Margaretha Lindbäck

Report
Margaretha Lindbäck
Jämte som blivit Rospigg
22 år i jämställdhetsarbetets tjänst
Tror på systraskap och
samarbete
Möjlighetsinriktad
Verkar lokalt, regionalt och
internationellt
Utbildad mjölkavbytare
Idol just nu: Marie-Louise Rönnmark
Margaretha Lindbäck
Jämte som blivit Rospigg
22 år i jämställdhetsarbetets tjänst
Tror på systraskap och
samarbete
Möjlighetsinriktad
Verkar lokalt, regionalt och
internationellt
Utbildad mjölkavbytare
Idol just nu: Marie-Louise Rönnmark
Kvinnobyrån, f.d Åtigårn - juridisk person
resurscentra sedan 1999
Jämställt.com - namn på arbetet inom
ramen för verksamhetsbidragets sedan
förra perioden 2010-2012.
Verksamhetsbidraget 2013-2015
3 miljoner kr beviljades Kvinnobyrån i Jämtland (f.d. Åtigårn)
Syfte: Genom nya angreppssätt och
nytänkande synliggöra hinder och villkor för
kvinnor i regional utveckling. Öka kvinnors
inflytande inom strategiskt
gränsöverskridande samarbete utifrån
insatsområdet Entreprenörskap och
innovativa miljöer.
Mål: Öka Jämtlands läns konkurrenskraft
och tillväxt och bidra till förändringar på
strukturell nivå för att uppnå ett jämställt
näringsliv i Jämtlands län.
1.
2.
3.
4.
5.
Fem insatser
Quadruplehelix-samverkan.
Med ett genusperspektiv fortsätta
bevaka och kritiskt granska
regionens tillväxtmotorers arbete.
Historiskrivning av Jämtlands läns
30-åriga jämställdhetsarbete.
Hjärntrusten.
Delta i Winnet Sverige och andra
likande organisationers aktiviteter.
Quadruplehelix-samverkan
POLITIKEN, CIVILA, AKADEMIN, NÄRINGSLIVET
Att samordna regionens
jämställdhetskrafter utifrån
quadruplehelixmodellen.
Att quadruplehelixgruppen blir pådrivare
av regionens jämställdhetsarbete.
Med ett genusperspektiv fortsätta
bevaka och kritiskt granska regionens
tillväxtmotorers arbete.
Kartläggning av tillväxtarbetets aktörer
och speaking partners.
Forskarrapport med inriktning på s.k.
Skuggstrukturerna i regionen.
Historiskrivning
Synliggöra landsbygdkvinnorörelsens
kraft, verksamhet och betydelse i
Jämtlands län de senaste 30 åren.
Varför lyckades det inte att skapa en
strukturell förändring, trots alla insatser,
på alla nivåer.
Hjärntrusten
Samla spetskompetens inom
jämställdhet och kvinnors villkor med
olika infallsvinklar.
Kvalitetsäkra arbetet så att det på bästa
sätt bidrar till en förändring på strukturell
nivå för att uppnå målet.
Horisontellt nätverkande
Delta i nationella och internationella,
sammanhang som stärker arbetet. Ger
ökad kunskapen, nya kontakter och
viktigt erfarenhetsutbyte som bidrar till
arbetet i Jämtlands län..
Nordiskt forum 2014
Seminarium: Efterlyses - aktörer från de
nordiska länderna med erfarenheter av
praktiskt regionalt jämställdhetsarbete.
Act for growth
http://www.act4growth.org/
Mer om oss hittar du på
www.jamstallt.com
jämställt.com – facebook
Tack för mig 

similar documents