P*íjmový a výdajový doklad

Report
PŘÍJMOVÝ A VÝDAJOVÝ DOKLAD
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jitka Vaňková
Základní škola Kolín III., Masarykova 412
Dostupné na www.7zskolin.cz
Spolufinancované z ESF, akce EU peníze školám
PŘÍJMOVÝ A VÝDAJOVÝ DOKLAD - VZOR
ZÁHLAVÍ DOKLADU
1. Doklad označte jako příjmový nebo výdajový pokladní
doklad, podle toho, zda peníze přijímáte nebo vydáváte.
2. Uveďte číslo pokladního dokladu a datum, kdy doklad
vystavujete.
ÚDAJE O VYSTAVITELI DOKLADU
3.
Pokud vystavujete pokladní doklad, uveďte o sobě veškeré informace:
/může být použito razítko firmy, organizace/
tj. název firmy, sídlo, IČ a DIČ.
4.
Uveďte celkovou částku, na kterou doklad vystavujete.
V případě potřeby vyplňte částku bez DPH, sazbu DPH a částku celkem, která je
vyplacena.
5.
Částku rovněž vyplňte slovy - PÍŠEME JEDNOSLOVNĚ !!!
(při uvedení částky pouze v číslicích může dojít k jejímu pozdějšímu přepsání).
ÚDAJE O PŘÍJEMCI
6. Uveďte informace o příjemci : tj. název firmy, případně
jméno a příjmení, sídlo firmy nebo adresu trvalého bydliště, IČ
a DIČ.
7. Vyplňte účel platby, pro který pokladní doklad vystavujete.
8.

Na závěr vypište pole:
Vydal:
Přijal:

similar documents