презентація мови програмування

Report
Що таке модель?
2. Які типи моделей ви знаєте?
3. Опишіть етапи рішення задачі.
4. На якому етапі вирішення завдання
використовуються алгоритми?
5. Які базові алгоритмічні структури ви знаєте?
6. Визначити тип базової структури:
А) запис розкладу уроків у щоденник;
Б) визначення меншого з трьох чисел;
В) сортування яблук за розміром;
Г) вибивання килима.
1.
8500 мов програмування
Перша мова програмування - мова з
дивовижною назвою - ПЛАНАЛКЮЛЬ,
тобто в перекладі з німецького "План
обчислень", була розроблена німецьким
вченим, винахідником і конструктором
Конрадом Цузе в нацистській Німеччині
між 1942 і 1945 роками.

http://lktalks.blogspot.com/2007/06/blog-post_24.html
Машинні коди
Мови високого
рівня
Ассемблер
Алгоритмічні мови
Мови низького
рівня
Процедурні
мови
Фортран, Алгол,
Бейсик, Паскаль,
Си, Ада, Пролог,
Лисп, Джава
Об'єктно-орієнтовані мови
візуальні середовища
Самими популярними мовами програмування
залишаються Java (перше місце) і С, причому відрив
останнього від лідера дуже малий.
Найпопулярнішою мовою програмування серверної
частини web-додатків залишається PHP. Python і Perl
відстають від нього досить значно.
JavaScript-мова для клієнтського web-програмування.
Значно зросла частка Objective-C (5-е місце):
ймовірно, грає роль популярність продукції Apple.
Частка об'єктно-орієнтованих мов становить близько
50 %, процедурних - 36%.
1.
2.
Мова програмування - це набір правил для
опису алгоритмів вирішення задачі за
допомогою комп'ютера.
Алгоритмічні мови, призначені для побудови
описів алгоритмів, виконуваних комп'ютерів,
називаються мовами програмування.
Алфавіт
дозволені символи
для запису програм
Синтаксис
Семантика
Правила запису команд
у програмі
Правила для пояснення
змістовної інформації
при виконанні
команди комп'ютером

програми, написані на мовах
програмування високого рівня, комп'ютер
"не розуміє". Для того, щоб він міг
виконати програму, її потрібно перекласти
на машинну мову. Для такого перекладу
використовують спеціальні програми, звані
- транслятори.
Компілятор - це програма, призначена для
перекладу в машинні коди програми, написана
мовою високого рівня.
Процес такого перекладу називається компіляцією.
Кінцевим результатом роботи компілятора є
програма в машинних кодах, яка потім
виконується комп'ютером.
Інтерпретатор - це програма, призначена для трансляції та
виконання вихідної програми по командах (на відміну від
транслятора, який цей процес виконує в цілому).
Такий процес називається інтерпретацією. У процесі трансляції
відбувається перевірка програми відповідно до правил її
написання.
Інтерпретатор повідомляє про знайдені помилки
після трансляції кожної команди програми,
а компілятор - після завершення компіляції всієї програми.
Visual Basic .NET 2010 Express
Алфавіт
дозволені символи
для запису програм
Алфавіт мови Visual Basic
Основні символи мови - букви, цифри та спеціальні
символи - складають його алфавіт. Зазвичай мова
програмування включає наступний набір основних
символів:
1. рядкові і прописні літери латинського та
національного алфавітів
2. цифри
3. знаки операцій: + - * / = <: @ & |
4. символ підкреслення _ і пропусків
5. обмежувачі і роздільники:. , '() [] {}
6. спеціальні символи: ^ # $ і ін
За допомогою символів алфавіту записуються
службові слова, які складають словник мови.
Синтаксис

Правила запису команд
у програмі
Кожен початківець програміст повинен
знати правила запису команд для
обчислення арифметичних виразів,
текстових виразів, використання
вбудованих функцій, створення власних
функцій.
Знак
*
/
+
()
^
Значення
множення
ділення
додавання
віднімання
дужки
піднесення у ступінь
10
,
5
x

4
,
012

10
.
5
*
x

4
.
012
7
(
x

18
,
908
y
)

7
*
(
x

18
.
908
*
y
)
x2y225
x^2y^225
32х 
3^(2*x)
xy

(xy)/(xy)
xy
2x 1

(2*x^31
)/(
3*xy^4)
4
3xy
3
7,56
x(20
,23
x 4)

7.56
*x*(20
.23
*x^24)/(
9*x1
)^
3
3
(9x1
)
2
a

bc
2
4x 1

2 x  2 ,5
x  2 , 23 y

2 ( 5 , 67 y  3 x )
4
2
x  1 ,13 x
x

4
x ( 8 x  3 ,5 )
3
a

a/b/c
a/(
b*c)
bc
4x21

(4*x^21
)/(
2*x2.5
)
2x2
,5
x42
,23
y2

(x^42.23
*y^2)/(
2*(5.67
*y3*x))
2(5
,67
y3x)
x31
,13
x
x

x(x^31.13
*x)/(
x*(8*x3.5^4))
4
x(8x3
,5)
1.Вивчити основні визначення та
правила запису арифметичних
виразів на мові програмування.
2.Записати мовою програмування:
х(x12 4x5) 8x3
1)
8,12x7  y
х(4х2 5у3)
2)
у3 2

similar documents