DEFINICIJA DOMA*INSTAVA I PORODICE

Report
DEFINICIJE DOMAĆINSTAVA,
PORODICE, ZGRADE I STANOVA
01.10.2013.
DOMAĆINSTVO
• Domaćinstvom se smatra svaka porodična ili
druga zajednica osoba (višečlano
domaćinstvo), tj. grupa od dvije ili više osoba
koje zajedno zauzimaju cijelu stambenu
jedinicu ili njen dio i osiguravaju sebi hranu, a
moguće i ostale potrepštine za život. Članovi
ove grupe mogu udruživati svoje prihode u
manjoj ili većoj mjeri.
• Domaćinstvom se smatra i svaka osoba koja
živi sama („samačko domaćinstvo“), tj. osoba
koja živi sama u posebnoj stambenoj jedinici
ili koja zauzima, kao stanar, posebnu sobu (ili
sobe) u nekoj stambenoj jedinici, ali ni s
jednim stanarom te stambene jedinice
zajednički ne čini dio višečlanog domaćinstva.
• Domaćinstvom se smatraju i osobe koje se
školuju u naselju popisa, a žive u bračnoj ili
vanbračnoj zajednici (npr. studentski brakovi).
• Domaćinstvom se smatraju i osobe bez stalne
adrese (beskućnici, nomadi), a zatečene su u
kritičnom trenutku u naselju popisa.
• Domaćinstvom se smatra i tzv. kolektivno
domaćinstvo (institucionalno), koje se sastoji od
osoba čije potrebe za skloništem i sredstvima za
život osigurava neka institucija.
• U kolektivna (institucionalna) domaćinstva spadaju
ustanove za trajno zbrinjavanje djece i odraslih,
manastiri-samostani, bolnice za smještaj
neizlječivih bolesnika, domovi za penzionere, osobe
smještene u udomiteljskim porodicama (ako ih je
više od 10) i slično.
• Izuzetno, kolektivnim (institucionalnim)
domaćinstvom se smatraju i strani studenti u
studenskom domu.
• Domaćinstvo može da se sastoji od jedne ili više
porodica,
• Takođe može da ima i članove koji ne pripadaju ni
jednoj porodici u domaćinstvu koja se popisuje.
• Postoje domaćinstva u kojima nema ni jedne
porodice (samačka domaćinstva, kao i domaćinstva
koja su sastavljena od srodnika (brat i sestra bez
roditelja) ili nesrodnika koji zajednički troše prihode
radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.
PORODICA
• Porodica je zajednica koja se sastoji samo od
bračnog ili vanbračnog partnera, ili od roditelja
(oba ili jednog ) i njihove djece.
• Dijete (biološko, usvojeno, pastorak) jeste
osoba koja, bez obzira na starost i na bračni
status, živi u domaćinstvu s jednim ili s oba
roditelja, pod uslovom da nema
bračnog/vanbračnog partnera ili svoje djece u
tom domaćinstvu.
• Primjer 1: Jednoporodično domaćinstvo; bračni
par sa djecom
Abdulah (35
godina) nosilac
domaćinstva
Adnan (7 godina)
Dijete nosioca
domaćinstva
Senija (34 godine)
supruga nosioca
domaćinstva)
Ajla (4 godine)
Dijete nosioca
domaćinstva
domaćinstvo
porodica
• Primjer 2: Jednoporodično domaćinstvo;
bračni par bez djece
domaćinstvo
Vladimir (28
godina)
nosilac
domaćinstva
Biljana (26
godina)
supruga
nosioca
domaćinstva
porodica
• Primjer 3: Domaćinstvo sa jednom porodicom
i licem koje ne pripada porodici
domaćinstvo
Branko(60 godina)
nosilac
domaćinstva
Radoslav (30 godina)
dijete nosioca
domaćinstva
Dejan (3 godine)
unuk nosioca
domaćinstva
Dara (30 godina)
snaha nosioca
domaćinstva
Dajana (3 godine)
unuka nosioca
domaćinstva
porodica
• Primjer 4: Domaćinstvo sa dvije porodice
domaćinstvo
Ratko (60 godina)
nosilac
domaćinstva
Zdravka
(55godina)
supruga
nosioca
domaćinstva
porodica 1
porodica 2
Zoran ( 32 godine)
dijete nosioca
domaćinstva
Mario (3 godine)
unuk nosioca
domaćinstva
Jasna (30 godina)
snaha nosioca
domaćinstva
Mia (1 godina)
unuka nosioca
domaćinstva
• Primjer 5: Domaćinstva u kojim nema ni jedne
porodice
Jedno lice- Samačko
domaćinstvo
(nema porodice)
Boris (28 godina)
Slavko (50 godina) brat
nosioca domaćinstva
Tri lica u domaćinstvu (nema ni
jedne porodice)
Slavka (55 godina)
nosilac domaćinstva
Aleksandar (28 godina)
drugi srodnik nosioca
domaćinstva (sestrić
nosioca domaćinstva)
Stan
•
•
Stan je građevinski povezana cjelina namijenjena za stanovanje, bez obzira na to
koristi li se u kritičnom momentu Popisa samo za stanovanje, za stanovanje i
obavljanje djelatnosti, samo za obavljanje djelatnosti, za odmor i rekreaciju, ili je
riječ o nenaseljenom, ali građevinski ispravnom stanu.
Pored stanova, u smislu date definicije, Popisom se obuhvaćaju i druge naseljene
prostorije ili objekti, koji nisu namijenjeni za stanovanje, ali u vrijeme Popisa
koriste se za stanovanje :
–
–
naseljeni poslovni prostori,
druge jedinice za stanovanje (kolibe, kabine, brvnare, karavani, hambari, mlinovi, šatori i sl.),
Takođe, Popisom se obuhvataju i kolektivna prebivališta, odnosno kolektivni
stanovi (prostorije namijenjene za stanovanje velike grupe ljudi ili nekoliko
domaćinstava).
Sve prostorije kolektivnog (institucionalnog) stana (studentski domovi, medrese,
samostani, manastiri i sl.) popisuju se kao jedna jedinica Popisa, bez obzira na to
nalaze li se u jednoj ili više zgrada/kuća.
Zgrada/kuća
• Zgrada/kuća je svaki građevinski objekat čiju konstrukciju sačinjavaju
vanjski zidovi, koja je pokrivena krovnom konstrukcijom, te može imati
jedan ili više ulaza (s jednim ili više kućnih brojeva). Zgrada/kuća može se
koristiti za stanovanje, obavljanje neke djelatnosti ili za čuvanje
materijalnih dobara.
• Zgrada/kuća je također svaki građevinski objekat koji ne ispunjava
navedene građevinske uslove (npr. nema četiri samostalna zida), ali ima
oblik zgrade i namijenjena je za stanovanje, obavljanje djelatnosti itd. To
je, naprimjer, zgrada/kuća prislonjena na drugu zgradu/kuću, čijim se
zidovima koristi kao svojim trećim i/ili četvrtim zidom; zgrada/kuća
prislonjena ili djelomično ugrađena u zemljanu kosinu ili stijenu i sl.
HVALA NA PAŽNJI

similar documents