Kpt. Plt. Gökhan DENİZER

Report
Pas Geçme Eğitimi
Flying a Manual Go-Around (B737)
Gökhan DENİZER
SunExpress
Sunuş Planı
• Pas Geçme Eğitimi
• Flying a Manual Go Around (B737)
 B737 Go-Around Modları
 FCOM Go-Around Usulleri
 FCTM Go-Around Usulleri
2
Sunuş Planı
• Pas Geçme Eğitimi
• Flying a Manual Go Around (B737)
 B737 Go-Around Modları
 FCOM Go-Around Usulleri
 FCTM Go-Around Usulleri
3
Pas Geçme Eğitimi
• Bilgisayar Tabanlı Eğitim (CBT)
• Operasyon Usulleri Eğitimi (OPT)
• Simülatör Eğitimi
• Uçuş Eğitimi (LIFUS)
• Yıllık Yeterlilik Kontrolü (LPC)
• Operatör Yeterlilik Kontrolü (OPC)
• Uçuş Emniyet
4
Tipte
İntibak
Eğitimi
Pas Geçme Eğitimi
• Bilgisayar Tabanlı Eğitim (CBT)
5
Pas Geçme Eğitimi
• Operasyon Usulleri Eğitimi (OPT)
6
Pas Geçme Eğitimi
• Simülatör Eğitimi
 İki motor pas geçme
 Tek motor pas geçme
 Düşük görüş şartlarında pas geçme
• Boeing Tip İntibak Eğitim Programı:
 Eğitim
2 motor: 9 , 1 motor(zorunlu): 3
 Kontrol
2 motor: 2 , 1 motor(zorunlu): 1
 Düşük Görüş
2 motor(zorunlu): 6 , 1 motor: 1
7
Pas Geçme Eğitimi
• Uçuş Eğitimi (LIFUS)
 Şartlar gerektirdiğinde pas geçme
8
Pas Geçme Eğitimi
• Yıllık Yeterlilik Kontrolü (LPC)
 İki seans :
1. Tazeleme (Recurrent)
2. Yeterlik (Proficiency)
9
Pas Geçme Eğitimi
• Yıllık Yeterlilik Kontrolü (LPC)
10
Pas Geçme Eğitimi
• Operatör Yeterlilik Kontrolü (OPC)
 İki seans :
1. Tazeleme (Recurrent)
2. Yeterlik (Proficiency)
11
Pas Geçme Eğitimi
• Operatör Yeterlilik Kontrolü (OPC)
 İki seans :
1. Tazeleme (Recurrent)
2. Yeterlik (Proficiency)
12
Pas Geçme Eğitimi
• Uçuş Emniyet
•
Raporlama
•
Denetim
•
Geri bildirim
13
Pas Geçme Eğitimi Anketi
Dünyadan bölgelere göre katılım
Go-Around Safety Forum - June 18th 2013
Capt. Pascal Kremer
14
Pas Geçme Eğitimi Anketi
Aşağıdaki go-around ile ilgili öğelerden hangileri
şirketinizin eğitim programlarına dahil edilmiştir?
Go-Around Safety Forum - June 18th 2013
Capt. Pascal Kremer
15
Pas Geçme Eğitimi Anketi
Aşağıdaki go-around ila ilgili öğelerden hangileri
şirketinizin eğitim programlarına dahil edilmiştir?
Go-Around Safety Forum - June 18th 2013
Capt. Pascal Kremer
16
Pas Geçme Eğitimi Anketi
Aşağıdaki go-around ile ilgili öğelerden hangileri
şirketinizin eğitim programlarına dahil edilmiştir?
Go-Around Safety Forum - June 18th 2013
Capt. Pascal Kremer
17
Pas Geçme Eğitimi Anketi
Aşağıdaki araçlardan hangisi go-around eğitimin etkinliğini
izlemek için kullanayorsunuz?
Go-Around Safety Forum - June 18th 2013
Capt. Pascal Kremer
18
Pas Geçme Eğitimi
• Eğitim süreci:
 Etkinlik
 Zaman ve maliyet
• Arızasız minimumlarda inişten vaz geçme ??
19
Sunuş Planı
• Pas Geçme Eğitimi
• Flying a Manual Go Around (B737)
 B737 Go-Around Modları
 FCOM Go-Around Usulleri
 FCTM Go-Around Usulleri
20
B737 Go-Around Modları
1. A/P Go-Around
2. F/D Go-Around
3. Single Engine F/D Go-around
Boeing 737 NG – FCOM Vol.2
21
A/P Go-Around
• Çift otopilot gereklidir, FLARE arm olmalı
ve oturuştan önce pas geçilmeli.
• TOGA ile birlikte :
 A/T – GA mode
 Roll – kapalı (F/D yer izini tutar)
 Pitch – TO/GA mode (F/D 15° burun yukarı)
 MCP IAS penceresi – kapalı
 PFD’de sürat mevcut flap süratini gösterir
Boeing 737 NG – FCOM Vol.2
22
A/P Go-Around
TO/GA Modu Sonlandırma :
• 400’ RA öncesi : iki A/P ve F/D OFF yapılmalı.
• 400’ RA sonrası;

Önce roll mode seçilirse:

Seçilen roll mode tek otopilot olarak devreye girer,

Pitch mode TO/GA’da devam eder.

Önce pitch mode seçilirse:

Seçilen pitch mode tek otopilot olarak devreye girer,

İkinci otopilot devreden çıkar,

Roll mode CWS R olarak devreye girer.

A/T GA mode herhengi bir pitch mode seçildiğinde ya da ALT ACQ
ikazında sonlanır.
Boeing 737 NG – FCOM Vol.2
23
F/D Go-Around
• Manuel F/D Go-around moda;
 2000’RA altında ve
 F/D Takeoff mode’da değilken geçilebilir.
• TOGA ile birlikte :
 A/T – GA mode
 Otopilot devreden çıkar
FD
 Roll – kapalı (F/D yer izini tutar)
 Pitch – TO/GA mode (F/D 15° burun yukarı)
 MCP IAS penceresi – kapalı
 PFD’de sürat mevcut flap süratini gösterir
Boeing 737 NG – FCOM Vol.2
24
A/P Go-Around
TO/GA Modu Sonlandırma :
•
•
400’ RA öncesi : iki F/D OFF yapılmalı.
400’ RA sonrası;

Önce roll mode seçilirse:

Seçilen FD roll mode devreye girer,

FD Pitch mode TO/GA’da devam eder.

Önce pitch mode seçilirse:

Seçilen FD pitch mode devreye girer,

FD roll mode otomatik olarak HDG SEL olur.

A/T GA mode herhengi bir pitch mode seçildiğinde ya da ALT ACQ
ikazında sonlanır.
Boeing 737 NG – FCOM Vol.2
25
FCOM Go-Around Usulleri
Boeing 737 NG – FCOM Vol.1
26
FCOM Go-Around Usulleri
Boeing 737 NG – FCOM Vol.1
27
FCOM Go-Around Usulleri
Boeing 737 NG – FCOM Vol.1
28
FCTM Go-Around Usulleri
Boeing 737 NG - FCTM
29
Sunuş Planı
• Pas Geçme Eğitimi
• Flying a Manuel Go Around (B737)
 B737 Go-Around Modları
 FCOM Go-Around Usulleri
 FCTM Go-Around Usulleri
30
Teşekkürler...
Soru - Görüş ve Öneriler ?

similar documents