Θεατροπαιδαγωγικά μαθήματα

Report
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου - Σχολή Καλών Τεχνών
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΑ
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη Ναύπλιο 21100 Τηλέφωνο/Fax : 27520-96129, 127, 130, 131 Fax : 27520 96128 e-mail : ts-
[email protected]
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
Σχολή Καλών Τεχνών
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
•
•
•
•
•
Επιστημονική ειδίκευση: Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση αλλοδαπών,
παλλινοστούντων και επαναπατριζομένων - Η Δραματική Τέχνη στην
Εκπαίδευση και ομάδες αποκλεισμού - Η Δημιουργική Ανατρεπτική Γραφή
και η προσωπική ενδυνάμωση - Η Δημιουργική Ανατρεπτική Γραφή και η
ανάπτυξη ενσυναίσθησης - Η δραματική έκφραση ως μέσο μάθησης (ιστορία,
βιολογία, φυσική) - Η αφήγηση ζωής στη δια βίου μάθηση - Μορφές
διαδραστικού θεάτρου (play back theatre, θέατρο του καταπιεσμένου) - Η
δημιουργική ανατρεπτική γραφή στη δια βίου μάθηση - Μορφές
κουκλοθεάτρου στη μάθηση
Δημοσιεύσεις: Τα αποτελέσματα των ερευνών έχουν καταγραφεί σε 14
μονογραφίες και σε περισσότερες από 50 εργασίες σε ελληνικά και διεθνή
περιοδικά
Συνέδρια: Έχει συμμετάσχει με ανακοίνωση σε πενήντα περίπου συνέδρια.
Ετεροαναφορές: Απαριθμεί 300 ετεροαναφορές στο έργο της στην ελληνική
και διεθνή βιβλιογραφία
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
Σχολή Καλών Τεχνών
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
• Ερευνητικές αναζητήσεις για νεοπλασίες στο λόγο και
έρευνα δράσης κατά το εαρινό εξάμηνο 2013 στους
φοιτητές του ΤΘΣ.
• Έρευνα περί του ονόματος των ηρώων (ονοματοπλασία),
Μεταπτυχιακό Δημιουργικής γραφής, Φλώρινα, 2013 και
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στο Ναύπλιο.
• Έρευνα μελέτης και δημιουργίας με ομάδα διαφόρων
ειδικοτήτων εκπαιδευτικών για την αρχή και το τέλος των
αυτοσχέδιων ιστοριών, Λίμνη Πλαστήρα, καλοκαίρι 2013.
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
Σχολή Καλών Τεχνών
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
• Έρευνα δράσης με ομάδα εκπαιδευτικών με γραφή και
δημιουργικές αναπαραστάσεις με κείμενα του Ιταλό Καλβίνο
και τον Ρευμόν Κενώ, Αθήνα 2013
• Συλλογή νεολογισμών, μελέτη και ομαδοποίηση από το έργο του
Λουκιανού, «αληθής ιστορία ή αληθή διηγήματα», α΄ ομάδα
φιλολόγων, β΄ ομάδα μαθηματικών, Αθήνα 2013.
• Μελέτη και σύγκριση των προγραμμάτων δημιουργικής γραφής
ανά τον κόσμο, 2012-2014.
• Εφαρμογές:
δημιουργική
Ανατρεπτική
Γραφή
και
αναπαραστάσεις στο κουκλοθέατρο, ομάδα κουκλοθεάτρου
εκπαιδευτικών, Ναύπλιο, Αθήνα 2013.
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
Σχολή Καλών Τεχνών
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
•
•
•
•
•
Επιστημονική ειδίκευση: Θεατρική Αγωγή και θεατρικό παιχνίδι
Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Θεατρικό παιχνίδι και διαπροσωπικές σχέσεις Θεατρικό παιχνίδι και ενίσχυση της αυτοαντίληψης - Θεατρικό παιχνίδι και
διδακτική των Μαθηματικών και της ποίησης - Θεατρική Αγωγή και
ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης - Εκπαιδευτικό δράμα και διαχείριση
διαπροσωπικών συγκρούσεων - Εκπαιδευτικό δράμα και ενίσχυση της
συναισθηματικής νοημοσύνης - Θεατρική Αγωγή και αυτοαξιολόγηση Θεατρική Αγωγή και ενίσχυση των δεξιοτήτων παιδιών με ειδικές ανάγκες Θεατρική Αγωγή και ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων
Δημοσιεύσεις: Τα αποτελέσματα των ερευνών έχουν καταγραφεί σε 7
μονογραφίες και σε περισσότερες από 20 εργασίες σε ελληνικά και διεθνή
περιοδικά
Συνέδρια: Έχει συμμετάσχει με ανακοίνωση σε δέκα περίπου συνέδρια.
Ετεροαναφορές: Απαριθμεί 20 ετεροαναφορές στο έργο του στην ελληνική και
διεθνή βιβλιογραφία
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
Σχολή Καλών Τεχνών
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
• Θεατρική Αγωγή και ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης
στους φοιτητές/τριες του ΤΘΣ, Ναύπλιο 2013.
• Θεατρική Αγωγή και αυτορρύθμιση της συμπεριφοράς, ερευνητικό
πρόγραμμα στο 1ο Νηπιαγωγείο Ναυπλίου, Ναύπλιο 2014.
• Η διδακτική του έργου του Σοφοκλή «Αντιγόνη» με
θεατροπαιδαγωγικές μεθόδους, ερευνητικό πρόγραμμα στη Β΄τάξη του
1ου Λυκείου Αργολίδας, Ναύπλιο 2014.
• Η διδακτική της Θεατρικής Αγωγής σε συνάρτηση με διδακτικές
τεχνικές της Μουσικής Αγωγής, ερευνητικό πρόγραμμα στο Μουσικό
Γυμνάσιο Προσύμνης, Ναύπλιο 2014.
• Θεατρική Αγωγή και συναισθηματική ανάπτυξη, ερευνητικό
πρόγραμμα στο Δημοτικό σχολείο Δαλαμανάρας, Ναύπλιο 2014.
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Καλών Τεχνών
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας
Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη Ναύπλιο 21100 Τηλέφωνο/Fax : 27520-96129, 127, 130, 131 Fax : 27520 96128 e-mail : ts-
[email protected]

similar documents