BÍLKOVINY a jejich denní doporučené dávky

Report
BÍLKOVINY
a jejich denní doporučené dávky
MUDr. Jan Ševčík
Společnost pro výživu Praha
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ - PRAHA 2014
Potřeba bílkovin
Na skutečnou potřebu bílkovin ve výživě
člověka můžeme usuzovat z jeho
metabolických ukazatelů,
konkrétně z množství vyloučeného dusíku (N)
Bílkovinné minimum
• Je množství proteinu ve stravě, které udrží
dusíkovou bilanci na dolní hranici (bilance).
• Bílkovinné minimum činí 0,025 g dusíku na
1 kg hmotnosti.
Prakticky činí 20 – 30 g bílkovin.
Rovnováha
na horní hranici dusíkové bilance činí 80 g
Poznatky z historie
• Rubner:
• 1 g zadrženého dusíku odpovídá 33 g tělesné
hmotnosti
• Kabelík:
Při snížení přívodu bílkovin pod 72 g / den dochází ke
snížení výkonnosti, i když zůstane hmotnost
zachovaná
• Süsskind
se zhroutil po 15 měsících při 33 g proteinu ve stravě.
P O T Ř E B A bílkovin /1/
• Experimentálně zjištěná
průměrná potřeba vysoce kvalitních bílkovin
z vajec, mléka, masa, ryb (stravitelnost 95 % a
víc) je pro dospělé 0,6 g / kg těl. hmotn./den Vzhledem k individuálním výkyvům se tato
hodnota zvyšuje na 0,75 g bílkovin/kg/den
(tj. + 25 % !!!)
(viz: Referenční hodnoty pro příjem živin, SPV o.s., str. 35)
P O T Ř E B A bílkovin /2/
• S ohledem na sníženou stravitelnost smíšené stravy
je doporučený přísun bílkovin 0,8 g/kg/den
(tj. o 30 % víc proti původní hodnotě 0,6 g !!!)
• Ve vyvážené smíšené stravě se podílí bílkoviny
na energetické příjmu dospělých 9 – 11 %,
avšak příjem 15 % je snáze realizovatelný a
přijatelný.
(viz: Referenční hodnoty pro příjem živin, SPV o.s., str. 35)
P O T Ř E B A bílkovin /3/
(příklad výpočtu pro chlapce ve věku 10 – 12 let podle publikace:
Referenční hodnoty pro příjem živin – SPV o.s. 2011)
Tabulka č. 4: Normativy pro průměrný energetický příjem . . . . .
u osob s optimálním BMI
10 – 12 let chlapci 2300 kcal/den dívky 2000 kcal/den
Z toho 15 % =
345 kca/den
300 kcal/den
úhrada bílkovinami = 86,25 g/den
75 g/den
(energetický ekvivalent 1 g B = 4 kcal)
Je pravděpodobné, že tyto hodnoty bílkovin budou v praxi
uplatňovány jako průměrné v potravinách „jak nakoupeno“.
BÍLKOVINY
a jejich denní doporučené dávky
Literatura :
1/ Referenční hodnoty pro příjem živin, SPV Praha 2011
2/ V. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže,
SZÚ Praha 1993
3/ Hygiena výživy, učebnice pro lékařské fakulty,
Avicenum Praha 1985
MUDr. Jan Ševčík, SPV Praha 2014

similar documents