CONDITIONNEL PRÉSENT PODMI*OVACÍ ZP*SOB

Report
CONDITIONNEL PRÉSENT
PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB
VY_32_INOVACE_5B12
TVOŘENÍ
• Tvary podmiňovacího způsobu přítomného se
tvoří stejnými koncovkami jako imparfait =
• -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient
• + stejný základ jako u budoucího času
• tj. u pravidelných sloves infinitiv a u
nepravidelných sloves tvary jako u budoucího
času
PRAVIDELNÁ SLOVESA
•
•
•
•
Parler
Je parlerais
Tu parlerais
Ile/elles parlerait
nous parlerions
vous parleriez
ils/elles parleraient
•
•
•
•
Finir
Je finirais
Tu finirais
Il/elle finirait
nous finirions
vous finiriez
ils/elles finiraient
NEPRAVIDELNÁ SLOVESA
•
•
•
•
•
•
•
•
Être
Avoir
Faire
Savoir
Vouloir
Pouvoir
Aller
Venir
je serais
j‘aurais
je ferais
je saurais
je voudrais
je pourrais
j‘irais
je viendrais
PODMÍNKOVÉ VĚTY I. typ
•
•
•
•
Podmínka do budoucnosti
Jestliže bude hezky, půjdeme ven.
S‘il fait beau, nous sortirons.
Po SI = jestliže, když, -li nikdy nemůže být budoucí
čas
• Na místo českého budoucího dáváme po si přítomný
čas a v hlavní větě je čas stejný jako v češtině
• Si je ne mange pas de chocolat, je maigrirai.
PODMÍNKOVÉ VĚTY II. typ
•
•
•
•
Podmínka skutečná
Kdyby bylo hezky, šli bychom ven.
S‘il faisait beau, nous sortirions.
Po SI – kdyby, -li – nikdy nesmí být podmiňovací
způsob
• Na místo českého podmiňovacího způsobu se po si
• dává imparfait a v hlavní větě je čas stejný jako v
češtině
• Si je ne mangeais pas de chocolat, je maigrirais.
PODMÍNKOVÉ VĚTY III. typ
•
•
•
•
•
Podmínka neskutečná
Kdyby bylo bývalo hezky, byli bychom šli ven.
S‘il avait fait beau, nous serions sortis.
Po si nesmí být podmiňovací způsob
Na místo českého podmiňovacího způsobu minulého
se po si dává předminulý čas a v hlavní větě je čas
stejný jako v češtině tj. minulý kondicionál
• Si je n‘avais pas mangé de chocolat, j‘aurais maigri.
EXERCICES
•
•
•
•
•
•
•
•
Traduisez:
Jedl bys
Šel bych
Vybrali by
Prodal bys
Měli bychom
Udělal by
Skončili bychom
EXERCICES
•
•
•
•
•
•
•
•
Complétez le conditonnel présent:
Tu (devoir) faire un grand effort.
Nous (vouloir) passer des vacances en France.
Ils (pouvoir) nous écrire de temps en temps.
J‘(aimer) le revoir ce week-end.
Elle (prendre) des cours de dance?
Vous (regarder) la télé tous les jours?
Ils (aller) nous visiter demain.
EXERCICES
•
•
•
•
•
Traduisez:
Kdybych jedl více ovoce, byl bych štíhlejší.
Když budu bohatší, koupím si nové auto.
Kdybychom měli psa, jmenoval by se Alík.
Kdybych každý den cvičil, hrál bych dobře na
klavír.
• Kdybys více pracoval, měl bys více peněz.
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř
Projekt:
Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci
Registrační číslo:
CZ.1.07/1.5.00/34.0210
Číslo DUM:
VY_32_INOVACE_5B12
Jméno autora:
Jana Jašíková
Název práce:
Le conditionnel présent
Předmět:
Francouzský jazyk
Ročník:
3. Ročník, skupina 3.A,3.L
Časová dotace:
cca 25 minut
Vzdělávací cíl:
S pomocí výukové prezentace se studenti naučí tvořit a používat tvary podmiňovacího způsobu
přítomného pravidelných i nepravidelných sloves. Novou látku si zároveň i procvičí.
Pomůcky:
počítač, dataprojektor, (active board),
Inovace:
studenti zhlédnou prezentaci s využitím ICT a doplní si nové informace a procvičí novou látku
Poznámka:
Vytvořeno dne:
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání a pro potřeby výuky a vzdělání na všech typech
školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
05.06.2013

similar documents