Document

Report
CHAMMURAPIHO KÓDEX
a
SÚKROMNÉ PRÁVO
MANŽELSTVO podľa Chammurapiho kódexu
PÍSOMNÁ ZMLUVA
ZMLUVA medzi ŽENÍCHOM a OTCOM resp. Matkou
NEVESTY
(nie ženícha s nevestou)
RECIPROCITA PRÁV a POVINNOSTÍ
KONANIE pred manželstvom – podmienky vzniku manželstva
(dohoda s otcom a matkou – o hmotnej náhrade za dcéru)
vysluhoval si NEVESTU
Žena PREDMET výmeny, kúpy
OBYČAJOVÉ PRÁVO pred zákonmi z EŠNUNY
ÚNOS
ROČNÝ POBYT ženy u MUŽA
OBYČAJOVÉ PRÁVO pred zákonmi z EŠNUNY
II.
„PREKÁŽKY“ MANŽELSTVA
(ustanovenia podľa Chammurapiho)
I) KRVISMILSTVO (Incest);
ZRUŠENIE manželstva za ŽIVOTA manželov
) MUŽA - vyhnať ženu
ŽENY (Manželky) odísť a tým zrušiť manželstvo
ZÁKAZY v oblasti POHLAVNÉHO ŽIVOTA ,
pre manželov
neverná
ohovorená z nevery
manžela
nedbá o svoju počestnosť, odchádza z domu, premrhá majetok, uráža
dala usmrtiť svojho manžela
kvôli inému mužovi
OCHRANA MANŽELKY
- SUBJEKT vecného aj dedičského práva.
PLODENIE DETÍ; MATKA a) právne, b) biologicky
Substitučné materstvo
OSVOJENIE
– Adopcia
NEZRUŠITEĽNÉ osvojenie
VLASTNÍCTVO - rodové, kmeňové , štát
INDIVIDUÁLNE VLASTNÍCTVO
A.) VLASTNÍCTVO - pospolitosti ; už nie – rod, kmeň,
B.) vlastníctvo – individuálne
SPORY o VLASTNÍCTVO VECI
(Súdna ochrana vlastníctva)
STRATA VECI – ak sa nájde – a je spor,
Konanie pred SUDCAMI – (procesné právo)
ORTIEL - vždy TREST SMRTI
OCHRANA VLASTNÍCTVA
ILKUM – inštitút služobného majetku.
§§ 26 až 41
„užívacie právo na pôdu ako odmenu za služby“
VECNOPRÁVNE
OSOBNOPRÁVNE
ZÁVÄZKOVÉ PRÁVO
a) zo zmluvy,
b) zo spôsobenia škody
DEDIČSKÉ PRÁVO – a Chammurapi

similar documents