Pamäte

Report
Pamäte počítača
Ing. Alexandra Dorčáková
Obsah
•
•
•
•
•
Pamäte – význam, vlastnosti
Rozdelenie pamätí
Vnútorné pamäte
Vonkajšie pamäte
Zdroje
Pamäte
Význam
• slúžia na uchovanie údajov
a na uloženie a vykonávanie
inštrukcií programov
Vlastnosti pamätí
• kapacita - veľkosť pamäte je
daná množstvom informácií,
ktoré možno do pamäte
uložiť; jednotkou kapacity
pamäte je 1 bit, častejšie
BYTE a jeho násobky.
• prístupová doba, t. j. čas, za
ktorý sa údaj z pamäte
prečíta.
vybavovací čas
MB,
GB, TB
desiatky ns
jednotky ns
operačná pamäť
GB
jednotky ns
cache pamäť
kB,MB
jednotky ns
mikroprocesorová
pamäť (registre)
B, kB
kapacita
ms, s
vonkajšie pamäte
(diskové a archívne
pamäte)
Rozdelenie pamätí v PC
Základné rozdelenie pamätí je na:
• vnútorné - nachádzajú sa
priamo na základnej
doske
alebo
na
prídavných kartách a v
periférnych zariadeniach.
• vonkajšie - slúžia na
trvalé
uchovávanie
informácií, patria sem
všetky pamäťové médiá
(FDD,HDD, CD, DVD,
zálohovacie médiá a
pod.).
Podľa energetickej
závislosti delíme
pamäte na:
• energeticky závislé pamäte
si uchovávajú informácie iba
pokiaľ sú pod napätím;
• energeticky nezávislé
pamäte si uchovajú
informácie aj po vypnutí
počítača.
Z technologického
hľadiska delíme
pamäte na:
• pamäte s možnosťou
čítania i zápisu údajov
RWM-RAM (read write
memory);
• pamäte s možnosťou len
čítania ROM (read only
memory).
Vnútorné pamäte
Ich výhodou je, že sú neporovnateľne rýchlejšie (majú nižšiu
prístupovú dobu) ako vonkajšie pamäte.
• Typy vnútornej pamäte:
o operačná pamäť,
o ROM,
o CMOS,
o cache (vyrovnávacia) pamäť.
Pamäť ROM
• Z pamäte tohto typu môžeme len
čítať.
• Tieto pamäte sa raz naprogramujú
(väčšinou to urobí výrobca chipu) a
potom sa už ich obsah nemení.
• Sú energeticky nezávislé, čiže dáta
sa z nich nestratia ani po vypnutí
počítača.
• Nachádza sa tu základný program
operačného systému (BIOS – Basic
Input Output system), ktorý
umožňuje riadenie toku údajov
medzi HW a operačným systémom.
Operačná pamäť
• je pamäť typu RAM, do ktorej je
možné aj zapisovať aj z nej údaje
čítať. Po zapnutí počítača sa do nej
ukladá operačný systém, spúšťané
programy, údaje, s ktorými práve
pracujeme.
• Je energeticky závislá, t. j. obsah
tejto pamäte sa po vypnutí počítača
vymaže! Preto pred vypnutím je
potrebné uložiť údaje z operačnej
pamäte na disk.
CMOS pamäť
• je malá pamäť, ktorá sa vyznačuje malou spotrebou elektrickej
energie.
• Je napájaná z batérie.
• V tejto pamäti sú uchované základné informácie o konfigurácii
počítača (dátum a čas, jednotlivé časti počítača).
• Zmena obsahu pamäte sa robí pomocou SETUP.
Cache pamäť
(vyrovnávacia pamäť)
• je špeciálnym typ pamäte RWM.
• Používa ju procesor na uloženie údajov,
ktoré musia byť neskôr rýchle prístupné
(rýchlejšie ako z operačnej pamäte), čím sa
zvýši rýchlosť počítača.
• Dnešné procesory používajú viac úrovní
cache pamäte:
o L1 je priamo na čipe (malá kapacita,
veľmi rýchla),
o L2 a L3 sa nachádzajú na doske (kapacita
až do niekoľko MB).
Vonkajšie
pamäte
sú to prostriedky na trvalé uloženie
údajov.
Z technologického hľadiska
rozlišujeme:
• magnetické (zápis údajov na tenkú
magnetickú vrstvu),
• optické médiá (zápis a čítanie
laserovým lúčom),
• elektronické (polovodičové čipy).
Pevný disk
• alebo harddisk drive,
HDD, je zariadenie,
ktoré sa používa na
uchovávanie dát.
• Dáta sa na pevný disk zapisujú pomocou magnetického
záznamu, čo má veľkú výhodu najmä v tom, že sú
uložené natrvalo, teda až pokiaľ nie sú zmazané
používateľom alebo prístrojom.
• Kapacita dnešných pevných diskov sa dnes pohybuje
rádovo od stoviek gigabajtov až po 10 terabytov
USB kľuč
• je pamäťové médium,
ktoré v sebe integruje
flash pamäť a rozhranie
USB.
• Zvyčajne sú fyzicky malé
(niekedy len o niečo väčšie
ako samotný USB
konektor), ľahké,
prepisovateľné a
prenosné.
• Kapacita od 2 GB do 256
GB
• Prenosová rýchlosť môže
byť až 225/135 MB/s
Pamäťová
karta
• sa používa napr. v digitálnych
fotoaparátoch, PDA, notebookoch,
mobilných telefónoch,
prehrávačoch...
• Je založená na pamäti typu flash
EEPROM.
• Karty boli navrhnuté ako náhrada
pevného disku pre zariadenia, kde
tento nie je možné z rozmerových
dôvodov použiť.
• Kapacita od 2 do 128 GB
CD
• slúžia na záznam
zvukových stôp, videa a
počítačových údajov.
• Veľkosť: 5,25”.
• Kapacita je 650 – 800 MB
t. j. cca 74 minút hudby
alebo asi 200 000
textových strán.
DVD
• je všestranne použiteľné médium
pre video, audio a informatiku.
• Dnes sú štandardne štyri: 4,7 GB;
8,5 GB; 9,4 GB;17 GB.
• Je možné vtesnať naň vyše trinásť
hodín hudby alebo viac ako 4
hodiny kvalitného videozáznamu,
ktorý poskytuje napríklad
možnosť výberu až z ôsmich
jazykových verzií dabingu,
titulkov až v 32 jazykoch
Zdroje
• http://www.spsske.sk/store/file/predmety/INFORMATIKA/von%20NEUMA
N%20a%20pamatev2.doc
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Hard_disk
_drive_system.jpg/800px-Hard_disk_drive_system.jpg
• http://www.fantom-xp.com/wallpapers/12/CD_DVD_Collections.jpg
• http://focus.sk/IMAGES/PR/O31293b.jpg
• http://focus.sk/IMAGES/PR/O1667b.jpg
• http://stepal.webovka.eu/ucivo/pamat.html
• http://www.flexio.estranky.cz/img/mid/3/pamat-ram-.jpg
• http://pc.zoznam.sk/obr/Deneb_Propus_Regor.jpg
• http://only-os.bloger.cz/obrazky/only-os.bloger.cz/cmos.jpg
• http://skola.dvp.sk/wp-content/uploads/2008/12/cp2-duo-q6600main1.jpg
• http://www.kis.fri.uniza.sk/~ludo/ekurzy/e-book/ZIT/Foto/2/2/ROM-.jpg
Ďakujem za pozornosť

similar documents