tænke innovativt – nye løsning
Kombinere viden innovativt med andre enere
Følelsesmæssig intelligens, relationsskabelse,
interkulturelle kompetencer
Projektorienteret, ingen fagskel, skiftende teams, zappe
ind og ud, administrere egen tid, teamwork!
Iværksætteri, netværkeri
Stresskompetencer – kapere uforudsigelighed
Fra lineær til livslang læring, evig opdatering
Forfald?
• ”Almindelig” jobs ikke alle kan tilhøre den kreative
klasse?
• Gider ikke det der er brug for!
• Sammenhængende læring?
• Vedholdende samarbejde
• Gider kun del af et arbejde – nul arkivering!
• For dyrt for samfundet med uddannelsesshopping
• De ældre og popstars-generationen
• Hvilke leder gider stå på hovedet?
Skal vi udlicitere alt det ikke selvrealiserende
arbejde til andre lande?
Norske popstars?
• De er giddeløse!
• Forældre har været chauffør, kok, tjener,
advokat og manager for dem
• Arrogante, uopdragne, storforlangende
• Optræder som adelige
• Mangler respekt
Potentiale?
•
•
•
•
•
•
•
•
Bedre rustet end deres forældre?
Legoklodsagtig tilgang
Fra en ting at gange til sadle om hele tiden
Træning i strategi under skiftende betingelser via
pc
Vant til at diskutere ALT – dialog som
kompetence
Fra eksklusivitet til videndeling
Fra lineært til decentralt karrierebegreb
Netværkskompetencer løsninger her og nu
Psykologiske udfordringer
• Den indadvendte - evner eller vil ikke
iscenesætte/realisere sig selv
• Ikke kapere usikkerhed, flygtighed, sceneskift
• Mangler sociale kompetencer eller af andre
grunde ikke anerkendes
• Identitetsforvirring - Hvem er jeg? Hvem vil jeg
være? Hvem kan jeg blive
• Manglende evne til at reflektere over egne
evner og muligheder
• Mange unge med ondt i (studie-)livet
Kørekort til popstars: Rekruttering
• ”Friske” kampagner? Jægerkorpset og forsikringsbranchen
• Nye titler: fra elev til traniee eller coach? Fra sekretær til
”business assistent”
• Mission vigtigere end løn
• Overordnet værdisæt – individuel fortolkning
• Signalere udviklingsmuligheder, frihed og fleksibilitet
• Netværksmuligheder – ikke en ende-destination men en
”HUB”
• Facebook og ”vores univers” – ikke www
• Ambassadører – noget at dele og tale om, involvere
• ”Den bedste rekrutteringskampagne er en krise!”
Kørekort til popstars: Fastholdelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Scenen er MIN, ses og høres, use me or loose me
Ansvar og indflydelse
Synlighed, action – noget at skrive på Facebook
Gør alt til et projekt!
Flad organisering – vil ikke disses eller bosses
Fleksibilitet i forhold til MIG – mødetider?
Der er langt til Viborg!
Spontan arbejdsorganisering – SMS
Eventmotivering/belønning – ”skrivefængsel” Netværket
navlesnoren til fællesskabet, og vidensdeling. Dur ikke at
forbyde Facebook!
Kørekort til popstars: Vejledelse
•
•
•
•
•
Mentoring, fornyet mesterlære?
Virkelighedsværktøjer, fra teori til virkelighed
Drømmeknuseri og hjælp til refleksion
Nye evalueringsværktøjer
Primadonna vejledelse, voksne som serviceydelse –
også i weekenden!
• Fra leders/lærers autoritet til personlighed og coach
• Grænsen mellem ”privat” og arbejde rykkes;
Forståelse for syge varaner, opkald og vækning
• Refleksion fra klappende curlingforældre til rå
virkelighed
Forståelse for popstars-generationen!
“Ungdommen nu om
stunder elsker luksus.
De har dårlige
manerer, foragter
autoriteter, har
ingen respekt for
alderdommen og
taler i stedet for at
arbejde. De rejser sig
ikke, når ældre
mennesker træder
ind. De modsiger
deres forældre,
praler i forsamlinger,
spiser grådigt, sidder
med benene over
kors og mobber
deres lærere”
Er det fremtiden?
Er I klar?
Popstars-generationen – nutidens unges, fremtidens arbejdskraft
Forfattere: Fremtidsforsker Anne-Marie Dahl & lektor Oluf Kjær Nielsen
Foto: Rumle Skafte
Forlag: Turbineforlaget
www.futuria.dk
Scenarier
Fremtiden er i flertal!!!
Scenarier
• Militær planlægningsmetode for U.S. Airforce – fjendens strategier
• Shell 1970´erne, i dag eks. Elsam, Siemens, Arla Foods
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Beslutningsgrundlag for ny skole i Hornslet
Image og bedre trivsel i Finlandsparken i Vejle for AAB
Den finansielle sektor 2015 for Finansforbundet
Det gode arbejdsliv på ældreområdet for bl.a. Horsens Kommune
Århus Kommune 2037 – byudvikling & infrastruktur
Vandvision 2100 Århus Kommune
Fremtidens Seelen – global strategi?
Visionsproces for Kempler Instituttet
Rekruttering og fastholdelse på DTU
Fremtidsscenarier:
Fremtiden
Scenarie 1
Scenarie 4
Fremtidsrum
Scenarie 2
I dag
Scenarie 3
Megatrend og modtendens
• Megatrends = Den mest sandsynlige udvikling
• Modtendens = En mulig modreaktion/modsat retning
Formål med at inddrage begge:
• Ikke stirre sig blind på én udviklingsretning
• Undgå holdningsmæssige blokeringer (det hele ender i Kina!) og
politiske skyklapper (for/imod markedsmekanismen)
• Modtendensen vil altid findes og kunne være en platform
• Tendens står stærkere, hvis vi har gennemprøvet modtendens
• Ofte faktisk svært at afgøre, hvad der er tendens og modtendens!
Fremtidens samfund?
Individualisme – se mig
Selvoptimering
Selvskabelse
Fornuft -
Følelser
-
mål mig
Kanonfællesskaber
Værdifællesskaber
Fællesskab – spejl mig
føl mig
Selvoptimering:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(Fornuft - individualisme)
Jeg optimerer mit liv; forbrug, uddannelse, indsats på arbejde
MINE behov i centrum, fleksibilitet for MIG, velfungerende
Praktiske solutions, som JEG tilpasser individuelt
Nej til påtvunget fællesskab, ”klipper ind” , når det passer mig
Klippekort til offentlige ydelser: Børnehave, uddannelse,
ældrepleje
Betalingsvilje for ekstra ydelser i forhold til mine behov
Selfservice, sagsbehandling og ventelister på nettet
Alt måles og vejes: Tests, evalueringer, outsourcing, strategisk
indkøb
Kompetencer: Ekspertise, specialviden, brugbart
Løst arbejdsmarked – løn som fortjent, performance, vikarer
Ingen ved, hvornår kravene skifter, fleksibilitet og
omstillingsparathed
Rationel, individualiseret organisering
Værdifællesskaber:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(Følelser – fællesskab)
Vi har behov for at føle fællesskab og spejle os
Værdi, etik, relation, tryghed, netværk, helhedssyn,
Noget med mennesker, redde verden, noget større end os selv
Global netværksdannelse med nogen vi kan lide
Fra modtager til deltager, at yde noget at gøre en forskel
sammen med andre
Værdier i opgaveløsningen, dialog før konfrontation
Dialog om værdierne i mødet med borgergrupper og politikere
Alle bidrager i teamet, evne til samarbejde og skabe relationer
Reflekterende teams, projektspiller, skabe relationer, teammål
Sociale og bløde kompetencer, kulturbærer
Historier om ”os”, traditioner, symboler og maskotter
Værdi og gruppebaseret organisering
Kanonfællesskaber:
(Fornuft – fællesskab)
• Behov for struktur og fællesskab – at reducere kompleksiteten
• Skabe og enighed om normer, kulturkanon vigtigt i global verden
• Holdtankegang, fællesskaber er praktiske, ikke rationelt at
zappe,
• Sammenhængskraft i samfundet og på kloden
• Offentlig service – fælles basissystem, sikkerhed i service,
retfærdighed og rettighed
• Fælles forståelsesramme, spilleregler for rigtigt/ forkert
• Fastansatte & soliditet, løfte i flok
• Gruppepolitikker; sundhed, mobbe, rygepolitik
• Koordinering - spilleregler for rigtigt/ forkert
• LEAN og kvalitetsstyring
• Rationel samarbejdsevne, ikke bare proces
• Rationel borgergruppeorienteret organisering
Selvskabelse:
(Følelser - individualisme)
• Livet består af konstante valg og kun jeg kan vælge for mig
• Relationer til andre er flygtige – noget i det for MIG
• Oplevelse, udlevelse, identitet, selvrealisering, stjerne for en
aften!
• Oplevelser og eventyr, der hvor jeg møder andre
• Fra ekspertise til mening og individualitet
• Tema & byggeklods, en buffet af muligheder for MIG.
• MIN personlige indgang til det offentlige
• Individuel service, brugerbetaling eller privat velfærdsservice
• Det kreative og følelsesmæssige kan ikke måles
• Fra langvarighed/loyalitet til evne til at zappe ind og ud på
projekt
• Innovative, kreative medarbejdere, krøllede hjerner
• Fleksibel uforudsigelig organisering
Fremtidens samfund?
Individualisme – se mig
Selvoptimering
Selvskabelse
Fornuft -
Følelser
-
mål mig
Kanonfællesskaber
Værdifællesskaber
Fællesskab – spejl mig
føl mig
Gruppedialog 1
I DENNE fremtid:
•
•
•
•
Hvordan er tidsånden? Hvad forventer borgere? Politikere?
Hvordan er den offentlige velfærdsservice organiseret?
Hvilke kompetencer bliver vigtige hos medarbejderne?
Hvordan kan vi rekruttere de unge til
sygeplejerskeuddannelsen?
• Hvordan kan vi fastholde og motivere de unge i
sygeplejerskeuddannelsen?
• Hvordan kan vi ruste de unge til at klare udfordringerne i
uddannelsen?
• Hvordan ruster vi os bedst?
Gruppedialog 2
Fra ide til handling:
• Hvordan ruster vi os bedst til fremtiden?
• Kom med jeres 3 bedste ideer!

similar documents